Hvordan brøyte og hvordan ikke brøyte

Det rød-grønne byrådet har økt bevilgningene til vintervedlikehold av sykkelveier og har lovet bedre drift av sykkeltraseer i Oslo. Det har blitt bedre. Det er mitt inntrykk, og det er det man hører fra andre vintersyklister. Det var en utvikling som startet under det forrige byrådet. Men det gikk sakte, altfor sakte. Det er langt igjen til man kan si seg tilfreds.

Saken er en illustrasjon til at politikere må slutte å tro at et problem er løst bare man har bevilget penger.  Det tar tid å få på plass et apparat som kan gjennomføre det som pengene er ment å skulle brukes til. Jeg er egentlig skeptisk til at man skiller ut drift og vedlikehold av sykkeltraseer som et særspørsmål ved siden av drift og vedlikehold av veier generelt. Vinterdrift skal inkludere rydding av sykkeltraseer, uten at denne delen av veien skal skilles ut i en egen budsjettpost.

Målet på gjennomføringsevne er resultatene man ser på bakken, ikke hvor mye penger man bruker. Inneværende vinter er tentamen for det sittende byrådet. Vinteren 2016/2017 er eksamen. Da har de ikke lenger noen unnskyldninger for hvorfor man ikke kan starte umiddelbart.

Continue reading Hvordan brøyte og hvordan ikke brøyte