Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Går vi inn på Statens vegvesens nettsider, får vi først en side som den over. Legg merke til hovedmenyen:

Trafikk – Kjøretøy – Førerkort – Vegprosjekter – Fag – Jobb – Om oss – Din side.

Sykkel eller syklister anser ikke Statens vegvesen for å være viktige nok til at de har fått plass i hovedmenyen. På lisen over “snarveier” ute til høyre, har men heller ikke sett noen grunn til å lage en snarvei til sykkelrelatert stoff — om det skulle finnes noe slikt på Statens vegvesens nettsider.

Skroller vi oss nedover på forsiden, finner vi en oversikt over 16 temaer, angitt med ikoner. Som vi ser. Det er bil, bil og atter bil. Heller ikke her har Statens vegvesen funnet grunn til å nevne sykkel eller syklister. Vi ser at dette er et nettsted laget av blikkbokshoder, for blikkboksfolket.

VegvesenWeb_forsideikoner Continue reading Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Tellekanter gir unødig byråkrati ved Universitetene

Vi har nå kommet til den delen av året hvor vi får jevnlige påminnelser om å registrere publikasjoner og andre faglige aktiviteter i Cristin, systemet for registrering og dokumentasjon av slikt.

Jeg har ingen prinsipielle innvendinger mot at vi må rapportere noen nøkkelopplysninger, sev om jeg ikke kan fordra rapportering. At de som bevilger ganske mye penger hvert år til universitets- og høyskolesektoren gjerne vil få en viss oversikt over hva man får ut av disse pengene, det må vi bare akseptere. Men jeg mener at dette er interne opplysninger, og det burde være tilstrekkelig at aggregerte opplysninger rapporteres videre. For dette formålet er det ikke nødvendig med opplysninger på individnivå. Jeg vet ikke om noen andre yrkesgrupper som må offentliggjøre sine arbeidsresultater på denne måten. Når vi pålegges slikt, da burde vi også ha en database som viser hva byråkratene som finner på slikt, har gjort. Man kan si at når det gjelder publikasjoner, så er det offentlig uansett. Men det har noen prinsipielle sider mot akademisk ansattes personvern, som har blitt helt oversett i denne prosessen. Men jeg skal la den diskusjonen ligge.

De nærmere detaljer i utformingen av slike systemer, blir man aldri enige om. Så jeg skal ikke si mye om dem. Bortsett fra et poeng, om formidling. I lov om universiteter og høyskoler heter det i § 1-1 om formål: Continue reading Tellekanter gir unødig byråkrati ved Universitetene

Samferdselsdepartement og Vegvesenet leter etter sykkelløsninger på billigsalg @ketilso @presserom

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding 12. november 2015 at de vil bygge billigere sykkelveier. “Mer gang- og sykkelvei for pengene:” heter det i innledningen til overskriften. Men fortsettelsen skremmer: “Åpner for enklere standard, med god trafikksikkerhet”.

Tidligere har Ketil Solvik Olsen servert dette til bilfolket:

“Videre vil vi ha som mål at nye, trygge motorveger skal kunne ha en fartsgrense på maksimalt 130 km/t.”

For den planlagte fergefrie E39, som skal gjøre Vestlandet ufremkommelig for all som ikke kjører bil, vil man planlegge for 130 km/t. Man har basert seg på noen gammeldagse analyser som sier at jo fortere folk kjører bil, desto bedre produktivitet.

“Men det er en utfordring. Jo høyere standard, dess dyrere blir det. Prosjektlederen sier de ikke har sett på hvor mye dyrere veistrekningen vil bli dersom den dimensjoneres for fartsgrenser på 130 kilometer i timen.

– Det vil helt klart dra kostnadene i været. Men vi har ikke sett nærmere på det ennå. Det er et omfattende arbeid, og vi har heller ikke erfaring med så høye fartsnivå her i landet. Vi må hente inn kunnskap fra land som har erfaring med slike fartsnivå over lengre tid.”

Så mens man vil spinke og spare på sykkelveier ved å redusere standarden, vil tut-og-kjør politikerne øke hastigheten på motorveier, og dermed fordyre prosjektene, som om ikke de er mer enn dyre nok fra før. Det sier mye om de samferdselspolitiske prioriteringene.

Continue reading Samferdselsdepartement og Vegvesenet leter etter sykkelløsninger på billigsalg @ketilso @presserom

Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Handelsstanden har hatt kullsviertro på bilens velsignelse, og spår død og fordervelse når noen foreslår å begrense bilbruk og parkering. Transportøkonomisk institutt gikk for ikke så lenge siden gjennom tilgjengelig forskning om dette. Det samme har nå Statens vegvesen gjort, og konklusjonene er den samme: Bilfrie gater og bilfrie bysentra er en fordel for handelen, i alle fall når det gjelder større byer.

I mindre byer, hvor en mye større andel av trafikken til byen skjer med bil, blir ikke effekten den samme. Og man kan vel legge til, uten at jeg vet om det er forskningsmessig belegg for det, at sentrum i mindre byer er mindre interessante og har mindre å stå i mot med når det dukker opp kjøpesentre.

Osloby har tatt tak i den siste rapporten, den fra Statens vegvesen.: “Statens vegvesen: Bilfrie gater kan være en fordel for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskylde Statens vegvesen for å ville begrense biltrafikk så mye som mulig. Men de konkluderer som TØI har gjort før dem.

Continue reading Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Kunnskapsløse og fordomsfulle uttalelser fra FrP-politikere er egentlig bare “politics as usual”. FrP er basert på fordommer og forakt for kunnskap. Denne gangen er det bydelspolitiker i Vestre Aker, Inger-Marie Ytterhorn, som skriver om “Sykler til besvær”.  Hun åpner med den innsiktsfulle kommentaren Sykkelen er kommet for å bli. Men hun legger til forbeholdet:  i hvert fall en stund! Som FrP-politiker håper hun nok at alle sykler skal parkeres og erstattes med biler. Hun fortsetter:

Stadig flere, unge og gamle, kvinner og menn, beveger seg i Oslo-trafikken med livet som innsats!

Det er ikke farlig å sykle. Jo fler som sykler, jo bedre. Antall ulykker går ned når antallet syklister øker. Helsegevinsten ved å sykle er langt større enn den risikoen det medfører. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil spare 239 mrd pr år, om alle får de anbefalte daglige 30 minutter med lett mosjon. De sier selv at dette er et konservativt anslag. Det er 60 mrd mer en helsebudsjettet. Daglig sykling er en utmerket måte for å få sin daglige dose mosjon. Det er noe å tenke på når man strever etter å finne dekning for kostnader som den økte flyktningestrømmen påfører oss.

Continue reading Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker