I vini del Giro d’Italia 2016: 4. etappe. Catanzaro — Praia A Mare

Det var ingen stor oversakelse at det var Marcel Kittel som overtok den rosa trøyen da giroen forlot Nederland, og kan starte i Italia i rosa. Min gjetnig er at han kommer til å beholde den de  to neste etappene. Men etappe seks er ikke en etappe for spurterne, så etter denne kommer nok den rosa trøyen til å skifte skuldre. 4. etappe er den første på italiensk jord. Den er betegnet som “medium mountain”.

For at det skal være litt lettere å holde oversikt over hvor i Italia vi befinner oss, tar jeg med to oversiktskart.

Giro_2016_00S_S-01

Giro_2016_00-01

 

 

 

Deretter et mer detaljert kart over dagnes etappe.Giro_2016_04Vi er i provinsen Calabria. Det er forfoten og tærne på den italienske støvelen. Startbyen Catanzaro, som er hovedstaden i provinsen Catanzano, og i regionen Calabria. Den ligger omtrent der vristen i den italienske støvelen er på sitt smaleste. Den omtales som byen mellom de to hav. Det er ca en mil til Catanzano Lido ved det Joniske hav, og det er ca 35 km til Det Tyrreniske hav, hvor etappen går.

Calabria er av de mest rurale og minst industrialiserte (mange vil si minst utviklede) delene av Italia. Gjennomsnittsinntekten i regionen er under halvparten av det nasjonale gjennomsnittet i Italia.

Calabria_SatelliteDet er et fjellrikt område, med fine strender langs kysten. Topografien kommer fram på dette satellittbildet.  Lite industrialisering og ingen store byer, gjør at vannet er rent. Det er et populært turistområde, særlig blant turister fra andre deler av Italia.

Calabria har lang tradisjon for vinproduksjon. Det var et gresk område, og rundt 7-800 f.Kr innførte grekerne sine egne druesorter og sine egne metoder for vinproduksjon. Det dyrkes fortsatt mye druer av gresk opprinnelse.

Det produseres mest rødvin, som utgjør ca 90% av produksjonen. Druen Gaglioppo utgjør en stor del av produksjonen. Dette er en drue som særlig dyrkes i dette området. Den gir en kraftig vin med mye alkohol og markerte tanniner. Den trenger en god stund på flaske for å mykne og bli mer imøtekommende.

Man trodde tidligere at druen av av gresk opprinnelse. Men moderne forskning knuser myter, også når det gjelder druer. Genetisk testing har vist at det er en drue av italiesk opprinnelse. Den er beslektet med Sangiovese og ca ti andre italienske druer.

Noen av de mest kjente vinene fra Calabria kommer fra områdene som ligger mot Det joniske hav. Men vi skal ikke dit denne gangen. Vi setter kursen mot Det tyrrenske hav, langs Italias vestkyst. Så vi leter etter viner i det området.

Som i så mange andre områder, har vinproduksjonen utviklet seg mye i de senere år, i alle fall slik at flere produsenter satser på kvalitet. Det er nå 12 DOC-områder i Calabria. Men fortsatt er det bare 4% av vinen som er klassifisert på dette nivået. Men det meste som produseres er fortsatt ganske uinteressant vin. De 12 DOC-områdene fremgår av dette kartet.

Calabria_DOCEtappen starter som nevnt i Catanzaro. Herfra settes kursen mot nordvest, mot det Tyrenske hav. Vi kommer inn i vinområdene Lamezia, Scavigna og Savuto, før syklistene følger kysten og avlustter i vinområdet Verbicaro.

Leter vi i Bambero Rosso Italian Wines 2016, finner vi ikke så mange interessante viner langs dagens etappe. det er mer vin å velge i langs Det joniske hav.

Poderi Marini er i  San Demetrio Corona, omtrent halvveis mellom Det joniske og Det tyreniske hav. Jeg har ikke detaljerte nok vinkart for Italia, så det er vanskelig å sammenligne grensene for vindistrikt og ruten for sykkeletappene. Så langt jeg kan se er San Demetrio Corona litt syd for dagens etappe, og utenfor noen av de klassifiserte områdene Calabria.

Statti in Lamenzia Terme ser ut til å ligge i  Lamezia distriktet.

G.B. Odoardi ligger Nocera Terniese. De er særlig kjent for sin Vigna Mortilla. Vi er nå i distriktet Scavigna DOC, nær grensen til Savuto DOC. I Scavina ligger vinmarkene 230 til 800 meter over havet. Herfra får vi noen av de mest elegange rødvinene fra Calabria , laget blant annet av druen Gaglioppo. Vinmonopolet har en vin fra G.B. Odoardi, Odoardi Savuto Calabria 2013.

I Savuto DOC, ligger også vinmarkene et stykke opp i høyden. Herfra får man noen av de beste hvitvinene fra Syd-Italia. Herfra må man inn i landet, langs elven Savuto for å finne mer interessant vin. Etappen fortsetter langs kysten.

Etappen krysser en smal stripe av Basilicata, før den fortsetter i Campania. Det er ingen interessante viner i denne delen av Basilicata. Campania er en av de mest interessante regionene i Syd-Italia. Men der denne etappen ender, er det ikke så mye interessant å hente. Vi kommer inn i mer interessante vinområder i Capmpania i morgen, og venter med dem til da.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.