I vini del Giro d’Italia 2016: 3. etappe. Nijmegen – Arnhem

Det var ingen overraskelse at Marcel Kittel skulle vinne gårsdagens etappe, men Tom Dumoulin fortsetter i rosa. Med bare et sekunds ledelse kan den ryke etter denne etappen. Men Dumoulin sykler i alle fall i rosa til giroen skal forlate Nederland.

Att og fram er like langt, i alle fall nesten. Nå skal man tilbake fra forrige etappes målby til dens startby. Men denne gangen går ruten i en sløyfe østover.

Giro_2016_03Det er ikke lett å finne øl som er helt på høyde med det vi hadde i går.

Etter denne etappen skal hele sirkuset forflytte seg til Italia. Da er det hviledag for syklistene. For dem er ikke transporten så veldig krevende. De setter seg på et fly på hviledagen. Det sammen gjør nok de fleste av mediefolkene. Men de som skal frakte alt det tekniske utstyret, de får ingen hviledag.

Vi kan starte i startbyen Nijmegen. I The World Atlas of Beer, anbefaler de  De Hemel Godelief fra Stadsbrouwerij De Hemel i Nijmegen som et godt øl. Jeg har ikke smakt ølet, og har derfor ikke noen mening om dette. The World Atlas of Beer anbefaler også  De Prael i Amsterdam. Det er et sosialt entreprenørskap, hvor de sysselsetter folk som har problemer på arbeidsmarkedet. Bare er det er en grunn til å smake på ølet, om man får sjansen. Det siste lille bryggeriet jeg tar med, som også er nevnt i The World Atlas of Beer, er De Molen fra Hel & Verdomenis i Bodegraven. Bodegraven er omtrent midtveis mellom Amsterdam og Rotterdam, ca 90 km vest for der hvor Giroen er nå. Jeg ble minnet om dette ølset fordi jeg fikk det på sykkelcafeen café Peloton i Oslo. Det er også å få på Vinmonopolet.

Men vi tar en pause, og er tilbake tirsdag 10. mai.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.