Meningsløse firefeltsveier i Oslo 1: Sørkedalsveien

Som en slags gjenglemt rest fra 1960- og -70-tallet, da politikere og planleggere hadde våte drømmer om at privatbilen var fremskrittet som bl.a. skulle gjøre byen levende, ligger det en firefeltsvei mellom Smestadkrysset og Majorstuen. Den må være en sterk kandidat til tittelen Norges mest meningsløse firefeltsvei. Skjønt konkurransen kan være hard, også om å være Oslos mest meningsløse firefeltsvei.

Hva skal man med en motorveilignende vei mellom Smestadkrysset og Majorstuen, som mater biler inn til et sentrum hvor biltrafikken bør reduseres til et minimum. Veikapasiteten må ned. Den ligger der som en voldsom barriere mellom Volvat, Borgen og Vindern på den ene siden, og Hoff, Frogner og Skøyen på den andre. Og den deler Majorstuområdet i to.

Continue reading Meningsløse firefeltsveier i Oslo 1: Sørkedalsveien