Interessant vin i Giro d’Italia 2016

Sist mandag ble ruten for Giro d’Italia 2016 offentliggjort. Jeg har ikke fått sett på detaljene ennå, men det ser ut til at det kan være noen interessante viner å smake på langs neste års rute.

Neste års Giro starter med tre etapper i Nederland. Det betyr at det igjen blir noen dager med nederlandsk øl, før det hele fortsetter i Italia. Dag 4 er hviledag, og da skal hele sirkuset forflytte seg fra Nederland til Catanzaro i Syd-Italia. Vi er da i regionen Calabria, og første etappe går i denne regionen, som fortsatt ikke er den mest spennende vinregionen i Italia. Det fortsetter fra der forrige etappe endte, i Praia a Mare, og derfra går ruten litt inne i landet til Benevento. Vi vil da være i Campania, en region som vinmessig har utviklet seg mye i de senere år. Slutten av etappen går gjennom Avellinoområdet, som er vinmessig interessant. Her er vi også i et av de geologisk mest urolig områdene i Italia, et sted som har opplevd en rekke kraftige jordskjelv. Vi får håpe at jorden holder se i ro når Giroen passerer.

Den 6. etappen skal syklistene opp i Appenninene, og som alltid når de er fjell, er det vanskelig å finne vin. Men vi er ikke er i høyfjell som i Alpene, så noe bør det være mulig å finne. Vi er nå i Abruzzo, og 7. etappe starter i Sulmona i provinsen  l’Aquila. Mange vil nok særlig forbinde l’Aquila med det kraftige jordskjelvet i 2009.  Målgang er i Foligno i Umbria. Herfra fortsetter det til Arezzo i den østlige delen av Toscana.

Den 9. etappen blir et vinmessig høydepunkt. Det er en ca 40 km lang tempoetappe i Chianti Classico. Etter denne er det hviledag, slik at man kan komme til hektene etter all vinsmakingen.

10. etappe starter litt utenfor Firenze, og krysser fjellet over til Emilia-Romagna. Herfra fortsetter 11. etappe til Asolo i Veneto. Underveis kan vi få med mye god vin. 12 etappe, fortsatt i Veneto, byr nok mer på hverdagsvin. 13. etappe tar oss inn i Friuli – Venezia Giulia, en interessant vinregion som ikke er så veldig kjent. 14. etappe er en spektakulær fjelletappe og 15. etappe en bakketempo. Her kommer vi nok til å slite litt med å finne interessant vin.

Om 16, etappe kan man nesten stemme i “No ser eg atter slike fjell og daler”. I fjellene finner vi ikke mye vin. Men mye av etappen vil gå i dalene mellom fjellene, og da er vi i området Trentino Alto Adige, hvor det er mye spennende vin. 17. etappe er i Lombardia, hvor vi heller ikke skal tørste. 18. etappe er fortsatt i Lombardia, og tar oss til utkanten av Milano. Videre fortsetter det fra utkanten av Torino til Pinerolo, som krysser Piemonte. Herfra bærer det inn i de franske alper, hvor det igjen er vanskelig å finne vin. Også nest siste etappe er en alpeetappe, og dermed ganske vinfattig. Men avslutningen fra Cueno til Torino er en flott vinfinale gjennom Piemonte.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.