Oslo saboterer fortsatt syklister

Det har blitt bed­re å syk­le i Oslo i de sene­re åre­ne. Men mye står igjen. Ved bygge­ar­bei­der sabo­te­res syk­lis­te­ne gans­ke kon­se­kvent. Nå er det bygge­ar­bei­der i Torg­gata, mel­lom Youngs­tor­get og Arbei­der­sam­fun­nets plass. Syk­kel­vei­en er for en stor del sper­ret av på grunn av det­te. Jeg plas­ser­te syk­ke­len der, for å få en måle­stokk på hvor­dan det er nå.

SIMG_2486_DxO

Con­ti­nue read­ing Oslo sabo­te­rer fort­satt syk­lis­ter