Arbeiderpartiet og sykkelutfordringer @RaymondJohansen

Hei, Raymond Johansen

Jeg har lovet deg å komme med innspill om sykkelutfordringer å ta tak i dersom Arbeiderpartiet skulle overta byrådsmakten til høsten, og som eventuelt kan fremmes i valgkampen. Dessverre har det tatt langt tid å komme med et svar på den utfordringen. Hovedforklaringen er at sykkelutfordringene er de samme, uansett hvem som måtte styre byen etter valget i september, og det har vært mer enn nok av “partiløse” sykkelutfordringer. Og de sykkelutfordringer jeg tar opp nå, er selvfølgelig også sykkelutfordringer som alle partier kan og bør ta tak i. Men nå har jeg forsøkt å tenke “hvis jeg var arbeiderpartipolitiker ….”

Nå har ikke Arbeiderpartiet noen god track record på dette området, verken nasjonalt eller regionalt. Syklister kan ikke se tilbake på din periode som samferdselsbyråd med stor glede, Raymond Johansen. Alt dette kommer jeg kanskje tilbake til ved en senere anledning. Men det som står for meg som det klareste eksempelet på Arbeiderpartiets “sykkelsatsing”, eller snarere mangel på dette, i de åtte årene med “rødgrønn” regjering, er Jens Stoltenbergs uttalelse fra 2011 om at det er for farlig å sykle i norske byer, og at regjeringen ikke satte på dagsorden å gjøre noe med dette.

Continue reading Arbeiderpartiet og sykkelutfordringer @RaymondJohansen