Les vins du Tour de France 2015 6. etappe — Abbeville — Le Havre

Velo Vin RougeTegning av Mark Fairhurst, brukt med tillatelse. Du kan se flere av hans tegninger og kjøpe plakater på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twitter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det vind og regn, knall og fall i går også. Det er bra at Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff henger med i finalen. Men det holder ikke helt.

6. etappe går fra Abbeville til Le Havre. Etappen er 191,5 km lang, og småkuppert. Den går for en stor del langs kysten, så vind kan komme til å få betydning. Men værmeldingen sier sol, ikek særlig varmt og bare moderat vind. Dessuten avslutter også denne etappen med en motbakke, som gjør at de mest utpregede spurterne ikke har så mye å hente her. Hadde det vært lenger ute i touren, ville det vært nærliggende å anta at et brudd kunne få gå inn.

TdF_2015_06Langs kysten, litt nord for der rytterne sykler i dag, i Boulogne-sur-Mer har også noen entusiaster plantet vin, også her er det Chardonnay. Fortsatt er produksjonen liten, og så langt er det vel mest en kuriositet. Igjen henviser jeg de som vil vite mer, til Le Figaro.

Langs denne del av kysten er det stor forskjell mellom flo og fjære. Ved lavvann ligger båtene gjerne “tørt” på bunnen, mens de flyter opp med høyvannet. Ved lavvann samler folk skjell, småsnegler og annet på strender som er dekket av vann ved høyvann.

Hvis syklisten hadde holdt seg langs kysten etter mellomsprinten, i stedet for å ta en liten sving inn i landet, ville de ha kommet til den lille byen Yport, finner, eller kanskje heller fant man bryggeriet Cervoiserie du Terre-Neuvas. I følge Ratebeer er de “out of business”. Og da har det heller ikke så mye hensikt å lete opp informasjon om det ølet de en gang produserte.

Det er med mikrobryggerier som med så mye annet, og som er så fint uttrykt av Jens Gundersen i hans “Vuggevise”:

Noen kommer. Noen går.
Noen dør i livets vår.

Drar vi et stykke opp langs Seinen, til Rouen og området rundt,  finner vi blant annet bryggeriet Les 3 Brasseurs. Om jeg forstår det rett, er dette et brasserie slik de opprinnelig var da de dukket opp i Paris, nemlig en restaurant med bryggeri. I følge informasjonen på deres nettsider, er det en virksomhet som har tradisjon tilbake til begynnelsen av det tyvende århundre. Men det var i 1985 dagens virksomhet ble etablert. I dag er den en kjede med brasserier som driver både i Frankrike og Canada. Ved Rouen finner vi også Brasserie du Chant du Loup, som skal være det eldste bryggeriet i Normandie.

I målbyen Le Havre finner man La Taverne Pailette, som har la bière Paillette. Dette fremstilles som et øl med lange tradisjoner, helt tilbake til slutten av 1500-tallet. Produksjonen ble lagt ned, men gjenopptatt i 2004.

Når vi er i Normandie, synes jeg også det er verdt å ta med Ferme-brasserie La Chapelle, som produserer ølet Northmæn, som i følge dem selv skal produsere øl i tradisjon etter vikingene. De har mange av de vanlige øltypene. Men de har også Bière des 11 siècles de la Normandie, (øl fra det 11. århundre i Normandie) og IPA de la Route de Thor. Nå var kanskje ikke Thor noen sjøfarer, men interessant konsept likevel. Jeg tar også med deres Cervoise Yggdrasill. Jeg kommer tilbake til ulike betegnelser for øl, og hva de betyr til 8. etappe, når vi er i Bretagne. Men Cervoise brukes gjerne om en type øl brygget uten humle. Ferme-brasserie La Chapelle arrangerer også vikingfester, uten at jeg vet hvordan disse arter eller utarter seg. Vinmonopolet har deres juleøl i sine lister, men jeg synes at det blir litt feil for sesongen.

 

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.