Tar du oss med på en guidet sykkeltur i Bjørvika, Per Morten Lund? @Presserom @VegvesenOst @GuriMelby

Statens vegvesen inviterer til gatefest i Bjørvika søndag 14. juni, for å feire at Dronning Eufemias gate er ferdigbygget.

Dette er programmet for dagen:

Kl. 12-14: Ulike aktiviteter for store og små:

 • BMX-show (kl. 13:00)
 • Friknekter lærer deg kampsport fra middelalderen
 • Nysirkus, klovnebesøk og ansiktsmaling
 • Trikken besøker gata for første gang
 • Botanisk vandring i gaten som har trær og planter fra hele verden. Oppmøte ved bussholdeplass ved KLP-bygget (se kart). Vandringene starter kl. 12:15 og kl. 13:00
 • Diverse fingermat

Kl. 14-15: Sceneshow med Marcus Bailey som konferansier:

 • Offisiell åpning v/ departementsråd i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum
 • Taler ved samferdselsbyråd Guri Melby og regionvegsjef Per Morten Lund
 • Oslo musikk- og kulturskole underholder
 • Miljøagentene kommer
 • Trio Eufemia spiller musikk fra Dronning Eufemias tid

Kl. 15: Slutt

Jeg synes ikke at Dronning Eufemias gate er noe å feire i det hele tatt. Så i utgangspunktet ser jeg ingen grunn til å komme. Tvert om. Den er et skammens kapittel i Oslos byutvikling, og et monument over et vegvesen som fra dag én har gitt blaffen i syklister. det skulle bli en “bygate” og en “paradegate”. Men bilinstinktene til folkene hos Statens vegvesen har fått overtaket, og de har forsøkt å lage noe så nær motorvei som man har kunnet komme. Målet må ha vært å gjenskape Rådhusplassen, slik den var den gangen all biltrafikken fortsatt gikk over den plassen. Til tross for de vanlige besvergelsene underveis om “gode forhold for syklister”, så er det blitt stadig mer åpenbart at målet med det hele har vært å hindre at folk skal sykle den veien. Med et slikt mål har Statens vegvesen lykkes godt.

Det er symptomatisk at det eneste sykkelinnslaget er et BMX-show. For man bør være en passe fandenivoldsk BMX-syklist om man skal sykle i Bjørvika. Dronning Eufemias gate er ikke laget for vanlige syklieter.

Kanskje kunne det være greit å lære litt kampsport også, når bilister og bussjåfører blir for nærgående.

Klovner, da kan man vel bare vise fram de som har hatt ansvaret for å planlegge sykkel”løsningene” i Bjørvika. Og prosjektleder Grete Tvedt har forsøkt å sminke om grisen i Bjørvika så mange ganger, at hun burde kunne stå for kurset i ansiktsmaling.

Treskaller, det har de åpenbart mange av i Statens vegvesen. Så de kan by på en botanisk vandring i gaten. 38 mill skal man har brukt på trær, og man har fått utarbeidet en egen rapport med økologisk vurdering av planter i Bjørvika.

“Dette blir som en botanisk hage, mener Statens vegvesen,”

i følge nettsidene til Fagus. Nå burde Statens vegvesen heller ha brukt ressursene på å lage en sykkelvei opp til botanisk hage, og heller sørget for miljøvennlig trafikkløsning i Bjørvika, som bl.a. betyr tilrettelegging for syklister.

Hva slags utredninger har dere gjort, og hvor mye penger har dere investert i sykkelløsninger, Per Morten Lund?

Jeg har ikke noe i mot trær i byen. Men det eneste jeg er interessert i å få svar på når det gjelder tærne i Dronning Eufemias gate, er hvilken idiot det var som fant på at trærne skulle plantes mellom et alt for smalt sykkelfelt og fortauet, slik at et i utgangspunktet farlig sykkelfelt dermed ble enda farligere. Og jeg må håpe at det kommer en skikkelig kuldeperiode, store saltmengder eller annet som trærne ikke tåler, slik at de lider en snarlig død og kan plantes der de burde ha vært plantet fra start. Hva slags tanker ligger bak dette, Per Morten Lund, i det grad dere i det hele tatt kan sies å hat tenkt?

Man skulle selvsagt ha gjort slik man gjør i siviliserte land hvor syklister tas på alvor: Plante dem mellom kjørefelt og en sykkelvei (altså, sykkelvei, ikke sykkelfelt). Men dette er Norge og det er Statens (bil)vegvesen, og her har man aldri tatt syklister på alvor. Derfor blir resultatet katastrofalt. Dette vil jeg ha svar på, Per Morten Lund. Derfor vil jeg at du skal lede oss på en sykkeltur gjennom Bjørvika, og fortelle hvorfor Statens vegvesen har valgt de elendige løsningene dere har valgt.

Jeg vil ha det fra noen ansvarlige i ledelsen, ikke fra en eller annen utskremt informasjonssjersjant. Og når regionvegdirektør Per Morten Lund skal åpne det hele, da bør han også fortelle og eventuelt forsvare det vegvesenet har gjort. Svada i en hilsningstale, det interesserer meg derimot ikke.

Jeg vil ha en sannferdig forklaring. Det holder ikke å gjenta de løgnhistoriene som prosjektleder Grete Tvedt har servert før. Og ikke minst, regionvegdirektør Per Morten Lund: Jeg vil vite om du og ledelsen i Statens vegvesen er fornøyd med resultatet, slik at vi kan regne med å se mer av denne elendigheten i fremtidige prosjekter som dere måtte ha ansvaret for.

Hvorfor har dere ikke laget en sykkelekspressvei gjennom Bjørvika, regionveidirektør Per Morten Lund? Er det fordi dere er en gjeng fossiler som henger fast i fortidige drømmer om bilen som frelser og frihetssymbol?

Det er mange spørsmål om Bjørvika jeg gjerne skulle fått svar på. Men jeg nøyer meg med å stille dette, i denne omgang: Hva slags idiot har funnet på å anlegge et sykkelfelt ved Operaen på en slik måte at alle med et visst minimum av omløp i hodet må forstå at det kommer til å være fullt av busser og taxier før og etter forestillinger på Operaen? Hvis man vil, er det ikke vanskelig å lage en god løsning, slik man gjør i siviliserte byer. Man lager en trafikkøy mellom sykkelfelt og buss/taxiholdeplass, med fotgjengerfelt over sykkelveien. Men igjen: Dette er Norge, det er Oslo og det er Statens (bil)vegvesen, så her er man ikke interessert i å lage gode løsninger for syklister. Det kunne jo føre til at folk faktisk begynner å sykle her. Det skulle virkelig ha tatt seg ut.

Tar du denne utfordringen, regionvegdirektør Per Morten Lund, eller er du også for feig til å snakke om sykkelløsningene i Bjørvika? Tar du utfordringen, da kommer jeg. Men ellers velger jeg å bruke søndagen til noe annet. Dronning Eufemias gate er ikke noe å feire.

Det siste og viktigste spørsmålet som vi fortjener å få et svar på, er dette, regionvegdirektør Per Morten Lund:

Når setter dere i gang et ordentlig arbeid for å rette opp alle feilene som er begått i Bjørvikautbyggingen?

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.