Vips, så har man degenerert et varemerke

DNB har lansert betalingstjenesten Vipps. Det er en praktisk betalingstjeneste som gjør det enkelt å overføre penger mellom private. Man kan bruke det til innsamlinger. Det var ikke noen stor overraskelse at det var en innsamlingsaksjon i regi av Oslo handeslgym som var den første jeg støtte på som hadde lagt opp til at man kunne vippse penger. Jeg har sett boards fra Frelsesarmeen som sier at man kan vippse penger. Snart sier vel noen av tiggerne at man kan vippse dem penger, hvis man ikke har kontanter.

Den opplyste del av den norske allmennheten lærte litt om degenerering av et varemerke i mediestøyen rundt Potetgull-saken. Et varemerke degenererer når det bli en generisk betegnelse på en produkt- eller tjenestetype, og ikke lenger er egnet til å skille ett produkt fra andre, tilsvarende produkter. Noen eksempler på degenererte varemerker er Primus, Heroin, Thermos, Viagra og altså Potetgull.

Et sikkert tegn på at et varemerke er på veg mot degenerering, er at det dukker opp i verbform. Når DNB i sin egen reklame for tjenesten, bruker verbet ‘å vippse’, da hjelper de selv godt til med å degenerere varmerket.

Da man i NRK-programmet Språkteigen oppsummerte “årets ord”, var “å vippse” en kandidat. Det var ikke navnet på tjenesten, Vipps, men verbformen ‘å vippse’ som var havnet i et så celebert selskap. Det går nok ikke lang tid før varemerket Vipps er degenerert. Vipps_figurmerkeNår det det også registrert som figurmerke, og den grafiske utformingen kommer nok til å holde lenger enn ordmerket.

Det er ikke sikkert det er så dumt av DNB å bruke dette varemerket på denne måten, og at man med åpne øyne kjører varemerket mot degenerering. Ordet er ikke så veldig originalt, noe som sikkert er medvirkende til at det allerede er mye brukt i verbform. Ved å la merket på sin egen tjeneste bli det generiske uttrykket for denne type tjenester, har de kanskje oppnådd det de vil. Det blir vanskeligere å markedsføre konkurrerende tjenester, uten at man på en måte må forholde seg til DNBs tjeneste. Det er lite trolig at konkurrenter vil kalle sin tjeneste for Vipps. Men det kan tenkes at man vil se slikt som “Alle kan vippse med vår tjeneste xxx”, osv. Kanskje er DNB i det lange løp mer tjent med å sette standarden og definere tjenesten, i stedet for å ha et fantasinavn på tjenesten, som andre ikke forholder seg til.