Les vins du Tour de France 2015 5. etappe — Arras — Amiens Métropole

Velo Vin RougeTegning av Mark Fairhurst, brukt med tillatelse. Du kan se flere av hans tegninger og kjøpe plakater på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twitter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Jeg likte at Tony Martin vant i går, og ikke minst likte jeg måten han vant på. Den stiligste måten å vinne et sykkelritt på, er å sykle fra de andre og komme alene til mål.Jeg likte også at Edvald Boasson Hagen satt godt med og var fint plassert, selv om det ikke holdt helt til slutt.

Noen velt var det, også i dag. Men heldigvis ingen alvorlige. Velt, punkteringer og mekaniske problemer hører med på brostensetapper. Skjønt brosten? Det de sykler på har lite til felles med den rette stenen de legger i en dal av Oslos gater. Synd det skulle gå ut over Alexander Kristoff denne gangen.

5. etappe er første etappe som i sin helhet går i Frankrike. Det er en småkuppert etappe, men ingen av bakkene er såpass at de har fått noen klassifisering. Så det deles ikke ut noen klatrepoeng på etappen. Hadde det vært en etappe mot slutten av touren, ville det igjen vært en etappe hvor et brudd kunne få gå. Men ikke så tidlig i rittet. Sannsynligvis blir det en samlet spurt.

TdF_2015_05Selv om vi er i Frankrike, er fortsatt for langt nord til å finne vin, i alle fall til å finne noe kjent vin. Men det dukker opp vinentusiaster som vil prøve seg så mange steder. To vinprodusenter, Henri Jammet og Olivier Pucek, har begynt å produsere vin i Haillicourt, et par mil nordvest for dagens startby.

Dette er en del av kullbeltet, hvor det var store kullgruver. De er nå stort sett nedlagt, så nå er også dette mer et rustbelte. Men i skråningene på de store grushaugene utenfor de gamle gruvene dyrkes det vindruer. Disse “svarte fjellene” som rager opp i et flatt område, har blitt grønne og populære blant turgåere. På en slik haug, Nœux-les-Mines, litt lenger mot nord-øst, har man laget skianlegg — uten at jeg vet noe om hvordan skiforholdene er.

Og det dyrkes altså vin. Det dyrkes Chardonnay, og produsentene har kalt vinene sin Charbonnay, med en klar referanse til fortiden som kullområde. Les mer i Le Figaro.

Men dette er først og fremst en ølområde. Øl blir stadig mer populært, også i Frankrike. På begynnelsen av 1980-tallet var de franske bryggeriene i ferd med å forsvinne helt. De siste tallene jeg har, er fra 2013. Da var det ca 600 bryggerier, og ca 2.000 franske ølsorter. Jeg finner stadig nytt øl når jeg er i Frankrike, og det dukker stadig opp nye bryggerier i “vårt” område. Så jeg vil tro at både antall bryggerier og antall ølsorter har økt siden den gang.

Ca en mil øst for dagens startby, finner vi byen Douai. Etappen starter mot nordvest, svinger østover og deretter mot sydøst. Da kommer vi nærmere Douai. Her finner vi bryg­ge­riet Les Brasseurs de Gayant. Jeg tar med dette i utgangspunktet fordi de bryg­ger et øl som kal­les La Gou­dale. Det er en over­gjæ­ret lager, noe som høres ut som en selv­mot­si­gelse. Jeg har til nå levd i den tro at lager per defi­ni­sjon er et under­gjæ­ret øl. Men det er vel ingen regel uten unn­tak her hel­ler. I følge bryg­ge­ri­ets beskri­velse er det laget etter en opp­skrift fra mid­del­al­de­ren. Jeg fant en La Gou­dale hos Carre­four. Den var på boks, og det mener jeg egent­lig er feil. Sær­egent øl bør komme på flaske, ikke på boks. Jeg har ennå ikke klart å utvikle voka­bu­la­ret for å beskrive hvor­dan øl sma­ker. Men om jeg sier det kunne minne om en blonde med litt mer mar­kert gjæ­rings­smak enn van­lig, er det vel ikke så helt galt.

Når jeg ser på deres nettsider, ser jeg at de må ha overtatt bryggeriet Brasserie Grain d’Orge, siden alle de øltyper som dette bryggeriet laget, nå er listet under produkter fra  Les Brasseurs de Gayant.

Etter å ha syklet ca 15 km, når rytterne kommer til stedet med det litt underlige navnet Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette, nécropole betyr noe slikt som de dødes by, passerer de et par kilometer syd for byen Aix-Noulette. Fra dette områ­det tar vi med bryg­ge­riet Bras­se­rie Saint-Germain, som bryg­ger øl med nav­net Page 24. Jeg tar det med, ikke minst fordi dette er noe av det franske ølet som er å få hos Vin­mono­po­let. 

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.