Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1

Vi hører stadig politikere si at man vil flytte trafikk fra bil til bane. Det er blank løgn. Politikernes relle prioriteringer viser seg gjennom det de gjør, ikke gjennom det de sier. Deres ord er lite eller ingen ting verdt. Om politikerne er dumme, onde eller begge deler, er vanskelig å si. Enten er politikerne naive idioter, eller de handler bevisst mot bedre vitende. Hva som er verst, er ikke godt å si. Mens mange politiske ledere hykler om miljø i Paris, kan vi lese at regjeringen vil gå inn for motorvei over Haukeli. Noen frykter at det kan gå ut over andre motorveiprosjekter, og vil ha enda mer motorvei.

Når det bygges nye og bedre veier, da vil flere velge å kjøre bil fremfor å reise på andre måter. Ny vei gir mer trafikk, som på litt sikt gir mer kø, også i tilstøtende områder, større utslipp, og nye krav om mer vei. It’s a never ending story.

Politikerne får ikke ut fingeren for å lage moderne jernbane mellom de største byene i Norge. Togene skrangler seg fram på enkeltsporede jernbanetraseer fra 50-tallet eller enda tidligere. Nå har visst politikerne igjen bestemt seg for å styrke bilens konkurransekraft i forhold til jernbanen: Ny vei over fjellet mellom øst- og vestlandet. Vi har, ikke minst når det gjelder E 18 i Asker og Bærum, sett at mange politikere lider av kunnskapsvegring, og setter sin egen synsing over forskningsbasert kunnskap. Men også i andre saker, som f.eks. bruk av blyhagl, ser vi dette.

Jeg har ikke sett noen beregninger av hva en slik vei vil koste. Men vi kan være ganske sikre på at det blir dyrt. Deutsche Bahn har beregnet at å bygge en høyhastighetsbane som betjener de samme byene vil koste 233 mrd 2008-kroner. Med 9-10 stopp underveis, vil reisetiden kunne være 2:30 timer. Reise non-stop er beregnet til 1:45 timer. Da vil vi se det samme som vi har sett på kontinentet: Folk foretrekker tog, og det er ikke marked for hyppige flyruter mellom disse byene. Det er beregnet at et slikt tog vil gi 1,5 mill tonn reduksjon i årlige CO2-utslipp. Men norske politikere er som vanlig helt bakpå, og vil heller bygge mer motorvei. De vil ha trafikken bort fra bane og over på vei, som har vært politikken siden 1950-tallet. Det betyr også at de vil ha økte CO2-utslipp og andre utslipp, selv om de liker å hykle med å si det motsatte.

Det er ikke så veldig vanskelig. Hvis man ønsker å flytte trafikk fra vei til bane, eller fra fly til bane, da bygger man moderne jernbane og setter veiprosjekter på vent. Hvis man vil ha mer biltrafikk, da bygger man mer motorvei. Norske politikere har valgt det siste. Det er så enkelt at selv politiker burde forstå det, men de synes å være så forelsket i bilen at de ikke vil vite.

I Norge gjøres dette ganske konsekvent i feil rekkefølge. I Norge bygger man først motorvei parallelt med jernbanen, så bygger man kanskje moderne jernbane flere tiår etter. Vi har sett det gjennom Vestfold, gjennom Østfold og fra Oslo mot Lillehammer. Man skal selvfølgelig bygge jernbane først. Jernbanen har stor transportkapasitet, mye større enn vei. Med en god og konkurransedyktig jernbane, er det kanskje ikke behov for å bygge ut veien.