Les Vins du Tour de France 2015 — 9. etappe Vannes — Plumelec

Velo Vin RougeTegning av Mark Fairhurst, brukt med tillatelse. Du kan se flere av hans tegninger og kjøpe plakater på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twitter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Så ble det fransk seier, og stor jubel her i Frankrike. Og Peter Sagan demonstrerer hvorfor og hvordan han vil sikre seg den grønne poengtrøyen. Om han ikke vinner, så er han alltid med og tar poeng i avslutninger hvor mer typiske spurtere er sjanseløse. Det var slik Erik Zabel pleide å vinne, Thor Hushovd har vunnet slik, akkurat som Peter Sagan også har gjort tidligere.

Jeg burde ha skrevet det i går eller i forgårs. Armorikmassivet, som stort sett utgjør Bretagne, er rester av en gamme fjellkjede. Det er gammelt og hardt fjell, men mange øst/vestgående  forkastninger, som lager de bakkene vi har sett en del av i går, og vil se mer av i dag. Jeg går ikke mer inn i geologien, men tar med et geologisk kart over området, som viser noe av dette.

Massif_Armorican9. etappe er en 28 km lagtempo. Jeg liker lagtempo. Her gjelder det å ha et sterkt lag. Et lag med en stjerne og et støtteapparat gjør det ikke nødvendigvis godt på slike etapper. Lagets tid bestemmes av femtemann over mål. Laget skal være godt samkjørt og ha trent lagtempo for å kunne hevde seg i denne øvelsen. Årets lagtempo er hard. Den er ikke så lang. Men den ender i en  motbakke på 1,7km, med en gjennomsnittlig stigning på  6,2%. Den er litt kortere og ikke fullt så bratt som Mûr de Bretagne. Men å holde fem ryttere samlet opp her, det kan bli en utfordring.

Jeg vil tro at noen lag vil velge å la de antatt minst klatresterke ta mange og lange føringer første del av etappen, og så droppe dem og la de fem antatt mest klatresterke hjelpe hverandre til mål i mest mulig samlet flokk.

Orica GreenEdge er et lag som har vunnet flere lagtempoetapper. Noe av det som alltid er morsomt å se fra store sykkelritt er deres videoer “Back Stage Pass”. Nedenfor kartet har jeg tatt inn deres video fra første etappe, lagtempoen, i årets Giro d’Italia. Men den etappen var helt flat, og det er nok litt andre egenskaper man på ta fram med dagens avslutning. Orica GreenEdge er dessuten det laget som er hardest rammet av skader, med tre ryttere som allerede har brutt. Med seks ryttere igjen, har de ikke så mange å velge blant når taktikken skal legges opp for en lagtempo som dette. Det er ikke uten grunn at man ikke kan ha en lagtempo for sent i et langt etapperikk. Men lagene med sammenlagtfavoritter er fortsatt intakte.  For dem er det om å gjøre å vinne, eller i alle fall ikke tape tid. Noen kan ha ambisjoner om å vinnet etappen. Men for andre er det bare en etappe man skal komme gjennom på en anstendig måte, og trygt innenfor tidsgrensen.

TdF_2015_09Her er Orica GreenEdge “Back Stage Pass” fra lagtempoen i årets Giro d’Italia.

Under Tour de France 2009 var min datter og jeg så heldige å få være back stage hos TV2, da det ble kjørt lagtempo i Montpellier. Vi hadde Dag Otto Lauritzen som en personlig ekspertkommentator, og lærte mye om lagtempo.

Man kan vinne og tape tid på lagtempo, så her kan den gule trøyen komme til å skifte skuldre. En riktig dårlig lagtempo, og man kan ha kjørt seg helt ut av kampen om sammenlagtseieren.

Endelig har vi kommet til et område hvor vi kan begynne å lete etter vin.

Vannes ligger litt nord for Morbihangulfen, som er et flott øyrike. Men der bør man bevege seg med båt, ikke sykkel. Så vi tar ikke den turen nå.

Vi er fortsatt i Bretagne. Men vi begynner i alle fall å nærme oss vindistrikter. Vi er ikke så langt fra utløpet av Loire, og dermed fra Muscadet. Så vi tar turen dit for å finne vin. Som vi var innom under forrige etappe, så var denne delen av Pays-de-la-Loire historisk sett en del av Bretagne.

Muscadet er en lett og frisk hvitvin, som lages av druen Muscadet. Mus­ca­det er den lokale beteg­nel­sen på den druen som benyt­tes. Den må på ingen måte for­veks­les med de ulike Muscat-druene som vi kjen­ner fra viner som Mos­cato d’Asti, Mus­cat de Lunel, osv. Jeg hus­ker ikke len­ger om det var Mus­ca­det eller Mus­cat jeg først ble kjent med. Men jeg hus­ker at jeg ikke klarte å få den lette, friske og tørre Mus­ca­det til å henge sam­men med de søte Muscat-vinene. Da jeg for­sto at det fak­tisk ikke er noen sam­men­heng, ble det mye enklere.

Mus­ca­det heter egent­lig Melon de Bourgogne, og kom­mer som nav­net til­sier fra Bourgogne. Den var popu­lær blant vin­bøn­dene fordi den tåler frost ganske godt. Men den er ikke len­ger til­latt i Bourgogne, i alle fall ikke i viner som skal sel­ges som bourgogne-viner. Druen ble intro­du­sert i Nan­tais, altså Muscadet-område etter den kraf­tige frost­vin­te­ren i 1709, som ødela omtrent alt som var av druer i området.

Druen ble popu­lær i områ­det rundt utlø­pet av Loire av samme grunn som den ble popu­lær i Bourgogne: Den er hard­før og tåler noen frost­net­ter bedre enn mange andre druer. Loire repre­sen­te­rer nord­gren­sen for vin­dyr­king ute ved Atlan­ter­havs­kys­ten. Det dyr­kes rik­tig­nok vin len­ger nord i Champagne og i Mosel, men dyr­kings­gren­sen er ikke en rett strek langs én bredde­grad. Vi er på gren­sen av hvor det er mulig å dyrke vin, og frost om våren kan være et pro­blem. Som i andre mar­gi­nal­om­rå­der kan også kva­li­te­ten variere ganske mye fra en årgang til en annen.

Det er fire appel­ta­tio­ner i Mus­ca­det, og det er et visst hie­rarki. Den som bare heter Mus­ca­det omfat­ter vin som ikke kom­mer inn under noen av de tre andre. Disse er Sèvre et Maine, Coteaux de la Loire og Cotes de Grand Lieu. Sèvre et Maine omta­les ofte som den beste. Men omtrent 70% av det som pro­du­se­res av Mus­ca­det kom­mer fra dette område, så man skal ikke bare stole på området.

Mus­ca­det er ofte mer­ket “Sur lie”. Det betyr at vinen har blitt lig­gende på bunn­fal­let etter gjæ­rin­gen, først og fremst døde gjær­cel­ler, til den har blitt tap­pet på flaske. Dette gir mer smak og større dybde i vinen. Etter dagens reg­ler skal vinen ligge mel­lom fire og ti måne­der på dette for at den skal kunne beteg­nes som “Sur lie”. Den samme meto­den bru­kes også i Champagne.

Muscadet er en typisk sommervin, og den går godt sammen med f.eks. blåskjell og reker. Disse har mild smak, som lett kan bli overkjørt av en kraftigere vin. Muscadet er en av de vinene som Vinmonopolet anbefaler til reker.  Skal vi tro The Guardian, er Muscadet en vin som er i ferd med å bli trengt i bakgrunnen av andre viner, som Picpoul (typisk fra Languedoc) og spansk Albariño. Skal jeg være ærlig, så er det ganske lenge siden jeg har kjøpt Muscadet selv også. Jeg får unskylde meg med at jeg gjerne tilbringer en stor del av sommeren i Languedoc, hvor nettopp Picpul de Pinet er en av de lokale vinene. Og jeg holder meg stort sett til lokale viner når jeg er der.

I 2011 ble det etablert tre crus i Muscadet: Clisson, Le Pallet og Gorges.

Clisson er også kjent som “Lille Venezia”. Det ligger på en granittforklastning i Armoricmassivet. Jordsmonnet er for en stor del grus og rullesteiner, som får røttene til å søke nedover, dypt i jordsmonnet.

Gorges ligger på begge sier av elven Sèvre. Jordsmonnet her er gabbro, som er en mørk stein dannet i magmaen, og kvartsleire. Druene her modner litt senere enn i andre områder.

Pallet ligger på Sévres høyrebredd, nord for Georges. Her sies det å være varmt, og jorden er grunn og steinete, med mye gneis og gabbro.

Viner fra disse områdene må ligge lenge på bunnfallet, typisk 24 måneder, og de er laget for å kunne lagres.

Kartet viser hvor man finner de tre crus, samt andre områder som er i prosess for å bli godkjent. Dette er fra 2014, og jeg har ikke nyere opplysninger om hva som har skjedd med disse områdene.

Muscadet_crus

Se denne videoen Mus­ca­det fra Loire laget av John Kaare Hovers­holm for TV2 til Tour de France 2008:

De franske vinmagasinene La Revue du Vin de France og Terre des vins, kommer hvert år med spesialutgaver om vinturisme. Hvor og hvordan bør man dra for å ha en fin vinferie? Stadig oftere anbefales sykkelturer. I årets utgave anbefaler La Revue du Vin de France i Muscadet for å gjøre seg kjent med de nye cruene.

Etter denne etappen er det hviledag. Hvis jeg hadde vært i området, uten å skulle delta i Tour de France, ville jeg antageligvis ha benyttet hviledagen til å sykle et stykke opp langs Loire, for å smake på en del av områdets vin og besøke noen slott. Loire er et fint område å sykle i. Men akkurat nå velger jeg også å ta en hviledag, slik at vi møtes igjen tirsdag 14. juli — Frankrikes nasjonaldag.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.