Ulovlig å regulere trafikken?

Kampen mot å begrense biltrafikk i byen, når nye høyder. Nå har noen advokater kastet seg inn, og hevder at det er ulovlig å innføre “bilfri” by. De uttaler seg til Finansavisen. Men deres artikkel er ikke åpent tilgjengelig på nett, så jeg holder med til det Osloby og Dagbladet refererer fra dette. Det er et høyrisikoprosjekt å kommentere noe slikt: Journalister refererer det andre journalister refererer av hva noen advokater har sagt. Her er feilkildene mange. Det er fristende å si at feilkildene øker eksponensielt med hvert journalistisk ledd.

La meg også si med en gang: Dette er synsing fra min side. Forhåpentligvis en faglig basert og kvalifisert synsing, men likevel synsing. Jeg har ikke sett advokatenes rettslige argumentasjon, og den utvikler de vel heller ikke, før noen gårdeiere eventuelt har slukt agnet og gitt dem et fett oppdrag. Jeg har heller ikke villet bruke tid på å grave meg ned i de juridiske spørsmål dette måtte reise.

“Bilfritt sentrum” er et politisk slagord, og ikke noen rettslig realitet. Det kommer heller aldri til å bli noen rettslig realitet, formulert som et rettslig bindende forbud mot å kjøre i visse deler av byen. Men det kan bli noe nær en faktisk realitet, ved at summen av enkelttiltak gjør at det i praksis er utelukket å kjøre privatbil i sentrum.

Continue reading Ulovlig å regulere trafikken?

Bilen, byen og VG.

VG har tirsdag en leder med tittelen “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bilfri by. Dette er en slik leder vil vil komme til å le overbærende av om 5-10 år, om vi skulle komme over den. Det er omtrent som om vi i dag skulle finne en leder fra våren 2004, hvor man omtaler den fanatiske helsefundamentalisten Dagfinn Høybråtens meningsløse og totalt urealistiske forslag om at det ikke lenger skulle være tillatt å røyke på cafeer og restauranter. Vi ble forespeilet død og fordervelse, et totalt dødt uteliv og konkursras i serveringsbransjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vanskelig å forstå at man kunne finne på noe så meningsløst å la folk få lov til å plage andre med sin røyk på slike steder. Nå har bilen på mange måter overtatt røykens rolle.

Om ikke alt for mange år kommer man til å undre seg over at man kunne finne på å tillate at byene ble ødelagt av bilisme, og at verdifulle gatearealer ble brukt til å hensette biler.

Lederen viser også at enten har ikke VG tatt seg bryet med å sette seg inn i MDGs program, eller så trodde de ikke at de mente det som sto i programmet, siden de kommer med det nå.

Continue reading Bilen, byen og VG.