Meningsløse firefeltsveier i Oslo 1: Sørkedalsveien

Som en slags gjenglemt rest fra 1960- og -70-tallet, da politikere og planleggere hadde våte drømmer om at privatbilen var fremskrittet som bl.a. skulle gjøre byen levende, ligger det en firefeltsvei mellom Smestadkrysset og Majorstuen. Den må være en sterk kandidat til tittelen Norges mest meningsløse firefeltsvei. Skjønt konkurransen kan være hard, også om å være Oslos mest meningsløse firefeltsvei.

Hva skal man med en motorveilignende vei mellom Smestadkrysset og Majorstuen, som mater biler inn til et sentrum hvor biltrafikken bør reduseres til et minimum. Veikapasiteten må ned. Den ligger der som en voldsom barriere mellom Volvat, Borgen og Vindern på den ene siden, og Hoff, Frogner og Skøyen på den andre. Og den deler Majorstuområdet i to.

På denne strekningen er det elendige sykkelforhold. Vi kan velge veien fra Majorstuen mot Smestadkrysset. Majorstuen er et sykkelmessig katastrofeområde. Hovedgrunnen er at man her, som de fleste andre steder, har prioritert bil. Det er to kjørefelt + parkering i retning mot Smestadkrysset, tre kjørefelt inn mot Majorstukrysset. Det er selvsagt null tilrettelegging for sykkel.

WIMG_0662_DxO

Beveger vi oss litt lenger opp i veien, er det like håpløst. To kjørefelt i retning Smestad, samt gateparkering. Det er et fortau, men null tilrettelegging for syklister.  Hadde handelstanden vært oppegående, hadde de protestert mot dette. Sportskjeden XXL har en stor butikk her. Det er gateparkering og parkeringshus i kjelleren. Men nesten ufremkommelig for syklister og bare noen pinglete, nærmest ubrukelige sykkelstativer utenfor butikken.

Det virker som om XXL og andre sportsbutikker, ikke ønsker at kunder som kjøper sykkel hos dem skal bruke den til å komme tilbake til butikken. Legg til at det er et treningssenter i huset. Men treningssentre ønsker tydeligvis ikke at folk skal komme til dem på sykkel. Man skal heller betale dem for å “sykle” innendørs på en sykkel som ikke beveger seg.

WIMG_1594_DxOHvis man har dristet seg til å sykle til butikken, finnes det knapt noen vei tilbake. De som har kjøpt sykkel her, har en utfordring. I alle fall hvis de skal i retning Majorstuen og sentrum. Det har kommet et fotgjengerfelt ovenfor XXL.  Men det er ikke noe trafikklys, så spørsmålet er hvor mange som liker å krysse en firefeltsvei på denne måten.

WIMG_0682_DxO

Bortsett fra dette fotgjengerfeltet, er det ingen mulighet for å krysse Sørkedalsveien, i alle fall ikke om man misliker å krysse en firefeltsvei med midtrabatt. Å sykle mot kjøreretningen er ikke noe alternativ på en vei som denne. Så den eneste muligheten er å sykle på fortauet på venstre side i kjøreretningen. Fortauet her er ganske trangt — noe har man måttet ofre for å få plass til parkeringsplasser — og fotgjengertrafikken er ganske stor. Så det er en elendig løsning. Selv er jeg motstander av å sykle på fortau. Men her har man ikke noe valg, før man har kommet ned til lyskrysset ved Essendropsgt, hvor det er mulig å krysse noenlunde trygt.

WIMG_1741_DxOLøsningen er veldig enkel: Fjern kjørefelt i Sørkedalsveien og lag sykkelveier. Ikke gang- og sykkelveier, men sykkelveier. I byer hvor man ikke bare snakker om å legge til rette for sykling, men faktisk gjør noe, har man innsett at etterlatenskapene etter bildrømmenes tiår må fjernes for å få mer mennesekvennlige byer.

Nederst mot Majorstuen har man klart å finne plass til parkering ved siden av de fire kjørefeltene. Absurd prioritering.

WIMG_0246_DxOLitt høyere oppe har man laget en bred rabatt langs veien, hvor man har plantet trær. Det er mulig at denne veien er eldre en Byrådets trafikale newspeak “Miljøgate”, så den har kanskje ikke fått en slik betegnelse. Men den kunne sikkert ha fått det. “Miljøgate” på olsopolitikersk betyr bilvei med trær langs kanten. Tilrettelegging for syklister inngår ikke i det bedragerske “miljøgatekonseptet” som oslopolitkerne har funnet på.

WIMG_0696_DxO

Det finnes ikke noen brukbar trasé for syklister på denne strekningen. Det er en form for gangvei opp til rundkjøringen ved Politistasjonen. Man har laget sykkelfelt i Monolittveien, som leder syklistene gjennom Frognerparken, der det gjerne kommer i konflikt med gående. Å ha hovedsykkelvei gjennom Frognerparken er nesten like idiotisk som å ha fire felt for biler mellom Smestad og Majorstuen.

Løsningen er veldig enkel: Fjern ett kjørefelt i hver retning, og lag høykvalitetssykkelvei i stedet. I begynnelsen blir det kanskje litt mer bilkø i nærheten om man fjerner et kjørefelt. Men la det bare skje. Når kaoset har fått vedvare en stund, må folk finne ut at bil ikke er det man velger om man skal inn til sentrum. I København sier man visstnok at det tar ca tre måneder til køen har forsvunnet av seg selv. Da har tilstrekkelig mange funnet en annen reisemåte. Da man stengte tunnelene ved Smestadkrysset, viste det seg at reisevanene endret seg over natten og bilkøen ble borte.

 

Ønsker du bedre forhold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syklistenes landsforening, organisasjonen som arbeider for hverdags- og tursyklister. Syklistene arbeider politisk nasjonalt og lokalt for å bedre forholdene for syklister. Vi trenger en slagkraftig organisasjon om ivaretar de syklendes interesser. Som medlem får du gode medlemstilbud og andre fordeler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokallag i Oslo.

Grasrotandelen: Er du blant oss som pleier å tape penger på tipping, Lotto eller andre pengespill fra Norsk Tipping? La noe av pengene gå til å støtte arbeidet for de syklendes interesser. SLF Oslo  er registrert som grasrotmottaker nummer 995213400 (peker til PDF-fil med strekkode du kan ta med deg til kommisjonæren). Les mer om grasrotandelen hos Norsk Tipping.