Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere

Vi vet at Oslo Handelsstand og gårdeierne, i alle fall de som er representert gjennom gårdeierorganisasjonen “Byfolk”, (som altså ikke representerer byfolk), er fordomsfulle syklisthatere. Det som særlig er tragisk, er at noen faktisk synes å ta de folkene alvorlig — det gjelder f.eks. for Oslo Høyre, som legger seg på rygg og logrer straks det kommer noen grynt fra noen av disse.

Jeg starter med å gå tilbake til oktober 2012. Da kunne vi lese følgende kommentarer i Osloby, om planene for Torggata, servert fra Glenn Eikebråten i “Byfolk”, med tilslutning fra Oslo Handelstand:

“Gårdeierne, representert ved Glenn Eikebråten i interesseorganisasjonen Byfolk, er imidlertid ikke fornøyd med løsningen kommunen har valgt.

– Det kunne jo ikke bli verre enn det er i Torggata nå. Men det kunne blitt så mye bedre, sier han.

Byfolk mener Torggata burde gjøres om til en ren gågate, og de vil sende syklistene ned Calmeyers gate.

– Torggata er en veldig god gangtrasé. Det går så mange mennesker den veien fra Grünerløkka til sentrum at jeg synes Torggata hadde fortjent å bli en gågate, sier Eikebråten.

– Nå kommer det en sykkeltrasé midt i gaten. Vi er redd den blir en autostrada for transportsyklister i full fart, sier han, og får støtte fra Oslo Handelsstands Forening.

Hvor har det blitt av disse transportsyklistene i full fart, Glenn Eikebråten? Er det bare nok et eksempel på ikke underbygget pissprat fra din side? Hvor er “autostradaen for transportsyklister”? Glenn Eikebråten?

En ikke ubetydelig gårdeier, Olav Thon, grep ordet utenom programmet under den offisielle åpningen av Nye Torggt, og snakket med begeistring om det som var i ferd med  skje.

Olav Thon, TorggtTror du ikke at gårdeierne i Torggata synes det er pinlig å bli representert av en som deg, Glenn Eikebråten??

Handelstanden fortsetter:

“Utviklingssjef Lars Fredriksen i OHF mener det hadde vært bedre med såkalt shared space i Torggata, der syklister ikke har en egen kjørebane, men må tilpasse seg de gående. Et slikt shared space-område finnes på Christiania Torv, forteller han.

Omsetningen raser etter at parkeringsplassene ble fjernet til fordel for sykkelfelt, mener butikkeierne.

– Det fungerer fordi de gående går bekymringsfritt, og aktsomheten til de kjørende dermed blir bedre. Farten går ned og aktsomheten opp, sier Fredriksen.

– Syklister er vel så skadelig for livet i gaten som biler, dersom man ser bort fra forurensning, hevder Fredriksen, men sier han også ser positive sider av planene:”

Jeg tror ikke at Lars Fredriksen virkelig har gått over Christiania Torg, langt mindre syklet der. Men han har sikkert kjørt over der mange ganger. Man må ha mistet gangsynet totalt for å mene at det er en vellykket løsning. Jeg tar med dette videoopptaket som jeg en gang gjorde på Christiania Torg, som viser hvor fint de kjørende (i praksis bare bilister) tilpasser seg fotgjengere og andre på plassen. Vis meg de fotgjengerne som går bekymringsfritt over Christiania torg, og alle de aktsomme bilistene som får det til å fungere, Lars Fredriksen. Jeg har aldri sett det. Og syklister er skadelig for livet i gaten, sier du. Det har vi tydelig sett i Torggt, i New York og i andre byer som har satset på sykkel. For en uvitende og fordomsfull idiot du er, Lars Fredriksen! Alle bør forstå at du er en person man ikke bør lytte til.

Snakk om å drite seg loddrett ut, Glenn Eikebråten og Lars Fredriksen.

Dere skylder Oslos syklister en unnskyldning for å komme med slike håpløse påstander. Og det er en klar oppfordring til alle som møter den sykkelfiendlige holdningen fra handelstanden og gårdeierne: Konfronter dem med deres håpløse uttalelser om Torggata, og spør om de fortsatt frykter slike autostrader. De folkene har null troverdighet.

Vi hopper litt nærmere vår egent tid, til Oslodebatten 13. mai i år. Oslo Handelstand har det med å la seg representere med fordomsfulle og uvitende folk, denne gangen var det næringsplolitisk direktør Jon Anders Henriksen. Han presterte å si følgende, drøyt 18. minutter inn i debatten, til spørsmålet om syklister som handlende:

“Hva som er mye mye bedre [enn å sykle], et at du går rolig og flanerer i gatene i Oslo og ser på de forskejllieg butikkene, for da har du faktisk tid til å stanse opp. I stedet for å sykle i 45 km/t.”

Har du noen gang syklet, Jon Anders Henriksen? 45 km/t på sykkel i bygatene, hvor har du slikt tøv fra? Hare dere en egen konkurranse i OHF om å finne på mest mulig meningsløs sykkelhets?

Tour de France starter om få dager. Ta deg en tur til Frankrike, og se på en etappe eller to. Ikke vel målgangen når syklistene spurter for fullt, ei heller en fjelletappe hvor de slikter seg oppover. Finn en liten by eller landsby, som en relativt flat etappe går gjennom. Når feltet passerer, har de sannsynligvis en fart på rundt 45 km/t. Når så du sist noen sykle slik gjennom gatene i Oslo sentrum?

Jeg kan hjelpe litt med hukommelsen. Det har nok hendt at noen har syklet både 45 km/t og enda fortere i Oslos gater, også midt i sentrum. Her har du noen klipp som viser noen av de syklister du kanskje snakker om, Jon Anders Henriksen. Vi kan starte med Verdensmesterskapet i Oslo i 1993. Som noen vil huske, var det en våt affære med mye knall og fall. Og når sant skal sies, de syklet egentlig ikke i sentrumsgatene.

https://www.youtube.com/watch?v=a-lwZemaCRM

Men det har nok skjedd i sentrumsgatene også, til og med på paradegaten Karl Johans gate. Her fra Oslo Grand Prix i 2009. Det gikk nok i mer enn 45 km/t da også. Det har blitt arrangert noen flere slike kriteriumsritt i Oslo. Og du har helt rett, Jon Anders Henriksen: Jeg tror ikke noen av disse syklisten tok seg tid til å stoppe for å handle i noen av butikkene de syklet forbi.

https://www.youtube.com/watch?v=vjVlpQ8Zz0w

Det er ikke hvert år man ser slike syklister i Oslos gater. Disse syklistene er svært lite representative for de syklistene man vanligvis ser i Oslo, og det er nok ingen transportsyklister som holder den farten i Oslos bygater. Slutt med tullpratet ditt, Jon Anders Henriksen. De fleste syklister vi ser i Oslos bygater holder nok typisk en fart på 10-15 km/t. Noen sykler nok også hele 20 km/t og enda litt fortere. Det kan nok også hende at noen nærmer seg den farten hvor de fleste bilister synes de står neste stille, og som burde vært fartsgrense i alle bygater: 30 km/t.

Mannen med autostradafrykten, Glenn Eikebråten fra “Byfolk” deltok også i Oslodebatten. Han snakket om Skippergt og Kirkegata, hvor han som vanlig la all skyld for handelens porblemer på sykkeltilrettelegging og syklister. “Tall kan vises, vi vet alt”, sa han, og snakket om konkurser og 25 ledige lokaler. Hvis tall kan vises, da synes jeg du skal vise de tallene, Glenn Eikebråten. Jeg har flere ganger forsøkt å finne ut om du har grunnlag for dine påstander, eller om de er like troverdige som autostradafrykten i Torggata. Men går man inn på nettsidene til organisasjonen din, under menypunktet “rapporter”, da er det helt tomt. Da regner jeg i grunnen med at du ikke har noe å vise til. Og jeg tror ikke på noen av dine påstander før du legger fram ordentlig dokumentasjon.

Husk også på “forskningsmetode 101”: Korrelasjon og kausalitet er ikke det samme.

Jeg har vært innom Skippergt og Kirkegt før, og skal ikke dra hele historien. Men de har aldri vært handlegater. Kirkegata er preget av bankbygg og andre kontorbygg, som ikke akkurat ønsker folk velkommen. Norsk Musikkforlag og Musikkhuset hadde en felles butikk her. Den forsvant, dessverre — et stort tap for alle byens musikkinteresserte. Men det hadde i alle fall ingen sammenheng med sykkeltilrettelegging at den butikken ble lagt ned.

I Skippergt hadde lenge Imerslund musikk sin hovedbutikk. Den flyttet til Schous bryggeri, og det dukket ikke opp noen ny kvalitetsbutikk i de lokalene. Hele kvartalet forfalt da Imerslund forsvant, og det hadde ikke noe med sykkeltilrettelegging å gjøre. En strippeklubb og noen butikker som ikke på noen måte er “up market”, er ikke det som lokker flere butikker til nabolaget. Tjersland var en butikk som tiden hadde løpt fra. De hadde alt for liten plass til å kunne konkurrere med baderomsavdelingene til de store byggvarehusene. Det var synd, for hos Tjersland kunne man faktisk møte en rørlegger når man skulle handle. De er det ikke mange av på byggvarehusene. Jeg syklet alltid til Tjersland når jeg trengte noe rørgreier. Nå vet jeg ikke lenger hvor jeg skal jeg skal dra for å få slikt.

Alle ære til Kirkens bymisjon, som gjør mye for byens aller svakeste. Men for å være ærlig: Skulle jeg drive butikk, er ikke en av deres cafeer den naboen jeg ville ha ønsket meg. I kvartalene mellom Prinsens gt og Rådhusgt har det uansett vært mest kontorer. Hvis man hadde gjort det ordentlig, og laget en løsning omtrent som i Torggt, da kan det hende at også de gatene hadde blitt mer attraktive, akkurat som Torggata har blitt. Den ble ingen autostrada, Glenn Eikebråten.

Det er elementært i all næringsvirksomhet at man må tilpasse seg endringer i markedet. Den som ikke gjør det, dør. Det er kapitalismens brutale lov. Man kan se seg om i verden. Trenden er helt klar: Man begrenser biltrafikk i byene. Det legges til rette for gående, syklende og kollektivreisende. Oslo er en sinke her, i alle fall når det gjelder å legge til rette for syklende. Og handelen blomstrer der man gjør det. I likhet med handelstanden og gårdeierne har de politikerne som har styrt Oslo klamret seg til bilen, og dermed til gårsdagens (eller kanskje forgårsdgaens) løsninger.

Næringsdrivende som ikke innser at bilen er på vei ut av og på vei til å bli ut i byene, de overlever ikke i dagens og morgendagens byer. Butikker i byen som er basert på at folk kommer med bil og setter fra seg bilen rett utenfor butikken, de ligger på feil sted. De har i praksis følgende muligheter: Legg om driften, flytt eller dø. Omstillinger er smertefullt. Det er smertefullt for butikkeiere, ansatte og kunder hos de som ikke klarer omstillingene. Og det er smertefullt for gårdeiere som mister leietakere og dermed inntekter. Noen ganger er hele områder på fei inn i forfall, fordi næringsdrivende klamret seg til fortiden i stedet for å se fremover. Torggata var kommet langt på den veien, men har blitt reddet av sykkeltilrettelegging. Bogstadveien er på vei dit. Bakstreverske interesseorganisasjoner bidrar til å gjøre overgangen mer smertefull. De næringsdrivende må tilpasse seg byutviklingen i det 21. århundre. Byen kan ikke klamre seg til fortidens løsninger for å tekkes bakstreverske næringsdrivende.

Da “røykeloven” ble skjerpet inn i 2004, brukte dårlig drevene serveringssteder som ikke klarte å tilpasse seg endrede rammebetingelser og endringer i markedet, denne som unnskyldning og bortforklaring når de måtte legge ned. Nå skylder butikkeiere på sykkelfelt og manglende gateparkering.

Vi vet at den mest vanlige grunnen til at butikker gir opp og legger ned, eventuelt flytter, er at husleien settes opp til et nivå som gjør det umulig å drive lønnsomt. Det er dine medlemmers grådighet, Glenn Eikebråten, som presser butikker ut av sentrum.

Det ble ingen autostrada i Torggt. Butikker og cafeer blomstrer. Det er den samme utviklingen vi har sett i andre byer. Det er kanskje på tide at handelstanden og gårdeierne tar steget inn i det 21. århundre? Nå ligger de minst 50 år etter utviklingen.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.