Samferdselsdepartement og Vegvesenet leter etter sykkelløsninger på billigsalg @ketilso @presserom

Samferdselsdepartementet skriver i en pressemelding 12. november 2015 at de vil bygge billigere sykkelveier. “Mer gang- og sykkelvei for pengene:” heter det i innledningen til overskriften. Men fortsettelsen skremmer: “Åpner for enklere standard, med god trafikksikkerhet”.

Tidligere har Ketil Solvik Olsen servert dette til bilfolket:

“Videre vil vi ha som mål at nye, trygge motorveger skal kunne ha en fartsgrense på maksimalt 130 km/t.”

For den planlagte fergefrie E39, som skal gjøre Vestlandet ufremkommelig for all som ikke kjører bil, vil man planlegge for 130 km/t. Man har basert seg på noen gammeldagse analyser som sier at jo fortere folk kjører bil, desto bedre produktivitet.

“Men det er en utfordring. Jo høyere standard, dess dyrere blir det. Prosjektlederen sier de ikke har sett på hvor mye dyrere veistrekningen vil bli dersom den dimensjoneres for fartsgrenser på 130 kilometer i timen.

– Det vil helt klart dra kostnadene i været. Men vi har ikke sett nærmere på det ennå. Det er et omfattende arbeid, og vi har heller ikke erfaring med så høye fartsnivå her i landet. Vi må hente inn kunnskap fra land som har erfaring med slike fartsnivå over lengre tid.”

Så mens man vil spinke og spare på sykkelveier ved å redusere standarden, vil tut-og-kjør politikerne øke hastigheten på motorveier, og dermed fordyre prosjektene, som om ikke de er mer enn dyre nok fra før. Det sier mye om de samferdselspolitiske prioriteringene.

Continue reading Samferdselsdepartement og Vegvesenet leter etter sykkelløsninger på billigsalg @ketilso @presserom