Oslovalget 2015: Uklart om sykkel fra KrF

KrF_logoDette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken.

KrF har kommet svært godt ut av tidligere rangeringer, både nasjonalt og lokalt i Oslo. Jeg hadde derfor ventet meg mer da jeg gikk løs på KrFs program.

KrF har med den vanlige besvergelsen:

“All ny trafikkvekst skal tas gjennom vekst i gange, sykkel og kollektivtransport.”

Med andre ord å opprettholde status quo når det gjelder biltrafikk. Ikke noe om at denne må reduseres.

Dette er det som står om sykkel i KrF Oslos program:

Sykkelbyen Oslo

Sykkelen er det mest miljøvennlige transportmiddelet og sykling bidrar til folkehelse og bedre bymiljø. Det må derfor bli enklere og tryggere å ta seg frem med sykkel i Oslos gater. KrFs mål er å øke sykkelandelen fra 8 prosent (2013) til 16 prosent innen 2025.
Oslo KrFs løsninger:
* Bygge ut et sammenhengende sykkelveinett inn mot sentrum i løpet av de neste fire årene.
* Senke fartsgrensen i sentrumsnære gater, slik at syklister og biler ta seg frem i de samme gatene.
Bygge to sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum.
* Utvide mulighetene for sykkelparkering og iverksette tiltak for å sikre mot tyveri.
* Etablere noen sykkelservicestasjoner rundt i byen, der syklistene kan utføre enkelt vedlikehold på sykkelen sin.
* Utvide bysykkelordningen til nye områder av byen.
* Iverksette tiltak for å unngå konflikter mellom ulike trafikantgrupper. “

Også KrF vil bygge sykkelveinett inn mot, men ikke gjennom sentrum.

Sykkelservicestasjoner vil være bra.

Hva slags tiltak til de vil iverksette for å unngå konflikter, sier de ikke noe om. Og da blir det ganske uklart.

Men det er dessverre lite, og ikke veldig mye konkret.

Jeg er ikke tilhenger av å blande religion og politikk, og er dessuten ikke en spesielt religiøs person. Derfor har KrF aldri vært et parti for meg, og det som står om sykkel i programmet er ikke noe som får meg til å revurdere det.

Valg 2015 - de ulike partiers sykkelpolitikk

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.