Les Vins du Tour de France 2015 — 21. etappe Finale: Sèvres — Grand Paris Seine Ouest — Paris Champs-Élysées

Så var ikke Chris Froo­me helt uslå­e­ålig, men det holdt akku­rat. Nai­ro Quin­ta­na sat­set friskt, men det holdt ikke helt. Fransk jubel med fransk seier.

Nå er det avslut­ning og para­de inn til Paris. Så blir det kamp om etappe­sei­e­ren. Nå kan vi igjen håpe på en norsk sei­er. Men jeg har mer tro på And­re Grei­pel, even­tu­elt Mark Caven­dish om han har kom­met seg etter å ha vært syk noen dager. Men skal jeg være helt ærlig: Leg­ger jeg all sjå­vi­nis­me til side, så håper jeg at Peter Sagan vin­ner. Slik som han har kjørt, vært med i spur­te­ne, gått i brudd, dratt om ikke fel­tet, så i alle fall brudd opp fjell. Men sei­e­ren går til den som krys­ser mål­lin­jen først, ikke den som for­tje­ner det mest.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2015 — 21. etap­pe Fina­le: Sèv­res — Grand Paris Sei­ne Ouest — Paris Champs-Élysé­es