Takk for innsatsen, Guri Melby @gurimelby

Etter to år går Guri Melby snart av som byråd for bymlijø, herunder samferdsel, i Oslo. I de årene  jeg har fulgt med på dette politikkområdet, har Guri Melby er uten tvil den beste byråden. Guri Melby har vært en dyktig og engasjert pådriver for en bedre transportpolitikk i byen, hvor gående, syklende og kollektivtransport prioriteres foran bilistene.

Vi har vært utålmodige og har ønsket at det skulle skje mer, og at det skulle skje fortere. Vi vet godt at det var tiår med forsømmelser i Oslo, før du overtok. Du kan selvsagt ikke holdes ansvarlige for andres gamle synder, hvorav en del er fra tiden før du bli født. Men det er ikke til å komme fra at som ansvarlig byråd hadde du ansvaret for hva som ble gjort for å rette opp disse forsømmelsene, i den perioden du var byråd.

Vi vil ikke være noe mer tålmodig med din etterfølger, hvem nå det måtte bli. Vi vet også at du og Venstre ikke har hatt flertall i byrådet eller bystyret. Jeg kjenner ikke de indre diskusjoner og drakamper i byrådet. Men jeg regner med at det har vært betydelige og sterke motkrefter. Din etterfølger vil kanskje ha en mer helhjertet støtte i byrådet og av flertallet i bystyret. Mitt inntrykk er at du ha kjempet godt, og har fått mer gjennomslag enn hva “kjøttvekten” tilsier. Punching above your weight, som det visstnok heter i bokseterminologi.

Du er dessuten en likandes person som det har vært hyggelig å møte i debatter, i møter og i mindre formelle sammenhenger. Mange av oss setter også pris på din åpenhet, hvor du har svart på å kommentert det folk har skrevet på sosiale medier.

Jeg skulle gjerne ha sett deg i denne byrådstolen, også i fremtiden — men helst i et mer sykkelvennlig byråd. Men valgresultatet ville det ikke slik. Noen av dine byrådskolleger har signalisert at de nå går ut av politikken. Jeg regner med og håper at vi vil se deg i nye politiske roller i årene som kommer. Byen, Norge og ikke minst Venstre trenger politikere som deg.

Jeg regner med at de tidligere byrådspartiene ikke vil opptre som en blokk i opposisjon, slik at ulikhetene mellom partiene blir mer synlige.

Du har lagt lista høyt for din etterfølger. Slik  som de gikk ut i valgkampen, må de vise at de kan levere noe bedre enn det avtroppende byrådet når det gjelder sykkel. Det er jeg selvsagt glad for. Jeg er spent på å se hva de klarer, og kan bare ønske dem lykke til.