Bydelsutvalget på Frogner skal ikke drive politisk sensur!

Bydelsutvalg Frogner liker ikke politiske ytringer som kan virke provoserende på rikinger. Amnesty har, med tillatelse, satt opp en benk i parken nedenfor Saudi Arabias ambassade.

SIMG_1015_DxO-1

Det er denne benken som bydelsutvalget i bydel Frogner nå truer med å fjerne. Huset i bakgrunnen rommer Saudi-Arabias ambassade.

Dette kan vi lese i Dagens Næringsliv:

“Bydelsutvalget i Frogner bydel i Oslo truer med å fjerne en benk Amnesty International fikk tillatelse til å sette opp foran Saudi-Arabias ambassade i desember.

Benken står i den lille parken foran Saudi-Arabias ambassade, der Amnesty det siste året har holdt jevnlige markeringer for å protestere mot fengslingen og piskingen av den saudiarabiske bloggeren Raif Badawi.

Amnesty International har satt en liten plakett på benken, med teksten «Ytringsfrihetens benk». Det vil ikke Bydelsutvalget i Frogner ha noe av.

Bydelsutvalget krever at teksten på plaketten blir skiftet ut til det nøytrale «Donert av Amnesty International» og truer med å fjerne benken om så ikke skjer.”

Da jeg leste dette, måtte jeg ta en tur ned og se på “ytringsfrihetens benk” og ta noen bilder. Det ville ha vært synd om bydelsutvalget klarte å fjerne den før jeg fikk sett den.

Det er altså ikke benken i seg selv, som bydelsutvalget i Frogner vil ha bort. De vil bare få bort påminnelsen om ytringsfriheten, en frihet som hos oss har vært grunnlovsfestet siden 1814, og som er en bærebjelke i menneskerettighetene.

Ytringsfrihetens benk

Dette er politisk sensur, og et forsøk på et ulovlig inngrep fra bydelsutvalget i Frogner. Følgende står i Grunnloven § 100, første til tredje ledd:

“Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.”

Et slikt inngrep må kunne forsvares ut fra “ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse”. Det skal bli interessant å høre hvordan bydelsutvalget vil begrunne dette inngrepet ut fra ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse.

Tredje ledd, om frimodige ytringer om statsstyret, er en understreking av politiske ytringer har et særlig sterkt vern, og det skal særlig tungtveiende grunner til for å kunne foreta inngrep i disse. Det er dette som Carsten Smith en gang kalte “ytringsfrihetens indrefilét”, om min hukommelse stemmer. Hvilke “særlig tungtveiende grunner” er det bydelsutvalget i Frogner bydel kan anføre for å fjerne dette skiltet?

Vi kan også ta en liten sving innom Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Ytringsfriheten fastslås i art. 10. Etter dennes annet ledd aksepteres bare innskrenkninger i ytringsfriheten “som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.”

Så bydelsutvalget i Frogner bydel kan forsøke å komme med en begrunnelse for hvorfor det er nødvendig i et demokratisk samfunn å fjerne et skilt som dette.

Gitt at omtalen i Dagens Næringsliv er noenlunde korrekt, er det ikke benken, men ytringen som står på benken bydelsutvalget vil ha vekk. De vil ikke tolerere at det står “Ytringsfrihtens benk” på benken. Det er et soleklart inngrep i ytringsfriheten. Det nytter ikke nå å koke i hop andre, vikarierende argumenter for å få benken fjernet likevel.

Saudi Arabia er ikke kjent som en tilhenger av ytringsfrihet. Og ikke andre menneskerettigheter heller, selv om de ironisk nok er medlem av FNs menneskerettsutvalg. De må ha betalt mye oljepenger for stemmene som har brakt dem i den posisjonen. Blant annet har Storbritannia gjort en hemmelig avtale med Saudi-Arabia, som bidro til å sikre dem denne posisjonen. Er det nok penger med i spillet, viser det seg fort at prinsipper ikke er så mye verdt.

Vi trenger flere slike benker, utenfor ambassader til land som ikke respekterer ytringsfriheten og andre menneskerettigheter, som Kina, Russland, Tyrkia m.fl.