Kunsthærverk fra Entra og Vest-Agder fylkekommune

“Fylkeshuset i Vest-Agder trengde ein kvit vegg dei kunne vise film og presentasjonar på. No er eit stort kunstverk måla over med kvit måling.” melder NRK.

“Det var Iben Sandemose som hadde laga verket som bestod av fem bilete i eit møterom. No er det berre fire att.”

Slik ser veggen ut i dag, slik NRK gjengir det:

Iben Sandemose overmalt

Kunstneren, Iben Sandemose, ble ikke informert om at de skulle male over bildet. Gitt at NRKs beskrivelse i hovedsak er riktig, er det ingen tvil om at Entra eiendom og Vest-Agder fylkeskommune har opptrådt ulovlig. Åndsverkloven § 49 lyder:

“Krever omstendighetene at originaleksemplar må ødelegges, skal opphavsmannen, hvis han er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig oppofrelse.

Innehaver av originaleksemplar som uten rimelig grunn hindrer opphavsmannen i å gjøre bruk av sin rett efter § 2, kan ved dom pålegges å gi opphavsmannen slik adgang til eksemplaret som retten finner rimelig. Retten treffer sin avgjørelse under hensyn til alle de foreliggende omstendigheter, og kan gjøre opphavsmannens adgang til eksemplaret avhengig av sikkerhetsstillelse eller stille andre vilkår.

Sak som nevnt i andre ledd kan bare reises av opphavsmannen personlig med samtykke av vedkommende departement.”

Continue reading Kunsthærverk fra Entra og Vest-Agder fylkekommune