Mye feil om trafikkregler fra Drive trafikkskole

Noe som kaller seg Drive trafikkskole på Hamar har laget, eller i alle fall distribuert, en plakat om hvordan de mener syklister bør opptre i trafikken. Den ser slik ut:

Drive_plakatPlakaten er skrevet som om den gjør rede for trafikkreglene. Det gjør den ikke. Her er det mye feil. Man venter faktisk at en trafikkskole kan trafikkreglene, og at det som de presenterer om disse, faktisk er korrekt.

Continue reading Mye feil om trafikkregler fra Drive trafikkskole

Les Vins du Tour de France 2015 — 11. etappe Pau — Cauterets – Vallée de Saint-Savin

Velo Vin RougeTegning av Mark Fairhurst, brukt med tillatelse. Du kan se flere av hans tegninger og kjøpe plakater på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twitter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Chris Froome og Sky viser styrke. Richie Porte på andre etter vinneren Froome, og Greaint Thomas på 6., alle foran Tejay van Garederen og Alberto Contador, da blir det ikke lett å finne noen mottrekk. Men alle kan ha en dårlig dag eller uhell, så det er for tidlig å gi opp. Moviestar må også vurdere hvor løs kanon Alessandro Valverde skal få lov til å være. Han hadde i alle fall en manøvre hvor man ikke fikk inntrykk av at det var Quintana han kjørte for. Men det er vel ikke så lett å være degradert kaptein.

11. etappe er en klassisk Pyreneeretappe, med fjell som Col d’Aspin og Col du Tourmalet. Her må vi regne med at sammenlagtkandidatene kommer til å angripe hverandre.

TdF_2015_11Til slike fjelletapper er det vanskelig å finne vin. Vi starter med Jurançon. Jurançon er et område syd og vest for Pau. Rytterne sykler østover fra Pau, og er strengt tatt ikke innom Jurançon. Egentlig var rytterne nærmere Jurançon i går. Men jeg valgte å spare denne vinen til i dag. Jurançon er et land­skap med åser og daler som stor sett går i nord-syd ret­ning. Vinen dyr­kes for det meste i åsene.

I Jurançon har det vært dyr­ket vin lenge. Om jeg husker historien rett, var det pilegrimer på vei hjem fra Santiago de Compostella som hadde med seg vinstokker fra Spania til bl.a. dette området. Pilegrimene har betydd mye for utbredelse av bl.a. vin i Europa. Vin fra områ­det er nevnt i teks­ter fra 998. Det var her uttryk­ket “cru” først ble tatt i bruk ved klas­si­fi­se­ring av vin. Det skjedde på 1300-tallet. Områ­det er pre­get av et klima med varm vind fra Spa­nia og mye sol. Det gir druer med mye suk­ker og det pro­du­se­res mye søt vin.

Det pro­du­se­res to hoved­ty­per av vin, begge hvite. Den ene er Le Jurançon som er søt og Le Juran­con Sec, som er tørr — slik nav­net sier. De er laget på dru­ene petit og gros man­seng og petit courbu. Dru­ene til den beste søte Le Jurançon høs­tes sent, gjerne så sent som i novem­ber eller desem­ber. Dette gir over­modne druer med mye sukker.

Vin­mono­po­let har fire Jurançon-viner i sine lis­ter. Av disse er en tørr og tre søte. En av dem kommer på halvflakse. Søt vin er ikke noe man drik­ker mye av. Jeg foretrekker å kjøpe halvflasker av slik vin.

Jeg tar med to Jurançon-viner jeg har kjøpt til tid­li­gere etap­per når touren har vært innom her. Begge er pro­du­sert av Urou­lat.

Ved star­ten av dagens etappe kan vi finne mye god vin. Men når vi kom­mer inn i fjel­lene er det best å nyte medbragt.

På denne etappen skal rytterne innom byen Lourdes, kjent som Den katolske kirkes Disneyland. Vannet i stedets kilde skal angivelig ha mirakelvirkninger. Det er nesten grotesk å besøke stedet, hvor syke mennesker kommer i et desperat håp om å bli helbredet. I en del andre byer har man sykkelfelt. I Lourdes har man rullestolfelt for de som skal trille fram til mirakelkilden. Selv har jeg en boks peppermyntesukkertøy laget med hellig vann fra Lourdes. Men jeg har ikke erfart at de hjelper noe bedre enn annet hvis jeg har vondt i halsen.

I det minste de litt overtroiske, og særlig katolske syklister, burde vel fylle opp drikkeflaskene med mirakelvann før dagens etappe, og bruke det når de blander sportsdrikk til flaskene. Nå har vel El Diablo pensjonert seg, så rytterne trenger ikke gjøre som den katolske og overtroiske rytteren Gigisykkeltegne­se­rien Le Tour de France:

TdF_Gigi_LourdesMen vi lar vann være vann, hellig eller ikke.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.