Les Vins du Tour de France 2015 — 7. etappe Livarot — Fougères

Velo Vin RougeTeg­ning av Mark Fai­r­hurst, brukt med til­la­tel­se. Du kan se fle­re av hans teg­nin­ger og kjø­pe pla­ka­ter på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twit­ter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det mer knall og fall i går også. Det er trist at Tony Mar­tin er ute. Selv vil­le han gjer­ne fort­set­te, selv med bruk­ket krave­ben. Men legen sa nei. Det er selv­sagt akku­rat like trist for de and­re som har måt­tet bry­te pga av ska­der. Men jeg liker Tony Mar­tin, og han har skaf­fet man­ge poeng på mitt Tour Mana­ger-lag, før jeg nå måt­te byt­te ham ut før dagens etap­pe. Og Chris Froo­me kan igjen ifø­re seg den gule leder­trøy­en, for­di han som had­de den har måt­te bry­te pga av skade.

7. etap­pe er nok en små­kup­pert etap­pe, som anta­ge­lig­vis vil ende i en masse­spurt. Etap­pen star­ter i Nor­man­die, og ender i Bretagne.

TdF_2015_07Liva­rot er nav­net på en ost. Det er en kitt­mod­net ost, med en gul­oran­sje skor­pe. Den er laget på kumelk. Den har rik smak og sterk aroma.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2015 — 7. etap­pe Liva­rot — Fougè­res