I vini del Giro d’Italia 2016: 4. etappe. Catanzaro — Praia A Mare

Det var ingen stor over­sa­kel­se at det var Mar­cel Kit­tel som over­tok den rosa trøy­en da giro­en for­lot Neder­land, og kan star­te i Ita­lia i rosa. Min gjet­nig er at han kom­mer til å behol­de den de  to nes­te etap­pe­ne. Men etap­pe seks er ikke en etap­pe for spur­ter­ne, så etter den­ne kom­mer nok den rosa trøy­en til å skif­te skuld­re. 4. etap­pe er den førs­te på ita­li­ensk jord. Den er beteg­net som “medi­um mountain”.

For at det skal være litt let­te­re å hol­de over­sikt over hvor i Ita­lia vi befin­ner oss, tar jeg med to oversiktskart.

Giro_2016_00S_S-01

Giro_2016_00-01

 

 

 

Der­et­ter et mer detal­jert kart over dag­nes etap­pe.Giro_2016_04 Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 4. etap­pe. Cata­n­za­ro — Praia A Mare