Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Handelsstanden har hatt kullsviertro på bilens velsignelse, og spår død og fordervelse når noen foreslår å begrense bilbruk og parkering. Transportøkonomisk institutt gikk for ikke så lenge siden gjennom tilgjengelig forskning om dette. Det samme har nå Statens vegvesen gjort, og konklusjonene er den samme: Bilfrie gater og bilfrie bysentra er en fordel for handelen, i alle fall når det gjelder større byer.

I mindre byer, hvor en mye større andel av trafikken til byen skjer med bil, blir ikke effekten den samme. Og man kan vel legge til, uten at jeg vet om det er forskningsmessig belegg for det, at sentrum i mindre byer er mindre interessante og har mindre å stå i mot med når det dukker opp kjøpesentre.

Osloby har tatt tak i den siste rapporten, den fra Statens vegvesen.: “Statens vegvesen: Bilfrie gater kan være en fordel for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskylde Statens vegvesen for å ville begrense biltrafikk så mye som mulig. Men de konkluderer som TØI har gjort før dem.

Flere, blant annet jeg, har påpekt/hevdet at handelsstanden (og gårdeierne) klamrer seg til myter og egne fordommer, og har servert mye tøv, uten å ha noen kunnskapsmessig belegg for det de påstår. Når har de endelig innrømmet dette selv. I Osloby kan vi lese dette:

“Ifølge Gunnar Larsen, leder i Oslo Handelstands Forening (OHF), har ikke OHF gjort noen undersøkelser som viser hvor mye av omsetningen som kommer fra folk som kjører bil til sentrum for å handle ennå.

– Men det vi har inntrykk av, uten at vi har dokumentert det, er at de som kommer med bil handler for mellom 2,5 og 3 ganger så mye som de som kommer med offentlig kommunikasjon, sier Larsen.”

Man har ikke undersøkt noe, men “har inntrykk”, og baserer seg heller på sine “inntrykk” og synsing enn på det som etterhvert er ganske godt dokumentert. Det er slik mange av oss har trodd det har vært. Jeg har forsøkt å lete etter mulig dokumentasjon fra Handelsstanden og gårdeierforeningen “Byfolk”. Men jeg har ikke funnet noe, og her får vi bekreftet at de har ikke noe.

Nå skal de undersøke på nytt:

“HSH skal nå gjøre en ny undersøkelse for å finne ut av hvor mye av omsetningen som kommer fra bilister. Ifølge Larsen undersøkte OHF og Byfolk hva slags transportmiddel folk brukte når de handlet i Oslo sentrum i 2010.”

Vi får håpe at det blir en uavhengig undersøkelse utført av skikkelige fagfolk, ikke bare en tynn og dyr konsulentrapport. En utfordring med slike undersøkelser, er at de stort sett bare kan vise nåtilstanden. Man kan spørre dagens kunder om hvordan de kom til byen. Men man klarer ikke å fange opp de som ikke er i byen i dag, men som kanskje vil komme hvis byen blir bilfri og et mer trivelig sted å  være. Hva som skjer om noe endres, det er det vanskelig å få tall på. Her må man faktisk bare ta sjansen på det man tror på. Tror man bare på fortiden, da vil man alltid tape i fremtiden.

Den undersøkelsen de sier at de gjorde i 2010, ga heller ikke noe særlig grunnlag for den holdningen de har stått for.

“Den undersøkelsen konkluderte med at 6 prosent kom med bil, 2 prosent satt på med en bil og resten fordelte seg på offentlig kommunikasjon, syklende og gående. Også bylivsundersøkelsen konkluderte med at 7 prosent kom med bil, sier Larsen.”

De bekymrer seg for nisjebutikkene, om vi skal tro Gunnar Larsen.

“Det er nisjebutikkene; krydderet og mangfoldet i sentrum, vi er bekymret for. Hvis de som eier lokalene mister omsetningen, kan det bidra til at de må legge ned. Det er ikke sånn at vi tror at de store handelssentrene i sentrum vil gå konkurs, sier Larsen.”

Jeg synes ikke vi skal tro så mye på Gunnar Larsen her heller. Det hender jeg snakker med folk som driver butikker jeg synes er interessante. Noen er i den heldige situasjon at de selv eier den gården hvor de driver. Da får man gjerne oppslag i Kapital fra tid til annen, om de er store nok til at Kapital interesserer seg for dem, som kan fortelle at det ville ha vært mye mer lønnsomt å “utvikle” eiendommen, altså legge ned egen butikk og heller leie ut til noen som kan betale høy husleie. Heldigvis kan det se ut som om noen faktisk liker å drive sin virksomhet, selv om de kanskje kunne ha tjent mer penger på heller å leie ut til andre.

Ellers er den historien jeg gjerne hører at de legger ned eller flytter fordi gårdeieren har skrudd opp husleien til et nivå de ikke er i stand til å betale. Noen har da valgt å legge ned. Andre har flyttet fra det ene lokalet til det andre, for å kunne drive videre. Jeg skal ikke oute noen av disse.

Når gårdeierne kun er interessert i størst mulig profitt på sin gård, og krever husleier som bare de store kjedebutikkene kan betale, da forsvinner nisjebutikkene. Vi blir stående igjen med et kjedelig utvalg av kjedebutikker. Og ærlig talt: Hvem gidder egentlig å dra til Karl Johans gt eller Bogstadveien for å handle i de kjedene som har butikker på nesten hvert eneste kjøpesenter?

Når forholdene endrer seg, vil det alltid være noen som faller av i svingene. Ikke alle av dagens butikker vil klare seg med endrede rammebetingelser. Akkurat som dårlig drevne serveringssteder skyldte på “røykeloven” når de ikke lenger klarte å drive lønnsomt, skylder butikkene i sentrum på manglende parkering og på tilrettelegging for sykkel.

De som selger volumvarer, må bare innse at de ikke har noen fremtid i sentrum. Det betyr ikke så veldig mye, for det er uansett ikke så mange igjen av dem. Jeg mener å huske at store jernvareleverandører som Gustav Nilsen og Løwener Mohn hadde butikker i Oslo sentrum. De forsvant lenge før det ble sterke parkeringsrestriksjoner og det ble snakk om å legge til rette for sykkel. Selv “Jern og Bygg” på Grønland, hvor alle håndverkerne pleide å handle, er borte. Man trenger plass for å drive i den bransjen, og det var ikke mulig å konkurrere mot de store byggvarehusene som begynte å dukke opp. Thaugland forsto hvor det bar, og la ned sin virksomhet i Osterhaugs gt, men driver tilsynelatende godt utenfor sentrum.

Tjersland var den siste mohikaner. Man kan ikke leve av å selge en og annen pakning og annet småtteri til folk som meg. Uten lokaler hvor man hadde plass til å stille ut baderomsinnredninger m.m., var man sjanseløs. Møbelbutikker trenger store lokaler hvor de kan stille ut møblene. Det finner man ikke i sentrum, i alle fall ikke mange, og de er dyre.

De som satser på kunder som kommer i bil, må bare innse at de heller ikke har noen fremtid i sentrum. Det samme gjelder de som satser på kunder som kjører bil til og fra sentrum, og som stopper for å handle på veien, f.eks. i Bogstadveien eller Theresesgt.Når sant skal sies: Slike butikker er heller ikke ønskelig. De bidrar til å tiltrekke seg biler, som ødelegger byen. Det er bra men handel, men ikke for enhver pris.

Noen butikker kan sikkert holde seg flytende en stund til. Men de har ingen fremtid. De som skal overleve i sentrum må være butikker som satser på folk som liker å være i byen. Stort sett, men ikke bare, unge mennesker som vil bo sentrumsnært, og som like gjerne tar en tur til byen som en tur i marka på en lørdag. Folk som har snudd ryggen til bilen, og anser det som et til tider nødvendig transportmiddel, men som ikke ser det som et status- eller frihetssymbol, slik min generasjon har gjort.

Noen vil bli borte. Synd for de som ikke overlever. Men andre vil komme til. Så får byen og samfunnet er det ikke noe problem.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.