Vis oss pisken, Hallstein Bjercke

Et mantra for Venstres Hallstein Bjercke har blitt at man må bruke mer gulrot og mindre pisk i miljøpolitikken i Oslo. Det er en velklingende, men akk så innholdstom retorikk. Det blir som den retoriske figurene “sliteren”, som fra tid til annen dukker opp i politiske debatter. Jeg har forsøkt å spørre hvem disse “sliterne” er, men ingen har til nå klart å gi et godt svar.

Nå går spørsmålet til Venstre og Hallstein Bjercke: Legg fram pisken, eller gi oss i det minste konkrete eksempler på bruk av pisk i Oslos miljøpolitikk, som Venstre og Hallstein Bjercke er motstander av. Politikken inneholder alt for mye generell retorisk og innholdsløs svada. Vær konkret, Hallstein Bjercke, slik at vi kan se hva du egentlig mener.

Fortell oss også hvilke gulrøtter du vil dele ut.

Oslos politikere har i mange tiår delt ut tonnevis med gulrøtter. Men de har i hovedsak vært gitt til bilister, f.eks. i form av gratis parkering på fellesareal, tunneler for å legge bedre til rette for bilkjøring, osv. Mener du at en omfordeling av disse gulrøttene, slik at mer av fellesarealet disponeres til fordel for kollektivtrafikk og sykkel er bruk av pisk, Hallstein Bjercke?

Når man endelig tar tak i det dårlige vintervedlikeholdet av sykkelfelt m.m., og sørger for at disse blir ryddet for snø, er det bruk av pisk, Hallstein Bjercke? Eller mener du at det å stenge utvalgte strekninger for parkering i en begrenset tid, for å gjøre effektiv snørydding mulig, er å svinge pisken over byens hardt prøvede bilister, Hallstein Bjercke?

I et innlegg i Aftenposten 9. mars i år skriver Hallstein Bjercke først og fremst om at alle miljøtiltak egentlig er Venstres forslag. Og Hallstein Bjercke skriver blant annet:

“Å få ned utslippene er mulig uten å plage folk

Vi er bekymret for at dette byrådet er mindre opptatt av å sikre de gode alternativene enn de er av å innføre restriktive tiltak.

Å få ned utslippene er både nødvendig og mulig. Å gjøre det uten å plage folk er også både nødvendig og mulig. Når det blir for mye pisk og for lite gulrot, får vi ikke folk med oss i kampen for klimaet.

Det forrige byrådet, bestående av Høyre, Venstre og KrF var opptatt av å gi folk insentiver til å ta miljøvennlige valg, samtidig som vi brukte konkrete virkemidler for å begrense bilbruken. Det er en trend det nye byrådet burde ha fortsatt. Dessverre ser vi at Raymond Johansens byråd ikke er opptatt av denne balansen.”

Totalt innholdstom retorikk. I artikkelen nevnes ikke ett av disse restriktive tiltakene, og ikke et konkret eksempel på den piskingen som Hallstein Bjercke vil ha slutt på.

Da Hallstein Bjercke uttalte seg om bruk av pisk til Osloby 19. februar i år, sa han blant annet:

Skal de nå målet om 20 prosent reduksjon i biltrafikken, holder det ikke med tiltak som struper den. De må gjøre det enklere å benytte andre transportformer, sier Bjercke i Venstre.

Skal det bli enklere å benytte andre transportformer som sykkel, da er det en forutsetning at det legges til rette for sykling, og det er en forutsetning at det lille som finnes av sykkelinfrastruktur driftes og vedlikeholdes også om vinteren. Skal kollektivtrafikk være et godt alternativ, da må den komme fram. Noe av det som hindrer både kollektivtrafikk og syklende er gateparkerte biler. Dessuten er tiltak for å begrense biltrafikken nødvendige tiltak dersom man faktisk ønsker å redusere biltrafikken.

I sin iver etter å dynge bilister ned i gulrøtter, har tidligere byråd gitt bilistene omtrent hele gatearealet. Først er halve gatearealet tilrettelagt for at folk skal kjøre bil, og den andre halvdelen har man gitt til bilistene for at de skal kunne bruke fellesarealet til parkering.

Gulrøttene må omfordeles. Man må ta guløtter fra bilister og gi dem til kollektivtransport og syklister. Det er ikke å svinge pisken å redusere bilistenes gulrotforsyning, selv om bilistene oppfører seg som bortskjemte småbarn som blir fortalt at de bare får spise godteri i helgene.

Aftenpostens kommentator Joacim Lund har kastet seg på metapiskingen med sin kommentar “Miljøpartiet de grunne”. Han snakker om

“nådeløs pisking av bilister uten at gulrøttene er å se noe sted.”

Slik skriver en som ser verden gjennom bilvinduet, og ikke er i stand til å se gulrøtter som ikke tilfaller bilistene. Han skriver også:

“Måking og kosting og kjeppjaging av bilister kan få flere til å sykle, noe som jo isolert sett er bra. Til gjengjeld kan disse tiltakene gjøre det vanskelig for byregjeringen å gjennomføre langsiktige planer når den ikke blir gjenvalgt. Bil er og blir en del av løsningen. Den viktigste delen, faktisk, ifølge de som virkelig har satt seg inn i hvordan byers transportbehov kan løses på en bærekraftig måte.”

Det at forholdene legges bedre til rette for å sykle, det er ikke gulrøtter, Joacim Lund? Gulrøtter, det er visst bare noe som tildeles bilister i din verden, Joacim Lund? Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk er heller ikke gulrøtter?

Joacim Lund høres ut som en nyfrelst “delingsøkonom”, når han mener at bildeling er det som skal løse trafikkutfordringene. Vi har transportdeling i stort omfang. Det kalles kollektivtrafikk.

Bedre forhold for syklister er en viktig brikke i løsningen av fremtidens transportløsninger. Man ser at bedre tilrettelegging får flere til å velge sykkel. Joacim Lund benytter seg av det vanlige, men akk så usaklige retoriske grep å lage sine egne spøkelser, som han så argumenterer mot:

“Den dårlige nyheten er at bærekraftige transportløsninger er komplekse greier, og at sykkel ikke er svaret på alt.”

Hvem har sagt at sykkel er løsningen på alt, Joacim Lund? Jeg har aldri hørt noen si det. Ja, bærekrafitge transportløsninger er komplekse greier, og bil er ikke svaret på alt, selv om vi får en ny app for taxibestilling. I Osloområdet reiser de fleste kollektivt. I Paris bruker nå flere sykkel enn bil, selv om de fleste der også reiser kollektivt eller går. Der har man lykkes med å redusere biltrafikken. De siste tallene jeg har sett, er at biltrafikken ble redusert med 40% fra 2001 til 2010. Det er resultat av en villet politikk, hvor det å redusere biltrafikken har vært et av målene. Man har brukt en blanding av pisk og gulrot. De store veiene som har vært tilrettelagt for bil, levningene fra Georges Pompidou, som mente at byen måtte tilpasse seg bilen og ikke omvendt, bygges ned. Flere av dem stenges. Trafikkmonstre som Place de la Republique begynner å bli et menneskevennlig sted. Det samme skjer med de andre av de store bilplassene og rundkjøringene i Paris. Og det satses på kollektivtrafikk og bedre tilrettelegging for sykkel.

Sykkel er viktig. Den viktigste grunnen til at mange, og stadig fler velger sykkel, er at det er den raskeste og beste måten å komme seg rundt i byen på. At det er bra for egen helse, betyr nok også en del, sammen med at det er billig. At man bidrar til bedre miljø og en bedre by, er nok mer en bonus man gjerne tar meg seg, og ikke noe som styrer valgene.

Og tilbake til den påståtte piskingen:

Først til deg, Hallstein Bjercke: Det hardeste “piskeslaget” mot bilister til nå, var det din parti- og tidligere byrådskollega Guri Melby som sto for, da hun sørget for å fjerne parkeringsplassene i Thereses gt. Selv om det var din partifelle og det byrådet du selv var en del av, så er ikke Venstre et parti som særlig er kjent for å være enig med seg selv. Så derfor blir et spørsmål til deg, Hallstein Bjercke: Mener du at det er feil å prioritere kollektivtransporten fremfor en håndfull parkeringsplasser i Thereses gt?

At man vil begrense bruk av de mest forurensende bilene når forurensningen i byen er på sitt verste, slik at man prioriterer folks liv og helse fremfor bilistenes “rett” til å forurense byen uten å ta hensyn til folk, er kanskje også en pisk? Og bedre luft, slik at barn ikke behøver å holde seg innendørs, er vel ikke å regne for gulrot i en slik sammenheng?

Den eneste piskingen Joacim Lund klarer å nevne, er at byrådet har sørget for å rydde sykkelfelt for snø. Det var også da Hallstein Bjercke begynte å snakke om pisking. Altså en solid gulrot til byens syklister. Mener dere at det er feil å prioritere fremkommelighet for syklister fremfor gateparkering når det kommer snø? Mener dere at vi skal tilbake til de tider da sykkelfeltet i Ullevålsveien og mange andre gater var ubrukelig hele året fordi snøen ikke ble ryddet? Mener dere at man skal fortsette praksisen med å piske syklister, og drukne bilistene i gulrøtter? Mener dere det er riktig at Ullevålsveien skal se ut slik den pleide å gjøre under tidligere byråd?

WIMG_6149_DxO

Joacim Lund gjør seg til spåmann, og skriver:

“Til gjengjeld kan disse tiltakene gjøre det vanskelig for byregjeringen å gjennomføre langsiktige planer når den ikke blir gjenvalgt.”

Neste kommunevalg er i september 2019. Veldig mye kan skje innen den tid. Joacim Lund er neppe noen bedre spåmann enn andre. Det beste byrådet antageligvis kan gjøre, er å vise at de er i stand til å gjennomføre det de gikk på valg på. Å feige ut fordi bilister tuter, opposisjonen protesterer og en aviskommentator er misfornøyd, vil bare vise at de ikke er troverdige.

Hva en aviskommentator måtte mene, er ikke så veldig uinteressant. Men du, Hallstein Bjercke, du må hive svadaen og komme med noe konkret: Hvilke tiltak som byrådet har gjennomført, mener du er å svinge pisken? Og hvilke gulrøtter mener du man i stedet burde ha gitt og til hvem?

I dag får Oslos hardt prøvede bilister nok et piskeslag: Det blir miljøfartsgrense til vinteren.  Tenk, de stakkars bilistene må redusere farten for å begrense svevestøv.

Men sannelig annonseres det ikke gulrøtter også, i form av planer for ny sykkelvei på Bygdøy.  Men sannelig følger det ikke en liten pisk med denne gulroten også.

“Den nye sykkelveien innebærer også at kjørebanen for biler skal snevres inn på enkelte strekninger.

På deler av veien blir dermed kjørebanen på 6,5 meter i bredde – noe som er minimumsbredde for veien med busstrafikk. At veien skal bli smalere vil bety redusert hastighet.”

Under halvparten av Oslos husstander disponerer bil, og i de sentrumsnære bydelene er det bare ca 1/3 som disponerer bil. Svært få bruker bil når de skal til byen. Det er slett ikke sikkert at man kan mobilisere mange velgere ved å spille på misfornøyde bilister. Jeg viser ofte til utviklingen i Paris.

I Paris vedtok man strategien for å satse på fotgjengere, kollektivtransport og syklister i 2001. Lederen for dette prosjektet, Stéphan Lecler, sier det slik til bladet Samferdsel:

“Vi gir tilbake til fotgjengerne, kollektivtrafikken og syklistene det arealet som gjennom årene er blitt monopolisert av privatbilene.”

Det er den sosialistiske borgermesteren Bertrand Delanoë som har gått i bresjen for den trafikkomleggingen som har skjedd. Det er i seg selv kanskje ikke så viktig for byrådspartiene. Men høyresiden i Paris har ikke klart å mobilisere mot ham, og han ble ved valget i 2008 gjenvalgt med god margin. Og her kommer rosinen i den franske pølsen: Også 60% av de som selv definerer seg som konservative er godt fornøyd med de resultater Bertrand Delanoë har oppnådd på med sin trafikkomlegging. Det er åpenbart støtte å hente fra velgerne, om man virkelig gjør noe på dette området.

I Oslo er det ikke noen som ønsker biler tilbake på områder som har blitt bilfrie. Jeg tror ikke at man i 2019 vil klare å mobilisere mange velgere med misnøye over at gulrøtter har blitt omfordelt fra bilister til andre trafikanter. Det blir nok en del biltut og annet spetakkel innen den tid. Men det viktige er å få gjennomført mest mulig i godt tid før kommunevalget i 2019.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.