Selvsagt skal dere “favorisere” syklister på Gamle Mossevei, Karin Høystad, @presserom @ketilso

Dette er også en sak som har blitt liggende over sommeren, og også over valget. Men som dessverre er like aktuell nå som før sommeren, noe vi ble minnet om på Sykkeltweetup sist lørdag.

“Det er regelrett krig mellom bilister og syklister” skrev Øslandets blad den 12. juni. Det er ikke noen krig. Den krigen finnes stort sett bare i hodene til tabloide journalister som ikke er i stand til å se verden annet enn i konflikt- eller kjendisperspektiv, og de som har fått sin forestillingsverden ødelagt av disse.

Ingen syklister er så dumme at de kriger mot bilister på veien. Som syklist vet man at man er dømt til å tape de fleste slag i en slik “krig”. Skal man bruke noen form for krigsterminologi, så har det skjedd en okkupasjon: Bilistene har okkupert veiene, og fortrengt andre trafikanter. Statens vegvesen og politiet har stilt seg på okkupantenes side.

Det finnes mange hensynsløse bilister som tror at de eier veien. De er heldigvis ikke representative for de bilistene vi møter på veiene. De fleste bilistene er høflige og hensynsfulle overfor syklister. Men det er likevel for mange som gjerne vil demonstrere gjennom sin kjøring at de mener at syklister ikke har noe på veien å gjøre, og de er farlige. De bør lukes ut av trafikken. I tillegg er det mange ubetenksomme bilister, som f.eks. holder altfor liten avstand når de passerer syklister.

“Bilisten velger å kjøre forbi syklisten i en uoversiktelig sving. Og midt i mot kommer det en bil. Den møtende bilisten bremser og avverger en ulykke. Det hele ble fanget på film av Hans Olav Nyborgs dashbordkamera torsdag 11. juni.

– Jeg kjører gamle Mossevei langs Gjersjøen til og fra jobb og ser ofte at bilister kjører forbi syklister og rulleskiløper i svingene. Akkurat denne forbikjøringen kunne endt galt dersom sjåføren i den møtende bilen ikke hadde oppfattet situasjonen, sier Nyborg.

Han mener det kun er et spørsmål om tid før det skjer noe virkelig alvorlig på den trafikkerte veien og oppfordrer både harde og myke trafikanter til å ta hensyn til hverandre.”

En Karin Høystad i noe som påstås å være fra noe som kalles “trafikksikkerhetsseksjonen” i Statens vegvesen sier:

Begge [bilistene og syklistene] har de samme rettighetene og de samme pliktene. Vi vil ikke favorisere syklistene, men de myke trafikantene har minst å stille opp med. Vi råder syklistene til å tenke sikkerhet når de er på veiene.”

Veien er merket som sykkelrute, og det er i praksis ikke noen alternativ sykkelrute her. Men at det er en sykkelrute og er merket som det, er åpenbart noe som her helt uten betydning for Statens vegvesen. Bilistene skal fram, det er det eneste som synes å bety noe i den etaten.

Gsmle Mossevei - skiltHvor dumme tror denne Karin Høystad at syklister er? Tror hun virkelig ikke at de som sykler, til tross for elendig tilrettelegging og hensynsløse bilister, ikke tenker på sikkerhet? Vi trenger ikke slike tåpelige råd, Karin Høystad. Du får meg til å lure på hva slags tulleseksjon denne “trafikksikkerhetsseksjonen” er, Karin Høystad. Er det en avdeling for tåpelige råd og moralske pekefingre, som ikke vil ta tak i det som virkelig betyr noe for sikkerheten? Vi trenger en “trafikksikkerhetsseksjon” som faktisk er opptatt av syklisters sikkerhet, og som faktisk gjør noe. Trafikksikkerhet for syklister er sikker infrastruktur, sikker infrastruktur og sikker infrastruktur. En seksjon som bare snakker tull, kan like godt legges ned med en gang.

Vi vet at dere ikke vilfavorisere syklister”, Karin Høystad. At du i det hele tatt kan formulere deg på denne måten, viser med all mulig tydelighet at du identifiserer deg med bilistenes. På den måten er du nok ganske typisk for folket i Statens vegvesen. Du synes å ha kjørt deg så fast i bilistperspektivet at du ikke er i stand til å se det selv. Mener du og Statens vegvesen at det er en likebehandling av trafikkgrupper når en vei kun er tilrettelagt for motorisert trafikk, i ganske stor fart? Har dere blitt så bilblinde at dere ikke ser at dette er en soleklar favorisering av bilister, slik Statens vegvesen alltid favoriserer bilister?

Det er en fullstendig gal problemstilling. Det handler ikke om å “favorisere syklister”, Karin Høystad. Det handler om en minimumskompensasjon for Statens vegvesens favorisering av bilister i mange tiår, en favorisering som Statens bilvegvesen fortsetter med. Statens vegvesen har i mange tiår gitt blaffen i syklister, og har gjort det stadig vanskeligere og farligere å sykle på norske veier. Å rette opp dette er ikke å “favorisere syklister”, Karin Høystad.

Statens vegvesen har bygget ny vei for bilister fra Herregårdskrysset til Vinterbro og videre. Ingen ting har blitt bygget for å legge forholdene til rette for sykling. Mener du, Karin Høystad, at det ikke er å favorisere bilistene?

Det burde være en selvfølge at når det bygges ny vei for bilistene, slik det ble gjort her, da skal ikke lenger bilister være prioritert på den gamle veien. Bilistene har fått ny vei, og bør henvises til å bruke denne. Er det vanskelig å forstå for folk i Statens vegvesen, Karin Høystad?

Veier som Gamle Mossevei bør bygges om slik at bilister ikke føler seg velkommen, og at det ikke er attraktivt for dem å bruke veien. På slike veier skal syklister og fotgjengere prioriteres, og det skal legges til rette for sykling og gange. Det burde være en selvfølge. Gamle Mossevei, og mange andre veier, burde vært bygget om for lenge siden.

Det bør iverksettes farts- og trafikkbegrensende tiltak for motorkjøretøy, og veien bør bygges om med gode forhold for syklister på en måte som klart viser at bilister ikke er prioritert. I Nederland ser man ofte veier hvor to kjørefelt er redusert til ett (med toveis trafikk), og to brede sykkelfelt. Dette er veier som betjener langt mer tettbygde og folkerike områder enn Svartskog.

Vei med ett kjørefelt, to sykkelfeltJeg har ikke sett veier i Norge som er merket opp på den måten. Men det er ikke så vanskelig å finne gater som i praksis er snevret inn til ett kjørefelt med toveis trafikk. Men da er det gateparkerte biler, og ikke syklister man har gitt plass til på begge sider. Og gateparkerte biler har til nå vært, og er fortsatt i for stor grad, hellige for de som har ansvaret for veiene. Som her i Schives gt i Oslo.

WIMG_3108_DxOEn regulering som foreslått, betyr nødvendigvis at bilister må ut i sykkelfeltet når det er møtende trafikk. Men det er samtidig helt klart at syklister er prioritert og at sykkelfeltene er for syklister, slik at bilister ikke kan basere seg på å bruke disse. Det betyr redusert kapasitet for biltrafikk, og at farten må ned. Videre betyr de at forbikjøring av en bilist som kjører lovlig i praksis er umulig. Uansett bør slike veier skiltes med “forbikjøring forbudt”.

I Norge vil det dessuten være behov for skilting som stadig minner om at dette er vet med ett kjørefelt for bilister og to sykkelfelt, da merking i vegbanen fungerer dårlig om vinteren. Og skillet mellom kjørefelt og sykkelfelt må markeres med et skikkelig romlefelt, så bilister virkelig merker det når de krysser dette.

Men dette strider åpenbart mot alle instinkter hos Statens vegvesen. Der er det bærende prinsippet åpenbart: Bilen skal fram, over alt, alltid. Veien kan ikke stenges, og det å redusere kapasiteten for biltrafikk, synes å være en ganske utenkelig tanke i den etaten. Veien må på et vis fortsatt være åpen for lokaltrafikk, men bare for lokaltrafikk. Den bør stenges for gjennomkjøring og stenges for tungtransport. Det burde vært gjort da den nye veien åpnet.

Dette bør være en integrert del av et hvert nytt (motor)veiprosjekt. Fremkommelighet for syklister skal sikres i anleggsperioden og etter åpning. Vi kan ikke ha flere skandaler som på E18 mellom Sky og Langangen, og Gamle Sørlandske, hvor Statens vegvesen markerer seg som Statens BILvegvesen veg så stenge veien for syklister fordi de hellige bilistene skal ha en omkjøringsvei når man bygger midtdelere på E18. Er det dette dere kaller ikke å forskjellsbehandle trafikantgrupper, Karin Høystad?

Det samme burde man gjøre med andre veier. Enebakkveien mellom Ryen og Abildsø. Men der insisterer Statens bilvegvesen på at bomstasjonen skal stå slik at den gir bilistene en ekstra oppfordring til å velge den veien hvor det ikke burde vært biltrafikk. Man slipper bompenger om man velger Enebakkveien fremfor E6. For Statens bilvegvesen prioriterer bil. Den eneste styrende tanken synes å være at bilen skal uhindret fram, over alt, alltid.

I Ryenbergveien og Svartdalsveien burde biltrafikken ha vært begrenset fra den dagen Svartdalstunnelen åpnet, altså for ca 15 år siden. Ingen gjennomkjøring med bil, og prioritering av syklister. Men Statens bilvegvesen prioriterer som alltid bilistene.

Etter at Vålerengtunnelen ble åpnet for drøyt 25 år siden, burde syklister ha vært prioritert i St Halvards gt og Strømsveien. Men alt som er der er noen alt for smale sykkelfelt som er så patetiske og i så dårlig stand at det er helt ubrukelige. En eller annen talentløs planlegger har fått den helt idiotiske ideen å legge fire rader med brostein mellom det altfor smale sykkelfeltet og kjørefeltet, som gjør et dårlig sykkelfelt totalt ubrukelig. Når jeg sykler der, bruker jeg aldri sykkelfeltet, jeg sykler alltid i kjørefeltet.

WIMG_9870_DxODet er til og med parkeringslommer på innsiden.

SIMG_5234_DxODa Festningstunnelen ble åpnet for ca 25 år siden, skulle syklister ha vært priortiert fra Aker Brygge, over Rådhusplassen og enten gjennom Rådhusgaten (som ekspressvei) eller rundt Vippetangen. Men de ansvarlige gir som vanlig blaffen i syklister. Alt man klarte å lage var noen helt ubrukelige “sykkelfortau” i Rådhusgaten.

Og Statens bilvegvesen har laget et helvete i Bjørvika. Om dette er det bare en ting å si: Riv opp hele dritten, og gjør det ordentlig.

Det ser også ut som om man er i ferd med å gjenta fadesen i Dag Hammarskjølds vei. En ny tunnel med seks kjørefelt for biltrafikk. Likevel er “lokalveien” på overflaten laget slik at biltrafikk i praksis er prioritert.

Vi kan også ta med to veier hvor det ikke er kommet nye veier: Maridalsveien og Sørkedalsveien Fra Brekke og inn Maridalen bør syklister prioriteres. Det er uansett flere som sykler enn som kjører bil her, så det er grovt urimelig at all regulering er gjort på bilistenes premisser. Tilsvarende bør det være fra Bogstad og inn Sørkedalen.

Vi trenger ikke flere holdningskampanjer med moralske pekefingre som sier at ofrene må passe seg for overgriperne. Vi trenger infrastruktur, vi trenger et regelverk som tar syklister på alvor, herunder når det gjelder skilting. Og vi trenger en filleristing av Statens vegvesen slik at fossilskjelettene ramler ut og forhåpentligvis knuses.

Det som blir mer og mer tydelig, er at Statens bilvegvesen ikke ønsker syklister. De skal skremmes vekk. Jeg vet at dette er urimelig overfor de i Statens vegvesen som faktisk er opptatt av sykkel. Men det er åpenbart ikke de sykkelvennlige som får sette sitt preg på store prosjekter.

Denne Karin Høystad skal angivelig arbeide i noe som heter “Trafikksikkerhetsseksjonen” i Statens vegvesen. Gudene må vite hva de driver med der. Det er i alle fall åpnebart at trafikksikkerhet for syklister ikke er noe man er opptatt av. Kanskje er det bare en avdeling for dårlige råd og moralske pekefingre?

Bilistene skal uhindret fram, er hovedbudskapet. Men bilistenes ofre, syklistene skal tenke sikkerhet og passe seg for bilene. Sier du til alle kvinner at de ikke skal kle seg utfordrende og ikke oppsøke steder der de risikerer å møte kåte menn, og at de må passe seg så de ikke blir voldtatt av menn, hvis frihet ikke må begrenses, Karin Høystad? Det er dette som er ditt budskap til syklistene. En som kan si noen slikt, kan ikke representere noe som med noen form for rimelighet kan kalles en “trafikksikkerhetsavdeling”.

Noen enkle prinsipper burde ligge helt fast: Det skal aldri, altså aldri bygges en ny vei uten at det samtidig, altså samtidig, lages sykkelvei. Vi kan ikke akseptere flere slike planleggings/byggeskandaler som ved E18 mellom Larvik og Langangen.

Lages det ny vei for bilister, skal annen trafikk, ikke minst sykkel, prioriteres i den veien som frigis. Biltrafikken skal begrenses, farten skal ned og det skal skje på myke trafikanters premisser.

Forbikjøring forbudtEn enkel start i Gamle Mossevei, mens dere tenker på hvordan dere skal gå videre: Sett ned fartsgrensen og skilt hele strekningen med forbikjøring forbudt.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.