Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister

I dagens (13. april. 2016) “Nitime” på NRK P1 kom programleder Pål Thoresen med noen av de verste uttalelsene jeg har hørt om syklister på riksdekkende radio. Ordene falt slik:

Pål Thoresen: «Vi har lyst til å gå hardt ut i dag, Ida. Vi går rett inn i den tøffe konflikten mellom bilister og syklister.

Ida Kjøstelsen: «Stridens kjerne. Neimen, vi har hørt i nyhetene at konfliktene er i gang igjen, og ulykkesstatistitikken, den stiger dramatisk nå på vårparten nå når syklistene, vårsyklistene tar fram syklene sine og det kan bli mye konflikt og mye turbulente saker der ute i trafikken. Jeg fikk merke det i dag, Pål: Jeg kjørte på jobb, jeg kjørte jo bil, og der jo ikke helt bra, kanskje. Men jeg bruker nå den bilen, og i blindsona så dukka dem opp, disse syklistene over alt.

PT: «Vi er ikke sånn at vi er spesielt mot syklister. Vi har tidligere gått ut hardt og snakket om vintersyklistene, de liker vi ikke. Men nå står også sommersyklistene i fare for å bli mislikt. Det er jo en løsning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du senker farten ned til ca 20-30 kilometer i timen og så åpner du  diskret døra, så rydder du opp det som måtte være langs veikanten, Ida. Og det er jo en mulighet å gjøre det på, og det er jo et lite «varsko her» til syklistene også. Det er faktisk slik at de er underlagt de samme trafikkreglene som bilistene er, og er det nødvendig å sykle to tre fire fem stykker i bredden?

IK: Hvor skal dette ende? Hvor skal denne Nitimen ende?

PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjorde det der. De åpna bare passasjerdøra ganske så diskret, og så var de bare ryddet av veien»

IK: Vet du hva: Denne Nitimen, den kommer til å gå rett vest. Du har satt stemninga.»

Folk har blitt drept og alvorlig skadet når bilister har gjort det som Pål Thoresen her oppfordrer til. Det er ikke noe å “spøke” med. Å oppfordre til forsettlig skading av syklister, slik Pål Thoresen her gjør, er en straffbar handling. Det er slikt vi som sykler er vant til å se nede i kommentarfeltgrumset, om vi gidder å kaste bort tid på å lese det. Vi venter ikke å høre det fra programlederen i at av Norges mest populære radioprogrammer.

Det er ikke spørsmål om ikke å tåle en spøk eller ikke å ha humoristisk sans. De er i alle fall ikke en bedre “humor” enn om man skulle oppfordre folk til å voldta Pål Thoresens medprogramleder Ida Kjøstelsen, sånn bare som en spøk. Eller om vi skulle “løse” problemet med så håpløse programledere omtrent på denne måten: Skulle du se Pål Thoresen når du er ute og sykler, sett opp farten til 20-30 km/t og kjør ham ned, da er det ryddet opp i det problemet. Pass på at du er forberedt når du treffer, slik at du ikke blir skadet selv.

Det er fullstendig uakseptabelt av en programleder å komme med slike uttalelser. Vi kan starte med å minne kringkastingsledelsen og Pål Thoresen om pressens “Vær varsom plakat” pkt. 4.15:

“4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.”

Rydd plass i sendeskjemaet for morgendagens Nitime. Be Pål Thoresen om å holde seg hjemme, og gi noe representanter for syklistene god plass til å kommentere dette og snakke om hvordan bilister skal opptre overfor syklsiter. Og kom med en beklagelse fra høyeste hold i NRK. Og bare for å ha sagt det: Trygg Trafikk representerer ikke syklistene, det er en bilorganisasjon.

Pål Thoresen bør innvilges en ulønnet permisjon, hvor han må sykle rundt i trafikken en måned eller to, med forbud mot å kjøre bil i denne perioden.

Til Ida Kjøstelsen: Det er du som bilist som har ansvaret for å følge med i hva som skjer rundt bilen, også i “blindsonen”. Og ikke glem at syklister har like stor rett til å være på veien som du har. Og husk det bilist-Ida: Probelmet er at dere bilister er sløve, og ikke oppfatter at når våren kommer, da kommer også syklistene ut på veien. Slutt med klagingen over at noen dukker opp der du ikke følger med. Skjerp deg!

Det er bilistene som skader og dreper folk, også syklsiter, ikke syklistene. La bilen stå fram til sommerferien, og bruk sykkel!

Hvor skal dette ende? Hvor skal denne Nitimen ende? spurte  programleder Ida Kjøstelsen. Den bør i alle fall ende hos Kringkastingssjefen og i Kringkastingsrådet. Om man bør ta en ny runde om hvem som skal lede Nitimen og andre lignende programmer. Pål Thoresen bør få et absolutt forbud mot å uttale seg om syklister.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

73 thoughts on “Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister”

 1. Klage på “vitsing” om vold mot syklister

  14.01 (for 44 minutter siden) til erik.berg.hans.

  Hei,

  Pål Thoresen(har jeg hørt han heter), mannlig vert i nitimen 13.04.2016 vitset i dag om at “det bare er å åpne døra så har man ryddet veiskulderen”.

  For det første er dette en ekstremt uoriginal vits. Men dårlig humor er ikke tema for denne klagen.

  Det er å forvente at dette var ironisk ment, men samtalen mellom de to vertene i nitimen, som begge identifiserte seg som bilister som hadde fått nok av syklister, ble denne “spøken” altfor grov til å sendes på en radiokanal på denne måten. “Spøken” ble ekstra ille da man beskrev syklister som noen som frivillig gikk inn i blindsonen til bilister, gjerne i kombinasjon med at de sykler fem i bredden.

  Det er lett for oppegående mennesker å forstå at dette er ironisk ment. Men det finnes enkelte bilister som ikke er oppegående i det hele tatt og deltar i hatgrupper på nettet mot oss syklister hvor dette sies i fullt alvor. En av disse kan være ekstra irritert og stresset i tillegg og da er ikke veien lang før han gjør som Thoresen sier. Jeg lurer virkelig på hva Thoresen vil gjøre dersom bare én bilist lar seg inspirere av oppfordringen. Da er et menneske hardt skadd eller i verste fall drept.

  For oss som motvillig sykler på veier som er konstruert slik at biler suser forbi med altfor lav klaring, og bilister som kjører forbi, legger oss i blindsonen og deretter glemmer at de nettopp la oss i blindsonen for så å plutselig svinge til høyre, så er det ett trinn opp på skrekknivået.

  Mvh etc etc
  Helårssyklist

 2. Javel, Torvund, har du tenkt å faktisk gjøre noe reellt med saken i form av å klage til Kringkastingsrådet og PFU eller er det tryggest å “blogge” om det på din egen lille blogg?

 3. For en idiot. Står i stil til alt det andre han kommer med. Pål Thoresen er en skam for NRK! Nå må kringkastingsrådet reagere.

 4. Hei jeg sykler og risikerer livet hver dag jeg er ute og trener og OVERHOLDER trafikkregler! Jeg anbefaler vedkommende idiot til å forsøke en ting. Prøv å stå på en traffikert vei på den hvite stripa autovernet på den ene siden og 50 t trailer altså lastebil og henger passerer på 30 cm avstand! Det er ikke gøy men trailer leker med livet mitt og det liker jeg ikke for jeg taper uansett! Elendig spøk!

 5. Jeg hadde aldri trodd at jeg noen gang skulle komme til å skrive klage til Kringkastingsrådet. Men i dag har jeg faktisk gjort det. Jeg sende dem blogginnlegget, med en liten introduksjon som sa at det var min klage.

 6. Jeg pleier gjerne å skrive her når det er noe jeg reagerer på. Og det er faktisk en del som leser dette. Og ja: Jeg har i dag gjort noe jeg aldri hadde trodd at jeg skulle komme til å gjøre, nemlig å sende en klage til Kringkastingsrådet. Men Kringkastingsrådet er et supperåd, og en offentlig diskusjon har større betydning.

 7. Det kan helt sikkert diskuteres om dette er dårlig humor fra Thoresens side, men når du begynner å dra i voldtekt bør du gå litt i deg selv… Det er lavmål!

 8. Det står du selvsagt helt fritt til å mene. Jeg synes at å oppfordre til å skade og drepe folk, som er det Pål Thoresen gjorde, er helt sammenlignbart med å oppfordre til voldtekt. Eller som Jørn Michalsen skriver i Medier 24: http://www.medier24.com/debatt/nar-nrk-mener-at-oppfordring-til-vold-og-a-skade-syklister-langs-veien-er-humor/

  “Tenk om Nitimen åpnet sendingen sin med følgende formulering:??«Nå når våren er kommet er det stadig flere flyktninger langs veien. Det liker vi ikke. Her er en løsning på problemet: Dersom du åpner opp bildøra når du passerer, får du ryddet opp langs veikanten».”

 9. Hvis du sikter til at jeg skriver “Det er bilistene som skader og dreper folk, også syklsiter, ikke syklistene. “, så ser det ut til at du har misforstått. Det er bilister som er en fare for andre i trafikken. Selvfølgelig har også syklister et ansvar, men de representerer ikke en fare for andre på samme måte som bilistene.

 10. Mange syklister representerer i høyeste grad en fare. Først og fremst for seg selv, men også for gående.

 11. Du får komme med litt data, da. Hvor mange fotgjengere har blitt drept og alvorlig skadet av syklister? Jeg vet om ett tilfelle hvor en fotgjenger døde etter å ha blitt påkjørt av en syklist. Men jeg forsvarer ikke syklister som sykler hensynsløst på f.eks. fortau.

 12. Jeg har mye bedre ting å bruke livet mitt på en å høre på pludreradio, så jeg hører vanligvis ikke på Nitimen eller andre pludresendinger.

  Døring er et alvorlig problem. Syklister har blitt drept og alvorlig skadet av slikt. I de fleste tilfellene skyldes det nok uoppmerksomhet og sløvhet fra bilister, og ikke at det gjøres med vilje. Heldigvis er de fleste bilister høflige og hensynsfulle. Men det finnes mer en nok av gærninger i bil, som bevisst prøver å skade syklister. Noen åpner døra med vilje. Andre presser syklister ut av veien med vilje, driver snittkjøring, kjører forbi og så bremser hardt foran, osv. Disse folkene trenger ikke en oppfordring fra en tanketom radiopludrer. Man spøker ikke ved å oppfordre å skade og drepe folk, når det faktisk er folk der ute som er troende til å følge oppfordringen, like lite som man spøker med å oppfordre til voldtekt.

 13. Vil som lastebilsjåfør få lov til å komme med ein opplysning til syklister, og då spesielt til syklister i byer. Blindsonene på ein lastebil er veldig store, spesiellt på høgre side av bilen. Dette virker det som mange syklister ikkje veit. Har sjølv opplevd fleire gonger å stå på rødt lys, blinklyset på mot høgre for så å få ein syklist på innsida av bilen. Der stopper dei gjerne og støtter seg inntil lastebilen, for det er behagelig å vente på grønt lys på den måten. Eit par gonger har eg heldigvis sett dei komme sigande i speilet, men det har og vert ein del nær døden opplevelser for stakkaren når eg svinger mot den retningen blinklyset mitt indikerer. Dette vert ikkje gjort av ond vilje, men enkelt og greitt fordi det for meg er umogleg å sjå om det er nokon attmed meg. Eg kan ikkje gå ein runde rundt bilen i kvart lyskryss i tilfelle det er nokon der. Blindsonene er faktisk så store på nokre av dei større kjøretøya at du kan skjule ein personbil i dei.
  Selvfølgelig har du som syklist all rett til å ferdast langs vegane på lik linje med alle andre kjøretøy, men fakta er at du er veldig mykje meir sårbar enn f. eks. meg i lastebilen på 20-30 tonn. Dette er ikkje meint som ein trussel mot syklister, men ein opplysning om at når du har samme rettigheter i trafikken som meg, så har du og dei samme pliktene. Eg har som mål å komma meg gjennom livet uten å ha gjort meg til drapsmann og treng hjelp av mine medtraffikanter til dette.
  Forøvrig er dette stort sett den einaste tingen eg har å utsettje på syklister som gruppe, enkeltindivider med udødelighetskompleks og særs godt utvikla sans for meg først finn du i alle grupper. 99 av 100 møter med syklister går heilt greit og er ikkje til kilde for meir frustrasjon enn trafikk generellt.
  Sjølve humorsaka har eg ikkje klart å hisse meg så voldsomt opp over. Skulle eg latt alle dei relativt usjarmerande karakteristikkane slengt etter lastebilsjåfører opp gjennom åra gått inn på meg, så trur eg eg hadde hatt det riktig så ille. Var spøken drøy? Ja, utvilsomt. Har andre samfunnsgrupper fått slengt like drøye og kanskje verre ting etter seg, utan at det har skapt furore? Opptil fleire gonger. Er du i din fulle rett til å gå ut offentlig å klage på dette? Selvfølgelig. Det er sånn me finn kvar grensene går. Av og til vert det tråkka over grensa, og då kjem reaksjonen.

  Vennleg helsing
  Tård

 14. Blindsoner er et problem som jeg har tenkt å komme tilbake til en gang. Jeg forstår at det oppleves vanskelig.

  Men det er et problem som ikke burde ha eksistert. Små videokameraer med tilhørende skjermer koster bare noen få tusenlapper. Det burde vært påbud om å sikre “blindosnen” ved f.eks. slike kameraer, samt å sikre bilene med avviser, alarmer tilsvarende ryggealarmer, osv. Dessverre har lastebilindustrien i EU lobbet hardt for å unngå krav om slik sikring.

  En løsning er også bedre tilrettelegging. Sykkelbokser er et tiltak som brukes, blant annet for å redusere denne risikoen. Men vi kommer uansett ikke bort fra at det er føreren av bilen, altså du som sjåfør, som har ansvaret for å forsikre seg om at det er klart før man svinger, herunder at det ikke er syklister til høyre som skal rett fram når du skal svinge til høyre. Etter trafikkreglene har du vikeplikt for syklister m.m. som skal rett fram, når du skal svinge til høyre.

 15. Hvis man kan spøke med å drepe folk hvorfor kan man ikke spøke med å voldta. Er voldtekt verre enn drap?

 16. Det er dette som er mitt synspunkt også. Man oppfordrer ikke til voldtekt som en spøk, og man oppfordrer heller ikke å skade eller drepe folk som en spøk. Det er omtrent likeverdig, og begge deler er uakseptabelt.

 17. Det finnes selvsagt også uvettige syklister, jeg har aldri påstått noe annet. Men i de sakene er to fotgjengere blitt påkjørt av syklister. Det er selvsagt to for mye. Ingen av dem ble alvorlig skadet. Den ene skjedde ved en bussholdeplass, og felles for de fleste bussholdeplasser i Norge er at de er dårlig utformet uten tanke på at folk sykler, f.eks. ved at man går fra bussen rett ut i gang- sykkelvei. Det har skjedd noen ulykker slike steder. I den andre saken står det ikke noe hendlesesforløpet. En sak, motorsykkelsaken, skjedde i forbindelse med sykkelritt. Der er sikringen ofte for dårlig i Norge, blant annet ved at veier ikke blir sperret for annen trafikk. Ellers er saken et partsinnlegg. Den siste er bare en vanlig rant om hvor ille syklister er.

 18. Dette var visst bare de samme som i en annen kommentar. Syklister utgjør vanligvis ingen alvorlig fare. Men joda, ulykker skjer. Og en del ulykker mellom syklister og fotgjengere er vel så mye fotgjengerens som syklistens feil, selv om det aldri fremstilles slik i media.

 19. Nei. Mener du at det må være slik at bare ulykker av en type hvor man er sikker på at alle blir drept hver gang, er verdt å bry seg om? Den eneste mediesaken fra Norge som jeg har registrert hvor en har blitt skadet etter å ha truffet en bildør, er ikke lenger på nett. Jeg kjenner heldigvis ikke til at noen i Norge har blitt drept i slike ulykker. Men det finnes eksempler fra andre land.

 20. Jeg vil tro at Kringkastingsrådet må behandle alle saker de får inn, men jeg kjenner ikke deres rutiner. Uansett må det være slik at jo flere som klager, desto bedre.

 21. Jeg er ingen bilhater. Men om du parkerer bilen og går over til å reise kollektivt, vil det uansett være en fordel. Ellers ser jeg ingen grunn til å kommentere dette.

 22. Man kan fleipe med mye når det gjelder syklister. Men å oppfordre til handlinger som kan innebære at skader eller dreper syklister, det er ikke humor.

 23. Da synes du bør skaffe deg nye briller.

  Det er faktisk lov å bytte mellom vei og fortau. Selv er jeg motstander av å sykle på fortau. At man tillater sykling på fortau (som et av to land i Europa), er et resultat av at politikerne valgte å “løse” problemet med dårlige sykkelforhold på den billigst mulige måten: Ved å skyve det over på fotgjengere, i stedet for å bygge infrastruktur. Det er også lov å sykle i fotgjengeroverganger. Velger man å sykle på fortauet f.eks. for å unngå et rødt lys, er det helt lovlig.

  Og jeg har til gode å se bilister som overholder trafikkreglene. Du kan stille deg ved nesten ethvert lyskryss. Når lyset skifter til gult, gir mange bilister gass og kjører over på rødt, når de skulle ha stanset. Noen så sent at det allerede har blitt grønt lys for kryssende fotgjengere og kryssende trafikk. De snakker i mobiltelefon, overholder ikke fartsgrenser, overholder ikke vikeplikt — særlig ikke overfor syklister, de parkerer på fortau og i sykkelfelt, osv osv.

 24. Det er mange som liker å trekke fram de selvforskyldte, aleneulykkene som vanligvis ikke er særlig alvorlig. Ikke nødvendigvis mer enn når fotgjengere glir på isen, snubler eller faller av andre grunner, eller når noen tryner på ski. Særlig liker noen å trekke fram konstruerte mørketall for å fortelle hvor farlig det er å sykle.

  Det har vært gjort en del dybdeanalyser av dødsulykker og ulykker med alvorlig personskade. I de ulykkene hvor syklister blir drept eller alvorlig skadet, er det særlig en ting som går igjen: Bilister som ikke overholdt vikeplikt for syklist, ved enten å kjøre ut i vei foran syklist, eller å svinge til venstre foran møtende syklist.

 25. Ingen har sagt at syklister alltid er uskyldige. Men jeg har aldri hørt syklister oppfordre andre syklister til å kjøre ned fotgjengere for å rydde opp i håpløs adferd, f.eks. når de går i sykkelveier. Og mange har nok ofte “nesten blitt påkjørt av en bil”, som f.eks. ikke overholdt sine vikeplikt. En ganske daglig opplevelse for oss som sykler.

 26. Hvor mange ganger skal du mase om dette? En gang til, og du blir svartelistet.

 27. Nei, heldigvis ikke. Jeg vet flere som har blitt skadet, noen ganger alvorlig. Men ingen som har blitt drept. Kjenner ikke til tilfeller fra Norge hvor noen har blitt drept.

 28. Synes du det er humor å oppfordre til å skade og drepe folk, sagt på en måte som ikke indikerte noen form for humor. De som har hevdet at dette var humor har “argumentert med” at Pål Thoresen er en tanketom tulling, og at man aldri kan ta det han sier alvorlig.

 29. Men herre, dette er jo bare sagt med humor. Hvor selvhøytidelige skal man være da? Jeg hadde ledd hvis dette gjaldt en artikken om trege fotgjengere. Eller barnevognmafiaen som sperrer all ferdsel. Det blir litt den samme greia. Den viser bare en frustrasjon som mange syklister skaper. Og ikke bare det: de som kjører som selvmordssyklister skaper også farlige og vanskelige situasjoner for andre syklister.
  Hvorfor klarer man ikke å fokusere på flere ting? Hvorfor er det kun bilistene som skal få skylda?

  Problemet jeg har med “syklister”, jeg sier det generalisert da det selvsagt ikke gjelder alle, er at dere virker svært lite ydmyke i media. Det er en veldig stakkarslig og “huffameg”-holdning som jeg virkelig ikke har noe til overs for. Det eneste man hører fra dere er sutring. Og når dere endelig får den fordømte sykkelveien dere har mast på i evigheter gidder mange ikke å bruke den heller. Nei, det vekker ikke mye sympati fra min side.

  Og forøvrig, det er svært sjelden jeg opplever å bli “nesten påkjørt av bil” som fotgjenger. Det har selvsagt hendt, men problemet skjer stadig oftere med syklister. Også fordi mange syklister velger å sykle der det er mange fotgjengere. Selv der det er sykkelvei.

 30. Det er selvsagt alltid lurt å være oppmerksom på mulige farer, og opptre forsiktig. Men strategien må være å ta tak i det som skaper faren, ikke å mase om at folk må passe seg hele tiden. Det er lastebilene og deres blindsoner som skaper faren, og da er det dette man først og fremst må gå løs på. Krav til bedre sikkerhet for bilene, og da sikkerhet i betydningen å redusere risikoen for hendelser som gjør at andre skades. Veitrafikkloven § 3 er alltid der. Men det er trafikkreglene § 7 nr 3 som regulerer vikeplikt ved høyresving, og den er helt klar. Den som skal svinge til høyre har vikeplikt bl.a. for syklister som skal rett fram http://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§7

  Man bør også forby kjøring med store lastebiler i en del gater, ikke minst inne i byen. Det er en god del byer hvor sentrum er stengt for store biler.

  Ellers vet jeg godt at det er en vanskelig jobb å kjøre lastebil, selv om min erfaring med slike doninger ikke strekker seg lenger enn til å ha kjørt en 7,5 tonn lastebil da vi flyttet for en god del år siden. Jeg synes det er vondt å se at det skjer alvorlige ulykker ved veiarbeid som er dårlig sikret. En person, kanskje et barn, blir drept eller alvorlig skadet. Lastebilsjåføren får skylden i en situasjon hvor den viktigste årsaken er dårlig sikring av stedet, noe Vegvesenet også innrømmer. Den sjåføren som rettslig sett har ansvaret, kan i liten grad klandres for det han gjorde, men må leve med det resten av livet, i tillegg til å få en straff for hendelsen.

 31. Du diskvalifiserer deg ved å snakke om “selvmordsyklister”. Jeg har aldri hørt om eller sett noen slike. Derimot finnes det en del selvmordsbilister.

  Hadde du syntes det var morsomt om “humoren” var en oppfordring om å kjøre ned de trege fotgjengerne eller barnevognsmafiaen? Det er slik “humor” dette handler om. Resten er avsporing.

 32. Det er en form for humor, men ikke god humor etter min mening. Jeg ler ikke, men jeg reagerer ikke på den på annen måte enn jeg reagerer på primitiv bæsj, tiss og promp-humor. Hvilket vil si at jeg overser den og kommer meg videre.

 33. Men hvem bestemmer hva som er god humor eller ikke? Jeg har ihvertfall hørt humor som er vesentlig mer grov enn dette. Såpass bør man tåle. Og ja, jeg tåler at vi som gående får slike vitser rettet mot oss. Selvfølgelig. Så hårsår er man da heller ikke.

 34. Hvor sletter du mine innlegg? Ingen av dem inneholder personangrep. Tåler du ikke at folk sier sin mening?
  Jeg synes også det er et problem fordi dine latterliggjøringer av meg får lov til å stå, mens jeg ikke får oppklare hva jeg mener med mine meninger. Ser på dette som en meget useriøs blogg.

  Forøvrig var selvmordssyklister et uttrykk for noen typer syklister i dagens samfunn. Synd at du har et så svart-hvitt bilde av andre. Det er ikke vondt ment, det er uttrykk for enkelte syklisters væremåte. Det ble også forklart i mitt innlegg. Dessverre velger du altså å slette innlegget i stedet for å svare på debatten. Eller, kan man kalle det debatt når man ikke ønsker svar som ikke sammenfaller med sine egne?

 35. Jeg har ikke slettet noe. Men jeg stenger nok snart dette. Du er fri til å skrive hva du vil, men jeg har ingen plikt til å la deg gjøre det på min blogg.

 36. Jeg avgjør selv hva jeg synes er god og dårlig humor. Og jeg står helt fritt til å gi uttrykk for det, og til å kritisere NRK for det jeg mener er mobbing mer enn humor. Og dette er min blogg.

 37. Jeg skulle gjerne ha visst hvor en syklist har syklet forbi deg i 100km/t. Det er en hastighet som bare de aller beste utforkjørerne blant proffsyklistene kommer opp i, i bratte og ikke alt for svingete utforbakker.

  Du er fri til å gi uttrykk for hvordan du selv opplever trafikken. Jeg foreslår at du etablerer din egen blogg, så kan du skrive det der.

 38. Jeg har hørt folk som sykler si at de, så sant det er klart, foretrekker å krysse på rødt lys fremfor å vente med en lastebil på siden eller rett bak, eller også for å ha et forsprang og helst ha kommet over krysset før starten går for bilene. Det er ikke lov, med mindre man legger inn litt nødrett. Noen ganger kan det likevel forsvares at man av hensyn til egen sikkerhet velger å bryte trafikkreglene. Jeg krysser ikke på rødt på denne måten. Men jeg foretrekker ofte å sykle mot enveiskjøringen i en gate uten trafikk, fremfor å sykle med kjøreretningen i en sterkt trafikkert gate. Det er min form for sivil ulydighet i trafikken.

 39. Etter et raskt søk på youtube fant jeg et eksempel på en ulykke der en syklist ble drept etter å ha syklet inn i en bildør:
  https://www.youtube.com/watch?v=1AbD-GK74rU&spfreload=10

  Dette er en ganske vanlig type ulykke der det er parkeringsplasser på innsiden av sykkelfeltet.

  Ellers fins det mange eksempler på at bilister med vilje har brukt bilen som våpen for enten å true eller skade syklister. Her er et eksempel fra Trondheim:
  http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10472134.ece

  Siden den typen handling som Thoresen “spøker” med faktisk skjer i virkeligheten, syns jeg ikke kommentaren hans er spesielt morsom.

 40. Da har du vel funnet de tre dommene som finnes om dette. I den fjerde saken ble syklisten frikjent, så den kan vi glemme. Tre dommer, hvorav en gjaldt en dødsulykke, i løpet av syv år er ikke særlig mye – og gir ikke grunnlag for påstandene om at syklister er så farlige.

 41. Imponert over hvordan Olav Torvund klarer å være saklig gjennom hele denne tråden. jeg er nesten mer skremt over holdningene i denne tråden enn Thoresens utsagn i nitimen. Vi (NCF) har innlevert klage sammen med SLK til Kringkastingsrådet da NRK må stå ansvarlig for Thoresens holdninger. det er tydelig at vi har en lang vei å gå, det viser denne debatten. Røykeloven startet like tungt – i dag ville ingen foreslå å akseptere røyking innendørs.

 42. Han ble frikjent for uaktsomt drap, men dømt for brudd på veitrafikkloven. Finnes atskillig flere dommer enn dette, jeg tok kun de 4 første jeg fant.

  At du velger å avfeie dette som unntak er helt vanlig blandt sykkelmenigheten, men skyldes i større grad at politier og domstoler ikke tar tak i uvettighet på sykkel.

Comments are closed.