Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Kunnskapsløse og fordomsfulle uttalelser fra FrP-politikere er egentlig bare “politics as usual”. FrP er basert på fordommer og forakt for kunnskap. Denne gangen er det bydelspolitiker i Vestre Aker, Inger-Marie Ytterhorn, som skriver om “Sykler til besvær”.  Hun åpner med den innsiktsfulle kommentaren Sykkelen er kommet for å bli. Men hun legger til forbeholdet:  i hvert fall en stund! Som FrP-politiker håper hun nok at alle sykler skal parkeres og erstattes med biler. Hun fortsetter:

Stadig flere, unge og gamle, kvinner og menn, beveger seg i Oslo-trafikken med livet som innsats!

Det er ikke farlig å sykle. Jo fler som sykler, jo bedre. Antall ulykker går ned når antallet syklister øker. Helsegevinsten ved å sykle er langt større enn den risikoen det medfører. Helsedirektoratet har beregnet at Norge vil spare 239 mrd pr år, om alle får de anbefalte daglige 30 minutter med lett mosjon. De sier selv at dette er et konservativt anslag. Det er 60 mrd mer en helsebudsjettet. Daglig sykling er en utmerket måte for å få sin daglige dose mosjon. Det er noe å tenke på når man strever etter å finne dekning for kostnader som den økte flyktningestrømmen påfører oss.

Man kan si mye om den dårlige tilretteleggingen for sykling i Oslo. Men ett er helt sikkert: FrP bærer hovedansvaret for tingenes dårlige tilstand. Det er for mange år med FrP-politkere som samferdselsbyråder, som har ført byen inn i elendigheten. Det hjalp å få kastet FrP ut av byrådet. Men det tar tid å rette opp skadene etter mange år med FrP-politikk.

FrP-klakkørene setter pris på fordommer og kunnskapsmangel. FrP-politiker i Gjøvik, Jøran Ødegaard, synes det er positivt at hun skriver kunnskapsløst og fordomfullt, og mener det er et kvalitetstegn at det blir påpekt.

Her øser damen av sine fordommer:

“Det finnes etterhvert mange typer syklister; vanlige sports-syklister som tar seg en sykkeltur en søndag formiddag, transportsyklister som jobber som bud eller som skal frakte seg selv eller barna fra A til B og fantomsyklister i «kondomdress», med hjelm, briller, hansker og sykkelsko som konkurrerer med seg selv, med biler og busser for å komme fortest frem og sette stadig nye rekorder. På ryggen har de ryggsekk med jobbklærne som de skifter til når de er vel fremme.”

Det er selvsagt ufint og urettferdig om man forsøker å anvende logikk på noe som er skrevet av en lokalpolitiker i FrP. Men jeg prøver likevel. For hvem er disse “fantomsyklistene”? De er åpenbart ikke “vanlige sportssyklister”, i alle fall ikke om man sykler en søndag formiddag. Men kanskje hvis man heller tar seg en ettermiddagstur, eller sykler på andre ukedager? Det er ikke så godt å si om de er transportsyklister, men de er i alle fall ikke sykkelbud. Ikke skal de frakte seg selv fra A til B heller, hvilket bør utelukke alle oss som sykler fram og tilbake til jobb. Vi kommer nok litt nærmere om vi ser på hva ‘fantom’ betyr. Her er definisjonen fra Store norske leksikon.

“Fantom, fantasifoster, spøkelse, gjenganger, skinnbilde; utrolig dyktig person.”

Inger-Marie Ytterhorns fantomsyklist er nok et fantasifoster, spøkelse og skinnbilde. De finnes ikke, annet enn i hennes og andre sykkelhateres fantasi. Det kan også bety en utrolig dyktig person. Verdensmester Peter Sagan er en trollmann på sykkel, med en utrolig sykkelbeherskelse, i tillegg til at han sykler fort. Han kan kanskje fortjene betegnelsen fantomsyklist. Men det er ikke mange som han, og vi ser ikke mange slike på norsk veier.

DBS KondomdressSom så mange andre sykkelhatere, er Inger-Marie Ytterhorn en kondomfetisjist. Man er syklig opptatt av kondomer, og ser dem åpenbart over alt. Uttrykket “kondomdrakt” ble introdusert om den tettsittende skøytedrakten som den sveitsiske skøyteløperen Franz Krienbühl introduserte. De draktene som temposyklister bruker i konkurranse, kan nok minne om slike “kondomdrakter”. Men ingen som sykler bruker slike drakter i andre sammenhenger. Det som er nærmest å kunne kalle en kondomdress må være den som er avbildet i den gamle DBS-reklamen. Så det er nok en fantomdrakt, et fantasifoster, spøkelse og skinnbilde som finnes i Inger-Marie Ytterhorns og andre sykkelhateres fantasi.

Inger Marie YtterhornHer er damen. Så kan vi lure: Hva sier det om en politiker at hun lar seg avbilde i en oransje jakke? En PR-kåt ekshibisjonist som skriker etter oppmerksomhet, uten å ha noen substans? Det er selvsagt usaklig. Men det er ikke mer usaklig enn hennes fordomsfulle kategorisering av syklister.

Jeg vurderte fram og tilbake om jeg skulle velge en svart allværsjakke eller en gul sykkeljakke da jeg syklet til jobb i dag. Det ble den svarte jakken, som ikke er den mest fornuftige jakken når man sykler i trafikk. Jeg droppet hjelmen. Det gjør jeg stadig oftere på slike småturer (Frogner til sentrum er ikke langt), først og fremst fordi det er blitt så mye mas om sykkelhjem. Jeg valgte i stedet hatt. Ikke særlig praktisk når man sykler, men OK når man ikke sykler så fort. Det er ikke farlig å sykle! Men jeg hadde hansker og sykkelsko og solbriller. Men jeg konkurrerte ikke med noen. Så hvilken bås vil Inger Marie Ytterhorn plassere meg i? Hadde det gjort noen forskjell om jeg hadde valgt den gule sykkeljakken og tatt på en sykkelhjem?

Jeg har sagt det før, og kommer til å gjenta det mange ganger: Folk som henger seg opp i hvordan folk kler seg når de sykler, er det ingen grunn til å ta alvorlig. I alle fall ikke mer enn folk som bedømmer politikere ut fra fargen på jakken.

Men damen fortsetter:

“Konfliktnivået mellom særlig transport- og fantomsyklister og motorisert trafikk er høyt og stadig stigende. Jeg hører om bilister som åpner bildøren i full fart når en syklist nærmer seg bakfra og kjenner mange som bevisst kjører så nær fortauskanten at syklisten må stanse og vente i køen foran røde lys sammen med alle bilene.”

Konfliktnivået skyldes først og fremst at en masse bilister, som oransjejakken sikkert sympatiserer med, ikke aksepterer at syklister har en selvfølgelig plass i trafikken, kombinert med sykkelfiendtlige trafikkregler, og en dårlig og konfliktfremmende infrastruktur — som FrP (og Høyre) har hovedansvaret for i Oslo.

“Jeg hører om bilister som åpner bildøren i full fart når en syklist nærmer seg bakfra”

Hva faen mener kjerringa med dette? Mener hun har forsettlige forsøk på å skade og drepe syklister er OK? Eller er det bare den vanlige “victim blaming” om at syklistene får som fortjent, omtrent som å si at jenter som kler og oppfører seg litt utfordrende, fortjener å bli voldtatt? Er det FrP-politikk?

Om de bevisst kjører helt inntil fortauskanten er det vanligvis ikke noe stort problem. Det er slike bilister som viser at de harmentale problemer, og må hevne seg på de som har valgt en smartere måte å komme seg fram på.

Som jeg skal komme tilbake til, så viser hun at hun ikke kan trafikkreglene. Men syklister har

  1. Lov til å passere annen trafikk både på høyre og venstre side. Det følger av trafikkreglene § 18 nr 1, sammenholdt med den generelle bestemmelsen om forbikjøring i trafikkreglene § 12 nr 1. Men når forutsetter jeg at man kan lese to regler i sammenheng, og det er nok å kreve for mye av en lokalpolitiker fra FrP.
  2. Lov til å sykle på fortauet. Dette følger av trafikkreglene § 18 nr. 3.

Nå er det et forbehold når det gjelder sykling på fortau. “… er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.”

Her kan vi ta et lite side­blikk på Sta­tens veg­ve­sens kom­men­tar til tra­fikk­reg­lene fra 2000, hvor blant annet en end­ring i rege­len om syk­ling på for­tau kom­men­te­res på s. 86. Her står det blant annet:

Fra før er syk­ling på for­tau og de andre områ­dene som er for­be­holdt gående bare til­latt når gang­tra­fik­ken er liten. Av den grunn vil slik syk­ling i bystrøk ofte være ute­luk­ket [min uth].”

Da FrPs Peter N Myhre var byråd med ansvar for samferdsel, var hans mål konfliktfremmende områder, som bl.a. forutsatte sykling på fortau i langt større omfang enn det som er lovlig. “Lov og orden”-partiet FrP baserer seg på at syklister skal sykle ulovlig. Dette han sa i et inter­vju med Aften­pos­ten med tit­te­len “Ikke flere syk­kel­felt i sen­trum” 29 sep­tem­ber 2004, var nok mer dek­kende. Det fortsatte:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myhre inn for at syk­lis­tene skal kjøre på for­tauet eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gien er at vi ikke skal lage så mange syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp fordi det er såpass lite plass. Man får bare finne seg til rette som best man kan.”

Syk­lis­tene må bare finne seg til rette som best de kan, var FrPs og Peter N Myh­res “sykkelpolitikk”. Slikt blir det konflikter av. Vi som sykler til tross for dårlig tilrettelegging må ta oss fram som best vi kan, og utnytte den fleksibiliteten som trafikkreglene tross alt gir oss.

Så vi som sykler kan helt lovlig enten ta et lite hopp opp på fortauet om det ikke er noen særlig folk der. Eller man kan, slik jeg foretrekker, sykle forbi på venstre side. Der er det som regel plass til hvis bilisten har lagt seg helt inn til fortauet. Heldigvis er de fleste bilister ikke slik som Inger-Marie Ytterhorn beskriver. De fleste bilister er høflige og hensynsfulle, men det er åpenbart ikke de som er Inger Marie Ytterhorns venner.

Er det tydelig at dette er noe bilisten gjør for å hindre meg når jeg sykler, får de noen ganger svar på tiltale. Jeg sykler forbi, og stiller meg midt i kjørefeltet, foran bilisten. Er jeg i det rette humøret, tar jeg meg ganske god tid når køen begynner å bevege seg. Neste gang det stopper opp, som det gjerne gjør ganske snart,  sykler jeg forbi køen på høyre eller venstre side. Men som regel gidder jeg ikke bry meg om blikkbokshodene. Jeg sykler forbi dem på den ene eller andre siden, og lar dem stå i den køen de lager, og puste inn eksos.

Som regel er det greit å sette seg litt inn i sakene, før man uttaler seg offentlig. Men vi snakker tross alt om en lokalpolitiker fra FrP, så man skal ikke vente for mye. For damen kan åpenbart ikke trafikkreglene. Hun skriver:

“Fotgjengeroverganger er blitt en slags felles frisone for syklister og fotgjengere, til tross for at det er forbudt å sykle i dem. “

Uvitende og kunnskapsløst tøv. Hvis du har førerkort, bør du returnere det og ta prøven på nytt, Inger-Marie Ytterhorn.

Trafikkreglene § 18 nr 3 er klinkende klar:

“Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.”

Si det til deg selv 25 ganger hver kveld, før neste gang du uttaler deg om syklister og trafikkregler, Inger Marie Ytterhorn:

Sykling … i gangfelt er tillatt.

Game over. Du har driti på draget. Men dama fortsetter:

“De beveger seg på fortau, i kjøreveien og i fotgjengerfeltene med en suveren holdning og den største selvfølgelighet.”

Ja. Som påpekt ovenfor, har man som syklist lov til å sykle på fortau, i kjørefeltet (som man helst bør velge), og i fotgjengerfelt (eller “gangfelt” som det heter i trafikkreglene). Syklister er trafikkens pariakaste. Men noen ganger må man utnytte den fleksibilitet som trafikkreglene tross alt gir oss. Jeg sykler vanligvis ikke på fortauet. Men når noen av Inger-Marie Ytterhorns bilvenner bevisst legger seg slik i veien at de hindrer meg i å komme fram på sykkelen, da kan det gi en god følelse å svinge opp på fortauet og sykle forbi hele køen. Og merk deg det, Inger Marie Ytterhorn: Det er helt lovlig.

Hun gir seg ikke:

“De krever at det bygges sykkelveier overalt, men mange steder der det allerede er sykkelvei sykler de fremdeles i bilveien. Jo, vi må nok innse at vi må bygge sykkelveier for å unngå at syklister, bilister og fotgjengere blir skadet. “

For det første: Det finnes ikke noe som heter bilvei, om vi holder motorveier utenfor. “Bilvei” er noe som bare finnes i hodene til fordomsfulle sykkelhatere, som Inger-Marie Ytterhorn. Veier er for alle trafikanter, også syklister. Sykkelveier finnes nesten ikke i dette landet. Som regel er det den ubrukelige bastarden “gang- og sykkelvei”. Det er mange gode grunner til ikke å bruke dem. Folk som Inger-Marie Ytterhorn, som neppe har syklet på hundre år, har ikke noen forutsetninger for å vurdere hvordan disse veien er. Hvis hun ikke har syklet der jevnlig selv, så vet hun ikke noe om hvordan de fungerer. Folk som bare ser “gang- og sykkelveier” gjennom et bilvindu, er ganske enkelt ikke meningsberettiget når det gjelder om det er brukbare eller ikke.

Jeg vet at det sykkelfiendtlige Fremskrittspartiet har programfestet å forby syklister å sykle i veien. Men heldigvis har de ikke flertall for å få gjennomført noe slikt.

Hun fortsetter:

“Men det kan ikke være noe rettmessig krav at syklistene skal få sine behov dekket på bekostning av andre grupper, for eksempel eldre mennesker som er dårlige til bens eller har redusert syn og/eller hørsel.”

Hvem mener hun har sagt noe slikt? Det som alt for lenge har vært realiteten, er at bilister har fått sien behov dekket på bekostning av andre grupper, som syklister og fotgjengere, enten de siste er barn og unge, spreke voksne eller eldre som er dårlig til bens eller har redusert syn og/eller hørsel. Hver eneste meter motorvei, tunnel som er stengt for fotgjengere og syklister, er eksempler på dette. Der er bilistene som dreper og skader disse, det er ikke syklistene.

Så går hun over til sin hjemmebane, sin egen bydel:

“På Røa, fra Røa -krysset gjennom Griniveien til bygrensen [som bildet på toppen er fra] har Bystyret i Oslo vedtatt at det skal bygges sykkelvei langs fortauet forbi blokker og eneboliger. Blokkene har hovedinngang som går rett ut i den planlagte sykkelveien. I blokkene er de fleste beboerne eldre mennesker. Noen av dem bruker gåstol, en bruker elektrisk rullestol. For dem vil det være nesten umulig å oppdage en syklist i full fart før det er for sent. Transportsyklister og fantomsyklister har nesten alltid stor fart.”

Faktasjekk er ikke så dumt, særlig når man uttaler seg om forhold i bydelen hvor hun selv er bydelspolitiker. Vi har et monster av et planleggingssystem, hvor det er viktigere at en skal skal kunne treneres enn at den skal kunne gjennomføres. Planforslaget for denne veien ble sendt til byrådsavdelingen i april 2009. Hvem var ansvarlig byråd for samferdsel i april 2009? Jøran Kallmyr, fra ditt parti FrP, Inger Marie Ytterhorn. Han hadde overtatt stafettpinnen etter Peter N Myhre. De gjorde ingen ting med planen. Den ble bare liggende, som så mye annet i den perioden det var FrP-byråder i denne sektoren.

Man kan selvsagt kritisere Guri Melby for at hun fremmet FrP-byrådenes dårlige reguleringsforslag for bystyret. Hun kunne kanskje ha gjort mer for å rette opp skadene etter mange år med FrP-vanstyre. Men det hadde sendt saken ut på nye runder, og forsinket den ytterligere.

Så kan vi vel regne med at oransjejakkene bare gulper og fordomsfult vrøvl når de snakker om “Transportsyklister og fantomsyklister”.

Damen her sympati med bilistene. Det har alltid sykkelfiendene i FrP.

“Fra garasjen i blokkene krysser utkjørselen den planlagte sykkelstien. Utkjørselen er en bakke som ender ut i Griniveien. Om vinteren må man av og til ta fart for å ikke skli bakover igjen på toppen av bakken. “

Jeg kjenner ikke denne utkjørselen i detalj. Men slik den beskrives, må den være farlig enten den krysser et fortau eller går rett ut i kjørefeltet. Det høres ut som en utkjørsel som burde ha vært stengt. Og uansett burde FrP-byrådene ha sørget for en bedre løsning da dette ble planlagt.

Inger-Marie Ytterhorn og andre syklisthatere må slå seg til ro med at “sykkelen har kommet for å bli”, og de bør tenke på at den har vært her mye lenger enn bilen. Og den har ikke kommet bare for å bli “i hvert fall en stund”.  Det er privatbilens, og ikke sykkelens tid som er på hell. Det ser vi over hele verden. Bedre bymiljø, bedre globalt miljø, bedre trafikksikkerhet og bedre helse. Alt taler for sykkelen.

<edit> Jeg har, etter at dette ble publisert, blitt gjort oppmerksom på at Inger-Marie Ytterhorn har en helt personlig interesse i denne saken, som hun ikke nevner i sin artikkel. Som styreleder i sameiet Griniveien 12-16, som blir berørt av dette, har kun klaget på reguleringsvedtaket. Så det er tydeligvis først og fremst interessen for egen innkjørsel som har begrunnet engasjementet.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.