Fra i dag er Mein Kampf og verk av disse opphavsmenn fri

Vi har kommet til opphavsmenn som døde i 1945. 1945 var avslutningen på andre verdenskrig, og ser man på oversikter over personer som døde det året, er det mange navn som av ulike grunner er kjent fra krigen.

Vi kan starte med en som ikke huskes for sitt forfatterskap, ei heller for sine malerier: Adolf Hitler. Også despoter har opphavsrett. Selv om han forsøkte seg som kunstmaler, så er hans malerier neppe særlig interessante rent opphavsrettslig. Som kjent gir opphavsretten en rett til å fremstille eksemplar av verk og å gjøre dem tilgjengelig for allmennheten. Det kan hende det kan ha en viss samlerverdi å ha et av Hitlers originalmalerier. Men det er neppe noe stort marked for reproduksjoner av ymse slag. Men om noen skulle ønske å presentere Hitler som billedkunstner, så kan man nå bruke bildene hans uten å måtte innhente noen samtykke.

I opphavsrettssammenheng er hans bok Mein Kampf mer interesseant. Delstaten Bayern arvet Hitler i 1945, herunder opphavsretten til hans verker. (Noen har bestridt dette, men det går jeg ikke nærmere inn på.) Bayern har ikke ønsket noen utgivelser av Adolf Hitlers bok, og har derfor avslått alle forespørsler. Jeg har ikke lest boken (men har blitt tilbudt et eksemplar av en norsk oversettelse), og har ingen mening om dens eventuelle litterære verdi.

Continue reading Fra i dag er Mein Kampf og verk av disse opphavsmenn fri