Nytt leketøy (kamera): Canon PowerShot G3X

Da jeg syk­let fra Paris til Kiel i som­mer, had­de jeg med meg to kame­ra­er. En Canon EOS 6D speil­re­fleks, med en 24–105 mm og en 70–200 mm og en 2X tele­kon­ver­ter, samt en Olym­pus TG3. Det var på man­ge måter en utmer­ket kombinasjon.

Canon EOS 6D med de objek­ti­ve­ne er utmer­ket. Men det tar plass og vei­er en del. Akku­rat det er ikke ide­elt når man er på syk­kel­tur. Dess­uten er speil­re­fleks med 24–105 mm akku­rat litt for stor til å ha i styre­ve­s­ken på syk­ke­len — i alle fall i min styre­ve­s­ke. Da blir det i alle fall ikke plass til stort annet av det man gjer­ne vil ha for hån­den, der. Så det kame­ra­et og telezoo­men hav­net i en av syk­kel­ves­ke­ne. Jeg tok det fram når jeg had­de stop­pet om kvel­den og fun­net meg et sted å sove og å spise.

Con­ti­nue read­ing Nytt leke­tøy (kame­ra): Canon PowerS­hot G3X