Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Det har nok vært fest i Flåklypa i helgen, etter at dommen i Nedre Gudbrandsdal tingrett falt sist fredag. Solan Gundersen er neppe alene om å slite litt med å komme i gang igjen med en vanlig uke, etter helgens feiring. Ludvik drar nok her fordel av en mer forsiktig tilnærming til ting.

Som de fleste som interesserer seg for dette bør ha fått med seg, fikk Aukrustsenteret medhold. Filmbilen, som er skapt av Bjarne Sandemose, er basert på Kjell Aukrusts tegninger. Il Tempo Extra Gigante, berg-og-dalbanen i Hunderfossen, er basert på Kjell Aukrusts tegninger, og kunne lovlig bygges etter avtale med Aukruststiftelsen. De elementer i filmbilen som eventuelt er vernet som bearbeidelse, gjenfinnes ikke i berg-og-dalbanen.

Dommen er grundig og omfattende. Det er en dom på 83 sider. Dommen er tilgjengelig her.

Continue reading Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Takk for innsatsen, Guri Melby @gurimelby

Etter to år går Guri Melby snart av som byråd for bymlijø, herunder samferdsel, i Oslo. I de årene  jeg har fulgt med på dette politikkområdet, har Guri Melby er uten tvil den beste byråden. Guri Melby har vært en dyktig og engasjert pådriver for en bedre transportpolitikk i byen, hvor gående, syklende og kollektivtransport prioriteres foran bilistene.

Vi har vært utålmodige og har ønsket at det skulle skje mer, og at det skulle skje fortere. Vi vet godt at det var tiår med forsømmelser i Oslo, før du overtok. Du kan selvsagt ikke holdes ansvarlige for andres gamle synder, hvorav en del er fra tiden før du bli født. Men det er ikke til å komme fra at som ansvarlig byråd hadde du ansvaret for hva som ble gjort for å rette opp disse forsømmelsene, i den perioden du var byråd.

Continue reading Takk for innsatsen, Guri Melby @gurimelby