Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1

Vi hører stadig politikere si at man vil flytte trafikk fra bil til bane. Det er blank løgn. Politikernes relle prioriteringer viser seg gjennom det de gjør, ikke gjennom det de sier. Deres ord er lite eller ingen ting verdt. Om politikerne er dumme, onde eller begge deler, er vanskelig å si. Enten er politikerne naive idioter, eller de handler bevisst mot bedre vitende. Hva som er verst, er ikke godt å si. Mens mange politiske ledere hykler om miljø i Paris, kan vi lese at regjeringen vil gå inn for motorvei over Haukeli. Noen frykter at det kan gå ut over andre motorveiprosjekter, og vil ha enda mer motorvei.

Når det bygges nye og bedre veier, da vil flere velge å kjøre bil fremfor å reise på andre måter. Ny vei gir mer trafikk, som på litt sikt gir mer kø, også i tilstøtende områder, større utslipp, og nye krav om mer vei. It’s a never ending story.

Continue reading Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1