Tellekanter gir unødig byråkrati ved Universitetene

Vi har nå kommet til den delen av året hvor vi får jevnlige påminnelser om å registrere publikasjoner og andre faglige aktiviteter i Cristin, systemet for registrering og dokumentasjon av slikt.

Jeg har ingen prinsipielle innvendinger mot at vi må rapportere noen nøkkelopplysninger, sev om jeg ikke kan fordra rapportering. At de som bevilger ganske mye penger hvert år til universitets- og høyskolesektoren gjerne vil få en viss oversikt over hva man får ut av disse pengene, det må vi bare akseptere. Men jeg mener at dette er interne opplysninger, og det burde være tilstrekkelig at aggregerte opplysninger rapporteres videre. For dette formålet er det ikke nødvendig med opplysninger på individnivå. Jeg vet ikke om noen andre yrkesgrupper som må offentliggjøre sine arbeidsresultater på denne måten. Når vi pålegges slikt, da burde vi også ha en database som viser hva byråkratene som finner på slikt, har gjort. Man kan si at når det gjelder publikasjoner, så er det offentlig uansett. Men det har noen prinsipielle sider mot akademisk ansattes personvern, som har blitt helt oversett i denne prosessen. Men jeg skal la den diskusjonen ligge.

De nærmere detaljer i utformingen av slike systemer, blir man aldri enige om. Så jeg skal ikke si mye om dem. Bortsett fra et poeng, om formidling. I lov om universiteter og høyskoler heter det i § 1-1 om formål: Continue reading Tellekanter gir unødig byråkrati ved Universitetene