ReTour de France. Paris-Kiel — etappe 3: Saint-Quentin — Roubaix

Ons­dag 28. juli 2015. Tred­je etap­pe gikk fra Saint-Quen­tin til Rou­baix. Syk­let dis­tan­se i dag: 139 km. Sam­let syk­let dis­tan­se til nå: 339,5km. Igjen hen­vi­ser jeg til Stra­va for de som vil se hele ruten.

Jeg kun­ne omtrent tril­le fra hotel­let ned til den bro­en jeg egent­lig skul­le ha valgt dagen før. De førs­te ca fem kilo­me­ter­ne gikk langs kana­len. Det er fint med syk­kel­vei­er langs sli­ke kana­ler, med mind­re man vil klat­re. De er fla­te, og man har god avstand til bil­tra­fikk og all den støy­en den medfører.

Jeg har sagt at min enes­te inn­ven­ding av betyd­ning mot mitt Olym­pus TG3 kame­ra, er at det ikke tar bil­der i RAW for­mat. Had­de jeg hatt det­te bil­det i RAW-for­mat, kun­ne jeg meget enkelt har ret­tet opp den skar­pe kon­tras­ten og fått langt mer ut av skygge­par­ti­et. Jeg skal ikke si at det ikke er mulig med jpg, men da kan jeg ikke bare la pro­gram­met DXO behand­le bil­det og fjø­re det auto­ma­tisk. Men det er uan­sett et pro­gram jeg har lig­gen­de på PC, og som ikke kan kjø­re på mitt nett­brett. Jeg had­de uan­sett ikke fått gjort noe med det­te før jeg kom­mer hjem.

Kanal Saint Quentin

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris-Kiel — etap­pe 3: Saint-Quen­tin — Rou­baix

ReTour de France. Paris ‑Kiel. Etappe 2: Compiegne –Saint Quentin

Tirs­dag 27. juli 2015. Dag 2, fra Com­pieg­ne til San Quen­tin. Syk­let dis­tan­se: 90,9 km. De som vil se hele ruten gan gå til Stra­va. Jeg star­tet med å lete etter, og fin­ne i alle fall noen geocacher i Com­pieg­ne. Sam­let dis­tan­se så langt: 200,5 km.

Over elven krys­set jeg på en kobi­nert jern­bane og gang/­syk­kel-bro. Det vir­ket ikke som om jern­bane­tra­fik­ken var så vel­dig stor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Turen ut av selve byen gikk stort sett på syk­kel­felt. Men langs hoved­vei­en vide­re nord­over , i stor grad gjen­nom skog, var det lite eller ingen til­rette­leg­ging for syk­ling. Men det gikk stort sett gret å syk­le likevel.

Con­ti­nue read­ing ReTour de Fran­ce. Paris ‑Kiel. Etap­pe 2: Com­pieg­ne –Saint Quen­tin