Les Vins du Tour de France 2015 — 13. etappe Muret — Rodez

Velo Vin RougeTegning av Mark Fairhurst, brukt med tillatelse. Du kan se flere av hans tegninger og kjøpe plakater på http://www.zeitgeistimages.co.uk/. Følg ham på Twitter https://twitter.com/MrMarkFairhurst.  

Da er rytterne ferdige med Pyreneene. Nok en dag har Sky vist styrke. Det var liten grunn for dem til å kjempe om etappeseier, så lenge de hadde kontroll på sammenlagtkandidatene. Nok en gang satt trioen Chris Froome, Geraint Thomas og RIche Porte igjen helt til finalen. Etter det jeg forstår er det klart at Richie Porte forlater Sky etter denne sesongen, for å kjøre for et lag hvor han kan være kaptein. Slik Geraint Thomas kjører, bør han også være klar for større oppgaver enn å hjelpe Chris Froome.

13. etappe er en småkupert etappe etter Pyreneene. Klatrerne og sammenlagtkandidatene kan ta det rolig noen dager, og lade opp til Alpene. Dagens etappe inneholder noen stigninger, men ingen virkelig store.

Etter kraftanstrengelsene i fjellene fremstår dette som en etappe hvor et ufarlig brudd kan få lov til å gå inn. Det vil ha blitt så store tidsdifferanser at mange ryttere er helt ufarlige i sammendraget. En tredjekategori og to fjerdekategoristigninger er for lite til å bety noen endringer i kampen om klatretrøyen.

To ryttere som er helt uten betydning i sammendraget er Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff, som ligger henholdsvi 1.23 og 1.47 bak Chris Froome. Begge har også helt meldt seg ut av kampen om den grønne trøyen, i den grad de i det hele tatt har meldt seg på. Så vi kan håpe på at i alle fall en av dem klarer å komme seg med i et brudd.

Det går mye opp og ned. Etappen avslutter med en 570 meter lang bakke med 9,6% stigning. Det er ikke en avslutning for typiske spurtere. Men den kan kanskje passe Edvald Boasson Hagen. Den vil nok også kunne passe Peter Sagan. Men siden han har den grønne trøyen, vil nok verken Lotto Soudal, Giant Apecin eller Etixx Quick Step tillate at et brudd hvor han er med får gå.

TdF_2015_13Dagens etappe går langs en slags vinmessig øst/vest grense. Vi kan starte med å se litt på terrenget, ved dette satellittbildet fra NASA.

Frankrike Syd-vestFjellområdet omtrent midt på bildet er Massif Central, mens fjellet nederst på venstre side er Pyreneene. Den sydlige utløperen av Massif Central heter Montagne Noir. Massif Central er ikke så høyt og dramatisk som Pyreneene og Alpene. I dag starter etappen litt utenfor (syd-øst) for Toulouse, som ligger litt vest for sydspissen av Montagne Noir. Vannskillet i Canal du Midi, som forbinder Atlanterhavet og Middelhavet, er omtrent i Toulouse.

Vest for Massif Central er klimaet preget av Atlanterhavet. Det kommer mye kjølig og fuktig luft inn herfra. Når den presses inn i trakten mellom Montagne Noir og Pyreneene, presses luften opp og avkjøles. Den som ikke har glemt all fysikken fra skolen, ved at luften da kan holde på langt mindre fuktighet enn når den er varm. Så fuktigheten skilles ut og faller ned som regn, eller til tider haggel. At man får den type være som man hadde i går, er ikke helt uvanlig på denne siden av Pyreneene.

Syd og øst for Massif Central er området preget av Middelhavet. Inne i den vestlige delen av Massif Central kan dette variere.

Reiser vi litt mot syd-øst fra Toulouse, slik at vi kommer så vidt over på østsiden av den sydlige utsitkkeren av Montagne Noire, kommer vi til vinområdet Cabardès. Cabardès regnes til Languedoc, som er middelhavsvin. Men Cabardès er et av de vestligste vinområdene i Languedoc, slik at det er et av de vestligste av de østlige vinområdene. Men området er klimamessig også preget av kontakten med Atlanterhavet. Her dyrkes druer kjent fra Bordeaux, i tillegg til de typiske middelhavsdruer.

Drar vi fra Toulouse i retning nord-vest, kommer vi først til vinområdet Fronton og deretter til Saint-Sardon. Dette er vestlige, Atlanterhavsrettede vinområder.

Det mest interessante vinområdet rytterne passerer på dagens etappe, er Gaillac, lit vest for dagens etappe. Gail­lac lig­ger ved elven Tarn (som har gitt navn til depar­te­men­tet Tarn), som ren­ner ut i Garonne. Det er et av de eldste vinområdene i Frankrike, med vinproduksjon helt tilbake fra romertiden. Noen hevder at dette er det eldste vinområdet i Frankrike, andre mener at det ble produsert vin enda tidligere i området rundt Narbonne. Jeg skal ikke blande meg inn i den diskusjonen.

Gail­lac lig­ger mel­lom Mid­del­ha­vet og Atlan­ter­ha­vet, og sies å kunne pro­du­sere viner innen­for begge stil­ret­nin­ger — i til­legg til mer typisk inn­lands­vi­ner. Denne muligheten til å produsere vin i flere stiler er på en måte en styrke, på en annen måte en svakhet. Det har gjort at viner fra Gaillac ikke har noen klar identitet.

Opprinnelig fikk ikke Bordeaux sin posisjon i vinverden på grunn av vinens kvalitet. Før man lærte seg å drenere vinmarkene, var vinen ganske tynn og sur. Går vi noen hundre år tilbake, ville man ha søte, ikke tørre viner. Men Bordeaux har en strategisk beliggenhet, der den ligger ved uløpet av elvene Garonne og Dordogne. Vin fra andre områder ble sendt nedover disse elvene til Bordeaux, og videre ut i verden derfra. Men i Bordeaux ville man ikke skipe ut denne vinen før deres egen vin var solgt.

På de tider var man ikke så nøye med hvor vinen egentlig kom fra. Kraftigere vin fra andre områder, blant annet Gaillac, ble blandet med bordeauxvin for å forbedre denne, og det ble solgt som bordauaxvin. På den måten ble viner fra Bordeaux kjent, mens vin fra bl.a. Gaillac forble ukjent — og slik er situasjonen i stor grad fortsatt.

Gaillac er et av de områdene som hevder å være stedet hvor man først produserte musserende vin. Jeg skal ikke mene noe om akkurat det heller. Men de som kan dokumentere den eldste produksjonen av musserende vin er Limoux, som er et stykke lenger syd.

Uansett pro­du­se­res det en helt spe­si­ell mus­se­rende vin, med det som kal­les Met­hode Gail­la­coise. All god mus­se­rende vin lages med en etter­gjæ­ring på flaske. Den van­lige meto­den, gjerne omtalt som champag­ne­me­to­den, selv om det strengt tatt ikke er lov å bruke den beteg­nel­sen, er at det til­set­tes suk­ker etter at vinen har gjæ­ret ut, og før den tap­pes på flaske. Egent­lig tilsettes en søt(et) drue­most som kal­les liqueur de tirage. Med Met­hode Gail­la­coise til­set­tes ikke suk­ker. Det er kun natur­lig suk­ker fra over­modne druer. Det gir en ganske karak­te­ris­tisk smak (her må jeg medgi at jeg så langt ikke har smakt vinen, og kan bare gjengi and­res beskrivelse). I dag produseres også mer moderne musserende vin, tilpasset dagens smak.

Reiser vi litt mot nord-vest fra dagens målby, kommer vi til Marcillac, som er et annet interessant vinområde.

Mar­cil­lac består av en laby­rint av små daler. Områ­det er skjer­met av fjel­lene og syd­vendt, slik at det er et ganske varmt mikro­klima i Mar­cil­lac. Områ­det, eller i alle fall det klas­si­fi­serte AOP-området, er ikke stort. Det er 180 ha og det pro­du­se­res årlig ca 7.000 hl. Det burde bli omtrent 100.000 flasker.

90% av pro­duk­sjo­nen er druen Man­sois, som er det lokale nav­net på Fer Sevar­dou. Men man dyr­ker også de to “Bordeaux-druene” Mer­lot og Caber­net Franc. Vinen beskri­ves som dyp rød og med ikke alt for frem­tre­dende tan­ni­ner. Den kan der­for drik­kes rela­tivt ung, men tåler også lag­ring.

Selv om det ikke er så vel­dig langt mel­lom Mar­cil­lac og Gail­lac, forflytter vi oss mellom de østligste områdene i vest, til de vestligste områdene i øst. Mens Mar­cil­lac lig­ger i den vest­lige avslut­nin­gen av høy­slet­tene i Lan­gue­doc og ser mot Mid­del­ha­vet, dan­ner Gail­lac den østlige avslut­nin­gen av Aquitaine-bassenget og ser mot Atlan­ter­ha­vet. De lig­ger rygg mot rygg og ser hver sin vei.

Les vins du Tour de France 2015

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.