Stråmenn bak rattet

I dis­ku­sjo­nen om pri­vat­bil i sen­trum og mer gene­relt, får vi ofte høre dette:

Byen er avhen­gig av vare­trans­port, og hånd­ver­ke­re er avhen­gig av bil.”

Jeg har ald­ri hørt noen si at vi ikke skal ha vare­trans­port i byen. Man kan godt dis­ku­te­re hvor­dan den­ne skal orga­ni­se­res. I dag kjø­rer mons­ter­bi­ler inn i sentrum.

WIMG_3381_DxO Con­ti­nue read­ing Strå­menn bak rat­tet