Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Kunnskapsløse og fordomsfulle uttalelser fra FrP-politikere er egentlig bare “politics as usual”. FrP er basert på fordommer og forakt for kunnskap. Denne gangen er det bydelspolitiker i Vestre Aker, Inger-Marie Ytterhorn, som skriver om “Sykler til besvær”.  Hun åpner med den innsiktsfulle kommentaren Sykkelen er kommet for å bli. Men hun legger til forbeholdet:  i hvert fall en stund! Som FrP-politiker håper hun nok at alle sykler skal parkeres og erstattes med biler. Hun fortsetter:

Stadig flere, unge og gamle, kvinner og menn, beveger seg i Oslo-trafikken med livet som innsats!

Det er ikke farlig å sykle. Jo fler som sykler, jo bedre. Antall ulykker går ned når antallet syklister øker. Helsegevinsten ved å sykle er langt større enn den risikoen det medfører. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil spare 239 mrd pr år, om alle får de anbefalte daglige 30 minutter med lett mosjon. De sier selv at dette er et konservativt anslag. Det er 60 mrd mer en helsebudsjettet. Daglig sykling er en utmerket måte for å få sin daglige dose mosjon. Det er noe å tenke på når man strever etter å finne dekning for kostnader som den økte flyktningestrømmen påfører oss.

Continue reading Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker