Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo tingrett avsa nylig en kjennelse hvor flere nettleverandører ble pålagt å vanskeliggjøre tilgangen til nærmere angitte nettjenester som gjør opphavsrettsbeskyttede verk ulovlig tilgjengelig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstreleder Trine Skei Grande var raskt ute med å kritisere dommen. Hun hevder at det er sensur og at Hadia Tajik hadde ansvaret for denne påståtte sensuren.

Her bommer Trine Skei Grande grovt, og det er ikke førte gang hun gjør det i dette spørsmålet. Før det eventuelt er grunn til å argumentere mot hva hun egentlig mener, må hun i det minste konkretisere og forklare hva hun i denne sammenhengen mener med “sensur” og hvorfor dette er et angrep på ytringsfriheten. Så dette er en litt mer generell kommentar.

Continue reading Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Kjennelse om blokkering av nettsteder

Oslo tingrett avsa 1. september en kjennelse som pålegger Telenor og syv andre internettleverandører å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til syv nettjenester, som indirekte gir tilgang til opphavsrettslig vernet materiale som er ulovlig gjort tilgjengelig på internett. Kjennelsen er tilgjengelig her.

Det er intet overraskende i avgjørelsen. Åndsverkloven ble endret i 2013 slik at det ble hjemmel i § 56c, for pålegge nettleverandører å

“hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov.”

Det er to kriterier. Nettstedet må gjøre tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven. Videre må dette skje i et stort omfang.

Continue reading Kjennelse om blokkering av nettsteder