Bilfri søndag

Mange byer har mer eller mindre regelmessig “bilfri søndag”. Søndag 27. september var det bilfri dag i Paris. Luftforurensningen ble redusert med 20-40% denne dagen.

Gatene stenges for motorisert trafikk, for at folk skal kunne oppleve byen til fots, på sykkel, rulleskøyter osv. Men i norske byer er bilen hellig. Selv på det som var annonsert som “bilfri dag”, var det ingen restriksjoner på bikjøring — bare en oppfordring om å la bilen stå. Feigt og naivt fra ansvarlige politikere.

Når våger Oslopolitikerne å åpne byen for folk uten bil, i alle fall noen søndager? Vi får sikkert høre at det er helt umulig i praksis. Men det kan man avfeie, med mindre man legger til grunn at nordmenn er dummere og mer bilavhengige enn folk i andre land. Går det i Brussel, Paris, Buenos Aires og andre storbyer, da må det gå i Oslo også.