Veigalskap: Nordøyvegen — drøyt 1,5 mill per innbygger

Norge har brukt svært mye penger på vanvittige bro- og tunnelprosjekter. Et slikt prosjekt som nå er under planlegging, er Nordøyveien på Sunnmøre. Det er bro- og tunnelforbindelser til seks øyer. På disse øyenebor det til sammen ca 2.400 personer. Etter en beregnet kostnadssprekk på 261 mill, eller drøyt 100.000 per innbygger, er det nå kostnadsberegnet til 3,6 mrd, som blir 1,5 mill per innbygger.

Vegvesenet legger inn noen sedvanlig veifloskler.

“Samstundes vert dei rundt 10 000 innbyggjarane i Haram og Sandøy kommunar knytt nærare saman gjennom dette ferjeavløysingsprosjektet.”

I Haram kommune bor det drøyt 9.000innbyggere, de fleste på fastlandet. Sandøy kommune består av 872øyer, holmer og skjær, med bosetting på syv øyer. Det bor ca 1250 mennesker der. Hva slags sammenknytning er det Statens vegvesen drømmer om? Det har stort sett vært fiskebønder i Sandøy. Hva som er næringsgrunnlaget i dag, har jeg ikke noen opplysninger om. På kommunens nettsider finner man ikke mye. De skriver at de er arbeidssomme og at arbeidsløsheten er lav. Det eneste som nærmer seg noe konkret, er:

Brukseiningane innan jordbruk og fiskeri har blitt merkbart færre, men større dei siste 20 åra.Turisme er den nye vekstnæringa.”

Continue reading Veigalskap: Nordøyvegen — drøyt 1,5 mill per innbygger