Trafikkaoset som uteble

Det forventede kaoset i Oslotrafikken uteble i dag morges. Det meldes riktignok om tendenser til kø av journalister som kjører rundt på leting etter kø, men ellers er det rapportert å være stille.

Det er litt tidlig for å trekke konklusjoner. Kanskje vil mange som ble skremt av utsiktene til kaos, og som valgte alternativt, sette seg bak rattet igjen i morgen. Men det eneste usikkerhetsmomentet er egentlig dette: Var det færre som reiste inn til Oslo i dag enn på en vanlig hverdag? Var det mange som valgte hjemmekontor eller fant andre løsninger? Hvis det ikke var en klar nedgang i antall reisende, bør vi i alle fall kunne trekke denne konklusjonen:

Det er kapasitet nok. Alternativene finnes. De som av gammel vane setter seg i bilen og kjører inn til Oslo, måtte bare få et spark bak som fikk dem til å tenke på alternativer.

Smestadtunnelen er redusert fra fire til to kjørefelt, og det har gått helt bra. Så da trenger man vel egentlig ikke mer enn to kjørefelt, da?

Continue reading Trafikkaoset som uteble