Oslovalget 2015: Senterpartiet, ikke for byfolk

Senterpartiet_logoDette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken.

Continue reading Oslovalget 2015: Senterpartiet, ikke for byfolk

Oslovalget 2015: SV, skuffende uklart om sykkel

SV-logo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang.  Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken. Her er SVs program for Oslo.

SV er et parti med høy troverdighet som sykkelparti, skjønt de også, i likhet med Arbeiderpartiet og SP, på Stortinget stemte mot å endre trafikkreglene i mer sykkelvennlig retning. Jeg har aldri helt tilgitt SV (eller AP) for det.

Continue reading Oslovalget 2015: SV, skuffende uklart om sykkel

Oslovalget 2015: Høyre har programfestet dårlige sykkelløsninger i sentrum

Høyrelogo“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de skulle vurdere partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Politikk er mer enn sykkel. En god sykkelpolitikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stemme på et parti. Men et part uten god sykkelpolitikk faller ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres sykkelpolitikk og annet jeg mener er relevant for sykkelpolitikken. Oslo Høyres program er tilgjengelig her.

I de snart 30 år Oslo har hatt er parlamentarisk styre med byråd, har Høyre ledet byrådet i 25år år. Noen perioder alene, andre perioder i koalisjon med andre. Også i de siste ti årene før det ble byråd, var det Høyre som ledet politikken i Oslo. I et 40-årsperspektivet, som er relevant når det gjelder å vurdere Oslo sykkelpolitikk (eller snarere mangel på sykkelpolitikk), har Høyre styrt byen i 35 år. De bærer følgelige hovedansvaret for Oslos utvikling, på godt og vondt. Når det gjelder sykkelforholdene i byen, er det mest på vondt.

Continue reading Oslovalget 2015: Høyre har programfestet dårlige sykkelløsninger i sentrum

Oslovalget 2015: FrP — partiet som motarbeider sykling

FrP_logo4“Sykkel «hot» sak i valgkampen” skriver NRK Østlandssendingen. Det liker jeg å se.

Dette er min vurdering av oslopartienes sykkelpolitikk. Jeg var med i Aftenpostens jury da de vurderte partienes sykkelpolitikk. Da så vi mest på hva som står i programmene. Her tar jeg i større grad med hva partiene har gjort og ikke har gjort tidligere, samt min vurdering av i hvilken grad man kan ha tillit til partiene på dette området.

Det burde ikke overraske noen at FrP er det aller dårligste partiet for syklister i Oslo. FrP er også det partiet som har aller lavest troverdighet på dette området. Min tillit til FrP er negativ. Dessuten at FrP Norges mest narcissistiske og motbydelige politiker, Carl I Hagen, som førstekandidat. Så uansett hva de måtte love på dette området, så tror jeg ikke på dem. Her er FrPs program for Oslo.

Fra høsten 2003 til høsten 2011 hadde FrP samferdselsbyråd i Oslo. Ingen kan si at sykkel var høyt prioritert i den perioden. Det var åtte svarte år for folk som sykler i Oslo. Riktignok sendte daværende samferdselsbyråd Peter N Myhre fra FrP ut en pressemelding 22. mai 2005, hvor han sa at Oslo skulle bli Norges beste sykkelby. Men det var vel ingen som trodde på det. Han trodde neppe på det selv heller. (Etter at Oslo kommune la om sitt nettsted, har det blitt svært vanskelig å finne fra til slike dokumenter, og jeg har ikke brukt tid til å lete etter dette.)

Continue reading Oslovalget 2015: FrP — partiet som motarbeider sykling

Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Oslo tingrett avsa nylig en kjennelse hvor flere nettleverandører ble pålagt å vanskeliggjøre tilgangen til nærmere angitte nettjenester som gjør opphavsrettsbeskyttede verk ulovlig tilgjengelig i stort omfang. Jeg har omtalt saken her.

Venstreleder Trine Skei Grande var raskt ute med å kritisere dommen. Hun hevder at det er sensur og at Hadia Tajik hadde ansvaret for denne påståtte sensuren.

Her bommer Trine Skei Grande grovt, og det er ikke førte gang hun gjør det i dette spørsmålet. Før det eventuelt er grunn til å argumentere mot hva hun egentlig mener, må hun i det minste konkretisere og forklare hva hun i denne sammenhengen mener med “sensur” og hvorfor dette er et angrep på ytringsfriheten. Så dette er en litt mer generell kommentar.

Continue reading Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik

Kjennelse om blokkering av nettsteder

Oslo tingrett avsa 1. september en kjennelse som pålegger Telenor og syv andre internettleverandører å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til syv nettjenester, som indirekte gir tilgang til opphavsrettslig vernet materiale som er ulovlig gjort tilgjengelig på internett. Kjennelsen er tilgjengelig her.

Det er intet overraskende i avgjørelsen. Åndsverkloven ble endret i 2013 slik at det ble hjemmel i § 56c, for pålegge nettleverandører å

“hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsted der det i stort omfang gjøres tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter denne lov.”

Det er to kriterier. Nettstedet må gjøre tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven. Videre må dette skje i et stort omfang.

Continue reading Kjennelse om blokkering av nettsteder

Varemerker monopoliserer ikke språket

“Språkforsker om potetgull-saken: – Dette er en monopolisering av språket” kan vi lese i E24. Det er Finn Erik Vinje som sier dette, og får støtte fra Per Egil Hegge.

Finn Erik Vinje og Per Egil Hegge kan sikkert mye om språk. Men varemerker kan de åpenbart ikke. Om Maarud skulle få medhold i at de har enerett til “potetgull” som varemerke, får de ikke monopol på bruk av ordet. Finn Erik Vinje, Per Egil Hegge, E24, jeg og alle andre kan fortsatt bruke ordet “potetgull” nesten som vi vil.

Varemerkeretten gir en enerett til å bruke varemerket “som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet” .  I andre sammenhenger kan vi fritt bruket ord som er registrert som varemerker. Vi kan omtale potetgull og bruke ordet i den betydning vi måtte ønske. Jeg kan skrive om Aftenposten og E24, uten å bry meg om disse ordene som varemerker. Og både Aftenposten og E24 kan fritt skrive om potetgull, Coca Cola, Volvo, osv. Men jeg kan ikke starte en nettavis og bruke et av disse navnene om kjennetegn for den avisen. Får Maarud medhold, kan ikke andre produsenter av potetchips, markedsføre sine produkter som potetgull.

Continue reading Varemerker monopoliserer ikke språket