I vini del Giro d’Italia 2016: Prolog i Apeldoorn

Årets giro star­ter med en 9,8 km lang pro­log i Apel­do­orn i Nederland.

Giro_2016_01Det­te blir på en måte en repri­se fra Tour de Fran­ce 2015, som også star­tet i Neder­land. Det betyr at vi må hol­de oss til neder­landsk øl i noen dager, før vi fin­ner ita­li­ensk vin. Og det er ikke til å unn­gå at det blir mye gjen­ta­kel­ser om neder­landsk øl.

Jeg er ikke kjent med noen vin­pro­duk­sjon i Neder­land. Neder­land er øl og gene­ver. Neder­landsk ølpro­duk­sjon har len­ge vært for domi­nert av sto­re bedrif­ter som Heine­ken og Grolsch. Heine­ken er Euro­pas størs­te bryggeri­kon­sern. Heine­ken ble utvik­let til suk­sess av Alfred “Fred­die” Heine­ken, kjent for utsag­net: “In the end, life is all about adver­ti­sing.” Det er typisk at Heine­ken på sine nett­si­der frem­he­ver at de i 2015 ble kåret til Mar­ke­ter of the year. Selv er jeg mer opp­tatt av sub­stan­sen, enn av mar­keds­fø­rin­gen. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: Pro­log i Apel­do­orn