Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister

I dagens (13. april. 2016) “Nitime” på NRK P1 kom programleder Pål Thoresen med noen av de verste uttalelsene jeg har hørt om syklister på riksdekkende radio. Ordene falt slik:

Pål Thoresen: «Vi har lyst til å gå hardt ut i dag, Ida. Vi går rett inn i den tøffe konflikten mellom bilister og syklister.

Ida Kjøstelsen: «Stridens kjerne. Neimen, vi har hørt i nyhetene at konfliktene er i gang igjen, og ulykkesstatistitikken, den stiger dramatisk nå på vårparten nå når syklistene, vårsyklistene tar fram syklene sine og det kan bli mye konflikt og mye turbulente saker der ute i trafikken. Jeg fikk merke det i dag, Pål: Jeg kjørte på jobb, jeg kjørte jo bil, og der jo ikke helt bra, kanskje. Men jeg bruker nå den bilen, og i blindsona så dukka dem opp, disse syklistene over alt.

PT: «Vi er ikke sånn at vi er spesielt mot syklister. Vi har tidligere gått ut hardt og snakket om vintersyklistene, de liker vi ikke. Men nå står også sommersyklistene i fare for å bli mislikt. Det er jo en løsning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du senker farten ned til ca 20-30 kilometer i timen og så åpner du  diskret døra, så rydder du opp det som måtte være langs veikanten, Ida. Og det er jo en mulighet å gjøre det på, og det er jo et lite «varsko her» til syklistene også. Det er faktisk slik at de er underlagt de samme trafikkreglene som bilistene er, og er det nødvendig å sykle to tre fire fem stykker i bredden?

IK: Hvor skal dette ende? Hvor skal denne Nitimen ende?

PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjorde det der. De åpna bare passasjerdøra ganske så diskret, og så var de bare ryddet av veien»

IK: Vet du hva: Denne Nitimen, den kommer til å gå rett vest. Du har satt stemninga.»

Folk har blitt drept og alvorlig skadet når bilister har gjort det som Pål Thoresen her oppfordrer til. Det er ikke noe å “spøke” med. Å oppfordre til forsettlig skading av syklister, slik Pål Thoresen her gjør, er en straffbar handling. Det er slikt vi som sykler er vant til å se nede i kommentarfeltgrumset, om vi gidder å kaste bort tid på å lese det. Vi venter ikke å høre det fra programlederen i at av Norges mest populære radioprogrammer.

Det er ikke spørsmål om ikke å tåle en spøk eller ikke å ha humoristisk sans. De er i alle fall ikke en bedre “humor” enn om man skulle oppfordre folk til å voldta Pål Thoresens medprogramleder Ida Kjøstelsen, sånn bare som en spøk. Eller om vi skulle “løse” problemet med så håpløse programledere omtrent på denne måten: Skulle du se Pål Thoresen når du er ute og sykler, sett opp farten til 20-30 km/t og kjør ham ned, da er det ryddet opp i det problemet. Pass på at du er forberedt når du treffer, slik at du ikke blir skadet selv.

Det er fullstendig uakseptabelt av en programleder å komme med slike uttalelser. Vi kan starte med å minne kringkastingsledelsen og Pål Thoresen om pressens “Vær varsom plakat” pkt. 4.15:

“4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.”

Rydd plass i sendeskjemaet for morgendagens Nitime. Be Pål Thoresen om å holde seg hjemme, og gi noe representanter for syklistene god plass til å kommentere dette og snakke om hvordan bilister skal opptre overfor syklsiter. Og kom med en beklagelse fra høyeste hold i NRK. Og bare for å ha sagt det: Trygg Trafikk representerer ikke syklistene, det er en bilorganisasjon.

Pål Thoresen bør innvilges en ulønnet permisjon, hvor han må sykle rundt i trafikken en måned eller to, med forbud mot å kjøre bil i denne perioden.

Til Ida Kjøstelsen: Det er du som bilist som har ansvaret for å følge med i hva som skjer rundt bilen, også i “blindsonen”. Og ikke glem at syklister har like stor rett til å være på veien som du har. Og husk det bilist-Ida: Probelmet er at dere bilister er sløve, og ikke oppfatter at når våren kommer, da kommer også syklistene ut på veien. Slutt med klagingen over at noen dukker opp der du ikke følger med. Skjerp deg!

Det er bilistene som skader og dreper folk, også syklsiter, ikke syklistene. La bilen stå fram til sommerferien, og bruk sykkel!

Hvor skal dette ende? Hvor skal denne Nitimen ende? spurte  programleder Ida Kjøstelsen. Den bør i alle fall ende hos Kringkastingssjefen og i Kringkastingsrådet. Om man bør ta en ny runde om hvem som skal lede Nitimen og andre lignende programmer. Pål Thoresen bør få et absolutt forbud mot å uttale seg om syklister.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

73 thoughts on “Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister”

 1. Jeg samler på informasjon om sykkelulykker. Det er fint at dere hjelper meg med eksempler. Det jeg har sagt er at det er få eksempler på at fotgjengere har blitt drept eller alvorlig skadet etter å ha blitt påkjørt av syklister. Jeg har aldri sagt at påkjørsler ikke skjer, ei heller at syklister er uten skyld i disse. Men ofte har fotgjengerne en stor del av skylden for slike ulykker, men det kommer ikke fram gjennom media. Noen foreldre tror f.eks. at strekninger av en hovedsykkelvei er lekeplass for barn, og da må det gå galt. Og syklistene får skylden. Med det klimaet det er for sykkelhets, får saker hvor syklister har kjørt på fotgjengere ganske stor oppmerksomhet. I ulykker som involverer bilister og syklister, identifiserer politiet seg ganske konsekvent med bilistene. De skyver skylden over på syklisten med påstander om at “syklisten kom i stor fart” og lignende, ofte basert på vitneutsagn som er like håpløse som en eller annen som i en av kommentarene hevdet at man ble passert av syklister i 100 km/t, og pressen bringer det videre. Og de unnskylder gjerne bilister med at de ble blendet av solen eller lignende, som i praksis betyr at bilisten hadde for stor fart etter forholdene (sikt er en del av forholdene). Jeg følger faktisk ganske godt med i slike saker. Medieoppslag gir ofte ufullstendige og misvisende informasjon, så jeg søker gjerne etter supplerende informasjon. Dersom det er avsagt dommer, sørger jeg alltid for å få selve dommen, for medieomtaler av dommer kan man ikke basere seg på.

 2. Kom med de andre dommene også, du.

  Realiteten er at politiet og domstolene, og ikke minst media, nesten alltid tar standpunkt mot syklistene. Det finnes en del meningsløse frifinnelser av bilister etter at de har kjørt ned syklister. Og mange ulykker, ikke minst den tragiske ulykken ved Ullevål sykehus, skyldes først og fremst elendig tilrettelegging.

 3. Jeg er helt enig med deg i at utsagn som “blendet av solen” eller lignende, ofte benyttes som en dårlig unnskyldning for at man egentlig ikke har tatt hensyn til forutsigbare forhold på stedet.

  Men du motsier deg selv litt når du i forbindelse med den tragiske ulykken i Kirkeveien hevder at den “… skyldes først og fremst elendig tilrettelegging”. Elendig tilrettelegging er også i høy grad noe man må ta hensyn til, om man skal ferdes etter forholdene.

 4. Jeg er ikke uenig i at han burde ha tatt hensyn. Og jeg er motstander av sykling på fortauet. Her syklet begge på fortauet. Hun var maksimalt uheldig ved at hun falt ut i veien og ble truffet av en buss. Men det har hatt “topp prioritet” å gjøre noe med sykkelforholdene her siden 90-tallet. Jeg husker ikke om det var i 1991 eller 1998 det ble sagt at dette skulle prioriteres på topp, noe man da gjorde fordi planene allerede hadde ligget altfor lenge, uten at noe ble gjort.

 5. Har aldri sagt at det ikke er syklistens feil. Og akkurat det gidder jeg ikke å kommentere flere ganger.

 6. Tåler du ikke en spøk? Det har alltid vært noe mobbere har forsvart seg med. I den grad Pål Thoresen hadde tenkt, noe jeg tviler på, så interesserer det meg ikke hva han måtte ha tenkt. Jeg holder meg til det han sa. Ellers gidder jeg ikke kommentere mer.

 7. Jeg sa noe om mediedekning generelt. Dekningen er ofte svært dårlig, hvor sentrale opplysninger er utelatt. Ellers får du bare fortsette, fortrinnsvis et annet sted en her.

 8. Hårsår ville være å sende klage til NRK fordi noen gjorde narr av syklisters påkledning (forøvrig ganske utbrukt humor). Men å oppfordre til å kveste en gruppe trafikanter, hva er morsomt med det? Humoristen syns jo ikke engang det var morsomt selv, når man byttet ut oppfordringen til vold mot syklister med en oppfordring til voldtekt av kvinner.

 9. Må bare gi deg ros for at du tar opp dette.

  Bare så synd at se så hardnakket forsvarer dette. Hadde de bare vist litt ydmykhet…
  Ser det kommer en del i media nå. Kommentarfeltet er jo ikke akkurat positivt, men det kan jo være bra at det tross alt kommer opp.

 10. Takk for opphetet diskusjon 🙂 Ønsker deg en god helg!

 11. Tull og tøys – senest idag satt jeg og telte 12 syklister som kjørte på rødt lys ved Operaen i Oslo (uten engang å ha fortausunnskyldningen å komme med, siden det ikke fins på strekningen, i den retningen vi kjørte) – ikke en eneste bil kjørte på rødt. Da blir det litt feil å sammenligne de to, vet du. Det er ikke til å stikke under en stol at syklistene velger og vraker blant trafikkreglene de føler for å følge. Hvis du forresten ikke vet hva det gule lyset betyr, så bør du nok titte over trafikkreglene igjen (i likhet med de aller fleste andre syklister) – det er lov til å kjøre på gult, dersom det ikke er forsvarlig å stanse. Jeg forsvarer ikke de som gasser på og skviser seg over før (eller noen ganger etter at) det blir rødt, men det er dog en prosentandel gultlyskryssinger som er legitime. I motsetning til syklister som velger å overse de trafikklysene de ikke liker.

  Sykling på fortauet har du helt rett i at er lov. Det som derimot IKKE er lov er å passere fotgjengere i høyere hastighet enn gangfart, og/eller med for liten avstand. Dette er forutsetninger for å få lov til å sykle på fortau og i fotgjengeroverganger. Jeg har også til gode å se syklister som tar nok hensyn til fotgjengere. Som sagt så har vi så langt i kommentarfeltet 100% flere tilfeller av syklister som dreper gående, enn syklister som blir drept av “døring”. Det sier sitt.

  Igjen, inntil syklistene tar ansvar for egen oppførsel og lovoverholdelse, så har jeg ingen sympati, og dersom syklister i nærheten av meg tar seg friheten til å velge hvilke trafikkregler de følger og ikke, så kommer jeg til å ta meg den samme friheten. Og jeg er større, i et skall av stål og 2 tonn tyngre.

 12. Jeg har aldri sagt at det ikke er syklister som sykler på rødt, og jeg har aldri forsvart dem. Ellers har jeg øyne selv, og stoler mer på mine egne observarsjoner enn på mine. Hvis du ikke ser mange bilister som kjører på rødt, da vil jeg anbefale en tur til optikeren. Jeg kan trafikkreglene. Jeg vet hva gult lys betyr, og jeg sikter til de som får gult på et tidspunkt hvor de har god tid til å bremse, men som i stedet velger å gi gass.

  Syklistene har ansvar for sin oppførsel. Jeg tar ansvar for det jeg gjør i trafikken. Men jeg har ikke ansvar for hva andre syklister gjør. I alle fall ikke mer enn du har ansvaret for alle fyllekjørere og råkjørere.

 13. Det står mye dritt i kommentarfelt. I den grad jeg skal bry meg om slikt, så måtte det være ved å stenge det, ikke ved å bry meg om hva folk skriver der.

 14. Akkurat. Men de som skal være morsomme er så håpløst fantasiløse. Det er bare resirkulering av gammelt, fordomsfullt tøv.

 15. Nå må du ta deg sammen. Tåler du ikke en spøk. Men syklister burde skjønne at de IKKE skal ligge ved siden av hverandre 3 å 3 i veibanen. Farlig for både syklister å andre, å BRUK sykkelstier når sånne finnes i nærheten.

 16. Hva du og likesinnede måtte mene er helt uinteressant. Og du her heller ikke morsom.

  Strek for denne diskusjonen er satt. Ytterligere kommentarer vil bli slettet. De som ikke respekterer det vil bli svartelistet eventuelt registrert som spammere. Dere må gjerne fortsette å skrive hva dere mener, men da får det gjøre det et annet sted enn her. Og jeg kommer ikke til å lese det.

 17. Jeg ser ikke hva dette har med denne saken å gjøre.

  Strek for denne diskusjonen er satt. Ytterligere kommentarer vil bli slettet. De som ikke respekterer det vil bli svartelistet eventuelt registrert som spammere. Dere må gjerne fortsette å skrive hva dere mener, men da får det gjøre det et annet sted enn her. Og jeg kommer ikke til å lese det.

 18. Hvis det er en del av vanlig føreropplæring, da er det mange som glemmer fort.

  Strek for denne diskusjonen er satt. Ytterligere kommentarer vil bli slettet. De som ikke respekterer det vil bli svartelistet eventuelt registrert som spammere. Dere må gjerne fortsette å skrive hva dere mener, men da får det gjøre det et annet sted enn her. Og jeg kommer ikke til å lese det.

 19. Mange bilister vil sikkert mene at det må være filmtriks, for de aksepterer ikke at bilister kjører på rødt.

  Strek for denne diskusjonen er satt. Ytterligere kommentarer vil bli slettet. De som ikke respekterer det vil bli svartelistet eventuelt registrert som spammere. Dere må gjerne fortsette å skrive hva dere mener, men da får det gjøre det et annet sted enn her. Og jeg kommer ikke til å lese det.

 20. Optikkhenvisningen kan brukes mange tusen ganger før den blir så forslitt som mas om “konsomsyklister” og annet tøv som sies om syklister. Eller om å ta syklister med bildører eller på andre måter.

  Jeg har sagt før at jeg ikke har ansvar for hva andre syklister gjør. Men du har visst litt tungt for å forstå det.

  Du forsøker deg med den samme, håpløse retorikken som de som krever at alle norske muslimer skal rykke ut og ta avstand fra terroraksjoner som de ikke har noe mer ansvar for enn det norske, hvite, “kristne” har for Anders Behring Breivik. Den dagen det står fram et kor av bilister som offentlig tar avstand fra andre bilister som kjører for fort, som kjører på rødt lys, som kjører med promille, som snakker i håndholdt mobiltelefon når de kjører, som ikke overholder vikeplikten — særlig overfor syklister, som kjører i sykkelfelt og parkerer i sykkelfelt, da, men ikke før, skal jeg vurdere om jeg offentlig skal ta avstand fra det andre syklister gjør i trafikken.

  Strek for denne diskusjonen er satt. Ytterligere kommentarer vil bli slettet. De som ikke respekterer det vil bli svartelistet eventuelt registrert som spammere. Dere må gjerne fortsette å skrive hva dere mener, men da får det gjøre det et annet sted enn her. Og jeg kommer ikke til å lese det.

 21. Jeg verken kan eller vil hjelpe deg med å komme av denne verden.

  Strek for denne diskusjonen er satt. Ytterligere kommentarer vil bli slettet. De som ikke respekterer det vil bli svartelistet eventuelt registrert som spammere. Dere må gjerne fortsette å skrive hva dere mener, men da får det gjøre det et annet sted enn her. Og jeg kommer ikke til å lese det.

 22. Kringkastingsrådet avsier ingen dom, de kommer med en mening. Deres mening interesserer meg faktisk så lite at jeg ikke har brydd meg med å lese resultatet eller se på opptak av diskusjonen.

  Dessuten er strek satt for denne diskusjonen.

Comments are closed.