Christiania torg

Jeg er usikker på om Christiania torg virkelig fortjener betegnelsen “torg”. Det er en vei som er utvidet på hver side av en statue/fontene, med fortau på begge sider. For at noe skal fortjene betegnelsen torg, bør det være litt mer enn bare biltrafikk der.

Skal man tro tidligere byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen, er dette et eksempel på “shared space”, og ikke bare det: Det er et vellykket eksempel på “shared space”. Man kan ha mange ulike suksesskriterier, og jeg ante ikke hva slags kriterier Bård Folke Fredriksen hadde basert sin vurdering på. Men det er vanskelig å forstå at det viktigste kriteriet må være at biltrafikken hindres minst mulig.

Jeg ble overrasket da Bård Folke Fredriksen nevnte Christiania torg som et (vellykket) eksempel på “shared space”. Jeg har passert det torget mange ganger, på sykkel, til fots, sikker noen ganger i bil og noen få ganger i buss. Men jeg hadde aldri registrert at dette skulle være et området som var delt av mange trafikantgrupper i en slags harmonisk sameksistens. Det har vært vei, tilrettelagt for biltrafikk, og det er det fortsatt.

Continue reading Christiania torg