Er det humor å oppfordre til å skade og drepe folk?

I går kom Nitimeprogramleder Pål Thoresen med en “løsning” på “problemet” med syklister. Han “løsning” var slik:

“Det er jo en løsning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du senker farten ned til ca 20-30 kilometer i timen og så åpner du  diskret døra, så rydder du opp det som måtte være langs veikanten, Ida. Og det er jo en mulighet å gjøre det på, og det er jo et lite «varsko her» til syklistene også.”

“PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjorde det der. De åpna bare passasjerdøra ganske så diskret, og så var de bare ryddet av veien”

Jeg kommenterte saken i går, men følger litt opp i dag. NRK og andre har vist til at dette er spøk. Og de har vist til at alle, i alle fall alle som hører på Nitimen, vet at alt Pål Thoresen sier er tøv, som ingen tar alvorlig. Men Nitimeredaksjonen har fjernet hele denne diskusjonstråden fra sine FB-sider, så jeg finner ikke igjen deres kommentar. Det er feigt å sensurere kritikk på denne måten. Men det viser i alle fall at redaksjonen ikke er stolt over dette innslaget. Så når Pål Thoresen kommenterer en sak fra nyhetene samme morgen, må vi regne med at det bare er tøv. Vi må skru av radioen, eller skifte kanal om vi vil ha mer seriøse kommentarer eller bedre humor. For egen del skrur jeg aldri på radioen på NRK P1 på dette tidspunktet.

Man kan spøke med alt, også syklister. Men vi bør kunne vente såpass at det er litt humor i det som sies, og “humoren” ikke bare er basert på at han som sier det er en tulling. Det siste kan nok fungere om det sies av “Baron Blod”, i en samtale mellom “Bjarne og Gunnar”, eller noen andre av Otto Jespersens typer. Eller om “Raymond” sier noe slikt i en kommentar til et av de håpløse utspillene fra den sykkelhatende redaktør Tomm Pentz Pedersen i Fredrikstadavisen “Demokraten”. Han ble politianmeldt for dette, for drapsforsøk iflg DN. Han burde heller ha vært anmeldt for drapstrusler enn for drapsforsøk. Men det ble selvsagt henlagt. I Norge aksepterer politiet drapstrusler mot syklister. Hadde Mulla Krekar sagt noe lignende om noen, hadde han blitt arrestert med en gang.

Men dette ble sagt av en en programleder med en så normal stemme som men venter av en pludreprogramleder, av en person som virker såpass oppegående og seriøs som man venter av en pludreprogramleder på NRK P1.  Jeg gjorde åpenbart den feilen at jeg tok ham relativt seriøst, da han snakket om saker fra morgenens nyhetssendinger. Dagfinn Nordbø er ikke på noen måte snill mot syklister når han skriver “O sykkelstyre, O kjærlighet” [den ligger muligens bak betalingsmur]. Hvor morsomt det er, kan det være delte meninger om. Men vi tåler da slikt, også når han mot slutten oppfordrer til noen angrep på syklister.

I trafikken er syklister en utsatt gruppe. De fleste bilister er heldigvis høflige og hensynsfulle. Mye av den bilistadferden som gjør livet på veien farligere for syklister, skyldes ubetenksomhet og uoppmerksomhet. Mange bilister har f.eks. ikke forstått at vikepliktreglene også gjelder overfor syklister, at man skal ha trygg avstand ved passering, osv. Det er mange dårlige sjåfører der ute, som ikke vet hvordan man skal forholde seg til syklister. Det er mange andre trafikanter som må oppdras om vi skal få en sykkelkultur i Norge.

Og det er altfor mange bilister som ikke bryr seg om trafikkreglene. Bilister som kjører på rødt lys, som ikke overholder vikeplikt, særlig ikke overfor syklister. Det er bilister som kjører på sykkelvei og parkerer i sykkelfelt, som snakker i mobiltelefon, som kjører for fort, som spiller så høy musikk at de ikke oppfatter hva som skjer rundt dem, osv.

Selv om de fleste som kjører bil er OK, finnes det likevel mer enn nok av gærninger bak rattet, som skal “ta” syklister. Å åpne døren foran syklister er en metode noen velger når de vil “ta” syklister. Flere syklister har opplevd at bilister bevisst presser dem ut av veien. Akkurat på hvilken måte Pål Thoresen ville ta syklistene denne gangen, er helt uinteressant. Det er hele tanken om å bruke bilen som våpen mot syklister som er uakseptabel.

En gang jeg deltok i en TV-debatt om sykkel, hadde sminkørene gjort en god jobb med å skjule et sår i ansiktet til en av programlederne.  Dette hadde vedkommende fått etter å ha blitt presset av veien under en sykkeltur i Sørkedalen. Det var en bilist som var lei av syklister, og som åpenbart mente at han eide veien. Han tok det ut på denne tilfeldig valgte syklisten — og kjørte videre. Så vidt jeg vet har ikke denne programlederen selv sagt noe offentlig om denne hendelsen, så jeg nevner ikke noe navn.

Å kjøre fort forbi, med altfor liten avstand er velkjent. Noen gjør det av sløvhet og uvitenhet, andre gjør det bevisst for å “vise” syklistene. Bilister kjører forbi, for så å bråbremse foran. Eller bilister som forfølger en syklist, for å kjøre ham ned. Jeg har samlet mange eksempler, så denne listen kunne ha vært gjort mye lenger.

Når det tanketomme pludrehodet Pål Thoresen kommer med sin oppfordring, da kan det hende at noen borderlinebilister kan få akkurat den støtten og oppfordringen de trenger for å gjøre det som de lenge har hatt lyst til å gjøre, men som de heldigvis har latt være. Eller som syklist Morten How Lode skriver:

“Jeg har ingen grunn til å tro at noen som hørte på Nitimen tok programlederen helt på ordet og åpnet døra for å feie ned syklister. Men siden han på en måte bekreftet at det å bære på dette hatet er bittelitt legitimt, så ble kanskje marginene litt mindre når de kjørte forbi neste syklist? Kanskje satt det litt løsere å bruke hornet?

Kanskje skremte de nok en syklist bort fra veien i dag?

Som nevnt innledningsvis, kan man spøke med alt. Det er mye ved syklister som man kan fleipe med. Men når en programleder kommer med oppfordringer om å skade og drepe folk, som Pål Thoresen i realiteten gjorde, da er det ikke humor.

Skal man spøke med alvorlige ting, da må det gjøres på en intelligent måte og med en viss stil. Å basere “humoren” på at ditt sedvanlige publikum vet at du er en tulling som man ikke kan ta alvorlig, det blir for primitivt. Jeg har til nå faktisk hatt såpass tillit til NRK at de ikke har lagt seg på et så lavt nivå i programkonsepter og valg av programledere. Men jeg hører stort sett bare på NRK P2, og har kanskje blitt forledet til å tro at det er NRK-standarden, i alle fall når det gjelder programkonsept og programledere. Jada, jeg vet at P3 har en annen, mer “ungdommelig” og “frisk” stil. Gamliskanalen P1 baserer seg på at deres lyttere er senile eller sent presenile, slik de ikke får med seg det som sies uansett.

Jeg mener at oppfordringer om å skade og drepe folk, som en oppfordring om å “rydde opp blant syklister” ved å ta dem på bildøren, det er alvorlig. Jeg skrev, og står for at det er som å oppfordre til voldtekt, for deretter å avfeie kritikk med at det er humor. Jeg har merket at mange mener at det ikke er noe man kan spøke med.  Sjef for radiounderholdning i NRK, Rune Lind, sier til Dagbladet:

“Jeg synes den sammenlikninga er littegrann drøy, for å si det forsiktig. Her spøker man med voldtekt av en navngitt medarbeider. Som hennes sjef synes jeg ikke at det er noe hyggelig, sier Lind”

Han fortsetter:

“Voldtekt er noe av det groveste en person kan bli utsatt for. I Norge er det faktisk et langt større problem enn folk som fanger syklister med bildøra, noe som neppe skjer – for jeg kan ikke tenke meg at noen behandler syklister på en slik måte.”

Voldtekt er noe av det groveste en person kan bli utsatt for, sier han. Det er jeg enig i. Men drap og drapsforsøk er minst like grovt. Også i Norge er det bilister som bruker bilen som våpen for å “ta” syklister. Om de gjør det ved å døre dem eller på andre måter, er uinteressant.

Det var for så vidt også midt poeng, og jeg mener og står for, at Pål Thoresens “spøk” kan likestilles med dette. Jeg pekte på Pål Thoresens kvinnelige medprogramleder, og skrev at det var som, bare som en spøk, å oppfordre til voldtekt av henne. Det blir tydeligvis ubehagelig nært når man peker på en konkret person, som var med på sendingen og i alle fall det meste av tøvet, fremfor å rette en oppfordring mot en gruppe av anonyme personer. Man kunne selvsagt ha sammenlignet med en oppfordring om voldtekt i sin alminnelighet, uten at jeg synes det endrer noe særlig. Man kan sikkert spøke med voldtekt også, om det gjøres på en intelligent måte. Men ikke ved at man først oppfordrer til det, og så avfeier kritikk med å si at alle måtte forstå at dette var “humor”, og at det ikke var alvorlig ment.

Men jeg synes det er interessant at Nitimeredaksjonen forsvarer Pål Thoresen omtrent som forsvarsadvokater noen ganger forsvarer sine klienter ved å hevde at de var utilregnelige i gjerningsøyeblikket. Når en slik person slippes løs bak en mikrofon, er det åpenbart humor i NRK P1.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.