Veigalskap: Nordøyvegen — drøyt 1,5 mill per innbygger

Norge har brukt svært mye penger på vanvittige bro- og tunnelprosjekter. Et slikt prosjekt som nå er under planlegging, er Nordøyveien på Sunnmøre. Det er bro- og tunnelforbindelser til seks øyer. På disse øyenebor det til sammen ca 2.400 personer. Etter en beregnet kostnadssprekk på 261 mill, eller drøyt 100.000 per innbygger, er det nå kostnadsberegnet til 3,6 mrd, som blir 1,5 mill per innbygger.

Vegvesenet legger inn noen sedvanlig veifloskler.

“Samstundes vert dei rundt 10 000 innbyggjarane i Haram og Sandøy kommunar knytt nærare saman gjennom dette ferjeavløysingsprosjektet.”

I Haram kommune bor det drøyt 9.000innbyggere, de fleste på fastlandet. Sandøy kommune består av 872øyer, holmer og skjær, med bosetting på syv øyer. Det bor ca 1250 mennesker der. Hva slags sammenknytning er det Statens vegvesen drømmer om? Det har stort sett vært fiskebønder i Sandøy. Hva som er næringsgrunnlaget i dag, har jeg ikke noen opplysninger om. På kommunens nettsider finner man ikke mye. De skriver at de er arbeidssomme og at arbeidsløsheten er lav. Det eneste som nærmer seg noe konkret, er:

Brukseiningane innan jordbruk og fiskeri har blitt merkbart færre, men større dei siste 20 åra.Turisme er den nye vekstnæringa.”

Tradisjonell virksomhet forsvinner, og også her satses det på turisme.  Er det fler turistbesøk fra fastlandsboere denne sammenknytningen består av? Flosklene fortsetter hos Statens vegvesen:

“Nordøyvegen vil medverke til å betre konkurranseevna til næringslivet i regionen og gjere Nordøyane til eit meir attraktivt buområde.”

Det er gjerne slik at bedre fastlandsforbindelse gjør det lettere å ta bilen for å handle på fastlandet, slik at det lokale tilbudet utarmes. Så kan de sitte i bilene sine på vei til kjøpesentrene og beklage seg over at de lokale butikkene forsvinner. Sommergjester kompenserer ikke for det. Mer trafikk og større utslipp til en vanvittig høy pris, det blir et ganske sikkert resultat, om galskapen realiseres.

Om finansiering, står det:

“Kommune, Privat, Bompenger, Fylke, RDA-midler, Ferje- og hurtigbåtsubsidier”

RDA-midler er næringsretta midler til regional utvikling, kompensasjon for økt areidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften varierer fra 0 til 14,1%. Med drøyt 1200 innbyggere, hvor sikkert ikke alle er yrkesaktive, kan ikke en ordning med kompensasjon for arbeidsgiveravgift gi mange meter med vei. Ferje- og huritgbåtsubsidier er neppe heller i nærheten av det som et slikt veiprosjekt vil koste. Hva kommunen og fylkeskommunen vil legge i potten, vet jeg ikke. Bompengene må være høye og trafikken stor for at en stor del av dette skal kunne finansieres med bompenger. Luftige kalkyler for bompengefinansierte tunneler på Sunmøre har vi sett før, men store tap for mange aktører. De bankene som tapte store penger på Ålesundtunnelen er neppe veldig villige til å finansiere slike prosjekter igjen.

Ketil Solvik Olsen har sagt at det er (for) dyrt å bygge sykkelveier. Men sykkelveier er bare veksepenger sammenlignet med et galskapsprosjekt som dette.